Рішення Правління про затвердження рішення Бюджетного комітету Інтернет Асоціації України

11.10.2012

Рішення Правління Інтернет Асоціації України від 11.10.2012 р.

 

 

 

 

 

 

                                                            

  Про затвердження рішення Бюджетного комітету Інтернет Асоціації України

від 09.10.2012 р.

 

11.10.2012 р.                                                                                                                             м. Київ

 

 

В результаті опитування членів Правління Інтернет Асоціації України шляхом голосування в електронній розсилці «Board» ухвалені рішення:

 

1.    Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал  2012 року (додаток 1);

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

2.    Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за третій квартал  2012 року (додаток 2);

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

3.    Внести зміни до бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на четвертий квартал, а саме в частині зменшення  витрат на заробітну плату та адміністративних видатків;

Голосували:

«за» - одноголосно.

4.   Внести зміни до доходної частини бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на четвертий квартал в частині продажу комутатора Extreme BlackDiamond 8810 (50 тис грн. без ПДВ).

 

5.    Преміювати технічних адміністраторів ДП «Українська мережа обміну трафіком» Першина С.В. та Поліщука С.В. в розмірі одного посадового окладу;

Голосували:

«за» - 8 (М. Коміссарук, С. Бойко, Т. Попова, О. Кульчицький, С. Одинець, 
А. Нагорнюк, О. Ващенок, Е. Шнурко-Табакова);

«окрема думка» - І. Пєтухов (пропозиція – преміювати в 50 % від посадового окладу).

 

6.    Внести зміни до Положення про Бюджетний комітет ІнАУ, а саме: доповнити Положення про Бюджетний комітет ІнАУ розділом 6 у такій редакції:

«6. ЩОДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Бюджети дочірніх підприємств ІнАУ або структур, які створенні за її безпосередньої участі, є конфіденційною інформацією, порядок поширення якої встановлюється Правлінням ІнАУ.

Члени Бюджетного комітету зобов’язані:

6.2. не розголошувати відомості, що складають конфіденційну інформацію дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур, які стануть відомі під час виконання обов'язків члену Комітету;

6.3. не передавати третім особам і не розголошувати публічно ніякої інформації, що є конфіденційною інформацією дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур;

6.3. у випадку спроби третіх осіб одержати відомості, що є конфіденційною інформацією дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур, терміново повідомити про це Голову Комітету;

6.4. Члени Комітету надають відповідні угоди із зобов’язанням про нерозголошення конфіденційної інформації.»

Голосували:

«за» - 7 (С. Бойко, Т. Попова, О. Кульчицький, С. Одинець, А. Нагорнюк, 
О. Ващенок, Е. Шнурко-Табакова);

«окрема думка» - І. Пєтухов ( в п. 6.3 запропонував уточнити кому дозволено показувати вказані данні (хто точно є третіми особами).

 

7.    Виконавчому директору ІнАУ забезпечити укладення з членами Бюджетного комітету ІнАУ угоди щодо зобов’язання нерозголошення конфіденційної інформації. 

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

8. Внести зміни до Регламенту роботи Правління ІнАУ в редакції, що додається (додаток 3).

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                                    С. Бойко