Письмо в АМК в связи с обращением ООО "ВАН" от 4.12.2003 г.

04.12.2003
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

                                            Антимонопольний Комітет України

                                            254655, МСП-655, Київ-53 Львівська
                                            площа, 8                                                          

Вих. № 279
від 4.12.2003 р.


                                     ЗВЕРНЕННЯ

 

Всупереч Рекомендаціям Антимонопольного Комітету  від 18 квітня 2003 року "Про
діяльність провайдерів IP-телефонії" Державний комітет зв'язку та інформатизації
здійснює дії, які напряму порушують вимоги цієї Рекомендації створюючи для
суб'єктів господарювання, які працюють на ринках послуг міжнародного та
міжміського  зв'язку не рівні,  дискримінаційні умови. Державний комітет зв'язку
та інформатизації не вживає заходів, щодо припинення дій, які містять ознаки
порушення  законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом
3 статті 50, частиною 1 та абзацами другим та сьомим частини 2 статті 15 Закону
України "Про захист економічної конкуренції",  а також порушючи основні принципи
взаємодії операторів, зокрема частину 3 пункту 3.3  Наказу Державного комітету
зв'язку та інформатизації №19 "Про затвердження Положення про діяльність
операторів  міжміського, міжнародного зв'язку телефонної мережі загального
користування України та їх взаємодію між собою", і  пункт 4.6 цього Наказу,
який говорить про не допущення створеня перешкод домінуючим оператором  іншим
операторам, щодо підключеннія до своєї мережі.

Факти на які Державний комітет зв'язку та інформатизації України не звертає увагу
набувають все більшого поширення. Зокрема в Інтернет Асоціацію України надійшло
звернення від Члена  асоціації компанії  ТОВ "ВАН"   у зв'язку з створенням
перешкод для здійснення  підприємницької діяльності шляхом встановлення
додаткових обмежень на використання  лінії зв'язку, що підтверджується письмовою
вимогою Чернігівської дирекції ВАТ "Укртелеком"  підписати додаткову угоду до
типового договору на надання послуг електрозв'язку, яка порушує дані
Рекомендації, норми Наказу  № 19,  порушують Конституційне право на здійснення
підприємницької діяльності.

Це підтверджує не виконання  Рекомендацій Антимонопольного Комітету України
Державним комітетом зв'язку і інформатизації, не бажання цього державного
органу,  створити конкурентне середовище на даному ринку, сприяючи
ВАТ "Укртелеком" у зловживанні  своїм монопольним становище на ринку,  порушуючи
норми підприємницького і конкурентного права.

Інтернет Асоціація України звертаеться до Вас  з  проханням  припинити даний факт
порушення законодавства  і сприяти виконанню Рекомендацій Антимонопольного
Комітету України  Державним Комітетом зв'язку і інформатизації. 


Додаток:

1.   Копія додаткової угоди № 57  до типового договору №669 від 19.09.00 р. по
наданню послуг електрозв'язку.
2.   Копія звернення № 65 від 01.12.03  ТОВ "ВАН" до Інтернет Асоціації
України.

 


Директор Інтернет Асоціації                                 А. Мішуренко