Запрос ИнАУ в Госкомсвязи относительно сертификации приёмного радиоэлектронного спутникового оборудования

19.01.2004
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

                                       Державний комітет зв'язку та інформатизації України
                                       01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик 22

                                       Копія: Державний центр радіочастот
                                              та нагляду за зв'язком
                                              03179, м. Київ, проспект Перемоги, 15 км
 

Вих. № 69
від 19.01.2004


Про сертифікацію приймального
радіоелектронного супутникового обладнання.


Інтернет Асоціація України просить Вас надати роз'яснення у питанні з сертифікацією
приймального супутникового обладнання стандарту DVB (Digital Video Broadcasting),
оскільки, дане питання чітко не визначено в законодавстві.

Дані супутникові засоби, особливо DVB-приймачі, для колективного приймання програм теле-
і радіомовлення у схематичному (внутрішні радіоелектронні схеми) вигляді повністю
ідентичні засобами індивідуального користування, які не підлягають сертифікації.

Але державні органи в деяких випадках вимагають отримання
сертифікату відповідності на таке обладнання на підставі 4.1 ст.16 ЗУ
"Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 р. відповідно до якої радіоелектронні
засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України розробляються,
модернізуються, виробляються, реалізовуються, придбаються, проектуються, будуються,
використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. В той же час 4.2 ст.16
цієї ж статті визначає перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних
пристроїв, для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання,
проектування, будівництва, використання та ввезення з-за кордону яких не потрібні
дозволи. Ці ж положення закріплені в Наказі №167 Держкомзв'язку від 07.11.2000 року
"Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні
та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних
пристроїв."

Переліки такого обладнання визначені в Наказі Держкомзв'язку № 134 "Про затвердження
Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання і
використання яких не потрібні дозволи.", і Наказі Держкомзв'язку № 133 "Про затвердження
Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за
кордону яких не потрібні дозволи".


У зазначених переліках визначено, що не потрібно оформлення дозволів Українського
державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком на придбання, використання та
ввезення з-за кордону засобів у тому числі супутникових, для індивідуального приймання
програм теле- і радіомовлення та приймання сигналів персонального радіовиклику
(радіопейджерів), а відповідно не потрібно сертифікації такого обладнання.

Оскільки, обладнання для колективного приймання програм теле- і радіомовлення про яке йде
мова має аналогічні характеристики з засобами індивідуального користування то ми вважаємо
що, обладнання стандарту DVB (Digital Video Broadcasting) не підлягає сертифікації.

Для більш детального вивчення цього питання пропонуємо до Вашої уваги практику вирішення
цього питання в Росії. В додатку наводимо лист Державного комітету Російської Федерації
по стандартизації і метрології, відповідно до якого таке обладнання не підлягає
сертифікації.

Інтернет Асоціація України вважає важливим офіційно вирішення цього питання для розвитку
масового супутникового та бездротового доступу до глобальної мережі Інтернет.

 
 

Директор
Інтернет Асоціації України                                              А.Мішуренко