Спільний лист ІнАУ та УСПП № 77 від 29.04.2013 р. Прем'єр-міністру України щодо схваленого НКРЗІ законопроекту

29.04.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

№ 77 від «29» 04 2013 р.

Прем'єр-міністру України

Азарову М.Я.

 

Щодо схваленого НКРЗІ законопроекту

 

Шановний Миколо Яновичу!

 

Користуючись нагодою, Український союз промисловців і підприємців (далі - УСПП) та Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертаютьсь з наступним.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) від 04.04.2013 № 192 було схвалено доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів” (далі - законопроект).

Слід зазначити, що схвалена редакція законопроекту містить в основному редакційні правки, які не змінюють суті раніше пропонованих новацій. В доопрацьованій редакції законопроекту на жаль залишилася низка суперечливих чинному законодавству положень, які значно розширюють сферу повноважень НКРЗІ та запроваджують додаткові важелі необґрунтованого державного регулювання ринку телекомунікацій, у зв'язку з викладеним нижче.

Так, згідно зі статтею 4 Закону України “Про захист економічної конкуренції” державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюють органи Антимонопольного комітету України. Органи державної влади, до компетенції яких належить забезпечення державного регулювання у відповідних галузях економіки, лише проводять моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу та прогнозування їх розвитку.

Водночас, всупереч вищевикладеній законодавчій нормі, законопроект передбачає запровадження розподілу ринку телекомунікацій на оптові та роздрібні ринки телекомунікаційних послуг та віднесення до повноважень НКРЗІ здійснення оцінки стану економічної конкуренції на ринку певних телекомунікаційних послуг, визнання регулятором ринку певних телекомунікаційних послуг економічно конкурентним, з метою застосування в подальшому регуляторних зобов'язань до суб'єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють діяльність на тому чи іншому ринку телекомунікаційних послуг.

Пропонованою редакцією частини першої статті 18-1 законопроекту не в повній мірі розкрито мету проведення аналізу ринку телекомунікаційних послуг, не визначено заходи, що які будуть вживатися задля його здійснення.

Також, доопрацьована редакція частини другої статті 18-1 законопроекту не розкриває, які саме характеристики ринку телекомунікаційних послуг, стосовно якого буде проводитися аналіз, мають бути зазначені у рішення про його проведення.

Незважаючи на те, що відповідно до статті 190 Господарського кодексу України, статті 12 Закону України “Про ціни та ціноутворення”, статті 66 Закону України “Про телекомунікації” тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно та не підлягають державному регулюванню, за винятком випадків передбачених у частині другій цієї статті, пропоновані схваленим законопроектом доповнення Закону України “Про телекомунікації”, передбачають необхідність представлення на погодження до НКРЗІ тарифів (тарифних планів) на надання послуг споживачам, які згідно пропонованих доповнень до статті 66 даного Закону, підлягатимуть державному регулюванню.

Сумнівним є визначене у законопроекті запровадження в якості регуляторного зобов'язання на оптових ринках телекомунікаційних послуг надання   можливості для спільного розташування технічних засобів та спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж, оскільки ні Законом України “Про телекомунікації”, ні будь-яким іншим актом законодавства на даний час не визначено, що послуга зі спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж являється телекомунікаційною послугою, що в свою чергу може бути об'єктом державного регулювання НКРЗІ.

Пропоноване законопроектом нововведення щодо запровадження в якості регуляторного зобов'язання на оптових ринках телекомунікаційних послуг, примусового скасування  існуючого взаємоз’єднання та доступу, призведе не лише до втручання в господарську діяльність суб'єктів ринку телекомунікацій (сторін взаємоз'єднання), оскільки відносини взаємоз'єднання є господарськими відносинами, що врегульовані відповідним договором, а також матиме наслідком  порушення визначеного у статті  32 Закону України “Про телекомунікації”, права споживачів на вільний доступ до телекомунікаційних послуг.

Підсумовуючи вищевикладене, повторно схвалений НКРЗІ законопроект    передбачає запровадження  додаткового надмірного регуляторного тиску на ринок телекомунікацій, що суперечить проголошеному Президентом України курсу на дерегуляцію бізнесу, а також продовжує містити ризики ймовірного порушення прав операторів, провайдерів телекомунікацій, споживачів телекомунікаційних послуг та інвестиційної привабливості ринку телекомунікацій.

Окремо зазначаємо, що з приводу схваленої редакції законопроекту та її неузгодженості з чинним законодавством, УСПП звертався до заінтересованих органів державної влади, яким законопроект було направлено на погодження, а саме до Антимонопольного комітету України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. На даний час в УСПП відсутня інформація стосовно результатів розгляду законопроекту зазначеними органами державної влади.

Підсумовуючи вищенаведене та з метою недопущення ймовірних негативних наслідків, просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, у разі надходження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів” у запропонованій НКРЗІ редакції, повернути його на доопрацювання та рекомендувати НКРЗІ врахувати вищевикладене при його подальшому опрацюванні.

 

        З повагою,

 

        Віце-президент УСПП                                                                    І. Пєтухов

 

 

        Голова Правління Інтернет Асоціації України                             Т. Попова