Рішення Правління про підготовку позачергового З'їзду ІнАУ

28.04.2016

Щодо підготовки позачергового З'їзду ІнАУ

 

 

28.04.2016 р.                                                                                                                      м. Київ

 

 

 

В результаті опитування членів Правління Інтернет Асоціації України шляхом голосування в електронній розсилці «Board» ухвалено рішення:

 

1. З  метою формалізації і вдосконалення взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ вважати доцільним внесення на найближчому З’їзді ІнАУ змін до Статуту ІнАУ, які скасовують прийняті у 2015 р новації щодо призначення Директора ДП «УкрМОТ» З’їздом ІнАУ, а саме:

Діюча редакція Статуту ІнАУ

Пропозиції змін до Статуту ІнАУ

7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів (З'їзду) належить прийняття рішень з наступних питань:

7.4.12. утворення, реорганізація та припинення унітарних підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів, положень та призначення/звільнення їх керівників;

7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів (З'їзду) належить прийняття рішень з наступних питань:

7.4.12. утворення, реорганізація та припинення унітарних підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів, положень;

Результати голосування:

"За" - 6 членів Правління (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

"Проти" - 1 член Правління (Т.Попова).

 Рішення прийнято.

 

2. Доручити Голові Правління ІнАУ скликати позачергові Загальні Збори (З'їзд) ІнАУ 31.05.2016 року за адресою: Київ, Салютна 2-Б, павільйон №1, Конференц-зал №3 з порядком денним:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Правління про виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ.

3. Щодо прийняття змін до Статуту ІнАУ з метою вдосконалення взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ (скасування новації про призначення/звільнення керівника дочірнього підприємства виключно З'їздом ІнАУ).

4. Призначення Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком».

5. Основні напрямки діяльності ІнАУ.

6. Вибори членів Правління ІнАУ.

Результати голосування:

"За" - 7 членів Правління (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, Т.Попова (без п.3), О.Федієнко).

 Рішення прийнято.

 

Особлива думка Т.Попової: Проти п. 3 порядку денного З'їзду, оскільки не опрацьований документ за дорученням З'їзду щодо формалізації взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ.

 

3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ здійснити необхідну підготовчу роботу щодо проведення Загальних Зборів (З'їзду) ІнАУ та надати на затвердження Правлінню бюджет З'їзду для виділення коштів з резервного фонду Правління.

Результати голосування:

"За" - 7 членів Правління (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, Т.Попова (без п.3), О.Федієнко).

 Рішення прийнято.

 

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                     О. Федієнко