Письмо Д. Кохманюку в связи с обращением компании "Элайд Стандарт Лимитед" от 24.11.03 г.

24.11.2003
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

                                                       Адміністраторам домену .UA
                                                       Кохманюку Дмитру
                                                       Свіридову Ігору


Вих. № 264
від 24.11.2003

                             Шановні адміністратори!

20 жовтня 2003 року до Інтернет Асоціації України звернувся дійсний член нашої
організації ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" (служба реєстрації доменів iName.com.ua)
із скаргою на дії ТОВ "Хостмайстер", діючого від Вашого імені на підставі угоди
№ 1/2001 від 25 березня 2001 року про передачу адміністративних повноважень.

Розглянувши ситуацію, що склалася, Інтернет Асоціація України заявляє: ми глибоко
стурбовані тим, що процес переходу домену .UA під прозоре та передбачуване
громадське управління може опинитися під загрозою. Інтернет Асоціація України
вважає, що будь-які дії з боку ТОВ "Хостмайстер", що не мають під собою
достатньої мотивації та не відповідають чітко зазначеним процедурам, - негативно
впливають на розвиток системи доменних назв України та ринок послуг Інтернет в
цілому, зачіпають інтереси як постачальників послуг, так і тисяч користувачів,
підривають довіру до інституту незалежних реєстраторів доменів України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що будь-які інциденти, подібні тому, що стався, не
лише підривають взаємну довіру між ІнАУ та ТОВ "Хостмайстер" і, що не менш
важливо, довіру з боку громадськості до наших спільних зусиль щодо впровадження
громадського управління доменним ресурсом, - такі інциденти також допомагають
певним колам, які прагнуть провести реконструкцію системи управління доменним
ресурсом на власну користь, довести неспроможність громадського управління.

Вважаємо дії пана Мостового по відношенню до члена нашої організації
безпідставними і такими, що наносять непоправний удар по діловій репутації
компанії-реєстратора. Наша асоціація наполягає на тому, що викладання будь-якої
точки зору у пресі не може служити підставою для подібних дій.

Враховуючи виключне становище ТОВ "Хостмайстер" у системі реєстрації доменних
назв, ми вважаємо, що будь-яке з'ясування відносин між ТОВ "Хостмайстер"   та
реєстраторами повинно бути перенесено у площину фінансових претензій та штрафних
санкцій. А такі дії, як примусове розірвання договору, відмова в його продовженні
чи будь-які інші дії, які перешкоджають реєстратору надавати послуги по
реєстрації доменів реєстрантам, повинні застосовуватися лише у надзвичайних
випадках, чітко визначених у договорі між Реєстратором та Адміністратором, та
слідувати прозорій, чітко визначеній та достатньо тривалій у часі (не менше
одного місяця) процедурі, також чітко визначеній у договорі.

Враховуючи вкрай негативні для Інтернет-спільноти наслідки примусового розірвання
договору або відключення діючого реєстратора, вважаємо за доцільне передбачити у
таких випадках спеціальні процедури, які б всемірно знижували втрати із боку
користувачів (реєстрантів).

Інтернет Асоціація України вважає за доцільне внести зміни до тексту типового
договору між ТОВ "Хостмайстер" та реєстраторами таким чином, щоб створити чітку і
прозору процедуру розірвання, продовження чи відмови у продовженні договору і,
тим самим, унеможливити подібні інциденти в майбутньому.

В зв'язку із вищевикладеним, 4 листопада 2003 року були скликані позачергові
збори Правління Інтернет Асоціації України, де були запропоновані конкретні
пропозиції щодо зміни діючого порядку. З протоколом зборів від 04.11.2003 ви
можете ознайомитися на сайті ІнАУ http://www.inau.org.ua/inau/bin/view/Main/BoardS.

Інтернет Асоціація України сподівається на Вашу підтримку, на порозуміння Вами
ситуації, що склалася, та підтримку нашого прагнення до розвитку системи доменних
назв України у напрямку підвищення її стабільності та прозорості.

Надсилаємо також копію листа компанії "Елайд Стандарт Лімітед" з проханням надати
Інтернет Асоціації України свої коментарі з цього приводу.


З повагою,
Голова Правління ІнАУ                                         Т.Попова