Письмо В.Пустовойтенко по поводу законопроекта о телекоммуникациях

26.06.2003
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

                                           Голові комітету
                                           Верховної Ради України
                                           з питань будівництва, транспорту,
                                           житлово-комунального
                                           господарства і зв'язку
                                           Пану Пустовойтенко В.П.


Вих. № 132
від 26.06.2003 р.


                        Вельмишановний Валерію Павловичу!


Від імені Інтернет Асоціації України виражаємо  вдячність за вклад у розвиток
нормативної бази у галузі зв'язку, зокрема за плідну роботу над
законопроектом "Про телекомунікації". Також  вітаємо Вас  у зв'язку з прийняттям
законопроекту у першому читанні.

Загальновідомо, що для того, щоб закон відповідав реаліям та потребам галузі,
необхідно, щоб в його написанні брали участь як бізнес структури, так і
громадськість. Враховуючи це, була досягнута домовленість про створення відкритої
робочої групи з доопрацювання законопроекту, в якій взяли б участь громадські
організації, які працюють в цій сфері. Однак така група утворена не була. В
теперішній час, після прийняття законопроекту у першому читанні, до нього
вносяться редакційні зміни з метою лобіювання інтересів обмеженого кола осіб без
будь якого обговорення  чи врахування думки більшості провайдерів Інтернет та
громадськості. 

Ми дуже стурбовані таким станом роботи, оскільки це може призвести до того, що
остаточна редакція закону буде містити норми,  протирічні інтересам операторів та
споживачів, а також  неприйнятні для розвитку галузі.

Керуючись інтересами компаній членів ІнАУ, які працюють в цій галузі,   просимо
Вас продовжити плідну взаємодію з громадськістю та повернутись до схеми роботи,
при якій кожна редакція законопроекту публічно обговорюється.

 

З повагою,

Голова Правління ІнАУ                                                 Т. Попова