Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 31.07.2014р.

31.07.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 31.07.2014 р.­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

В.Мазур (при розгляді питання 1.1.)

А.Нагорнюк

С.Одинець

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький (при розгляді питань 1, 6.1).

П.Лаврик (при розгляді питання 3)

 

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1.1, 7 при розгляді інших питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо пілотного проекту фільтрування асиметричного трафіку клієнтів Учасників мережі UA-IX. Щодо унеможливлення включення в UA-IX інших точок обміну трафіком.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

3. Питання інформаційної безпеки.

4. Про проведення Конференції з питань розвитку галузі електронних комунікацій України.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо пілотного проекту фільтрування асиметричного трафіку клієнтів Учасників мережі UA-IX. Щодо унеможливлення включення в UA-IX інших точок обміну трафіком.

1.1. Слухали: О.Кульчицького щодо пілотного проекту фільтрування асиметричного трафіку клієнтів Учасників мережі UA-IX.

Ухвалили:

1.1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» продовжити проект на постійній основі.

1.1.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» організувати на постійній основі збір та публікацію інформації про порушення правил маршрутизації трафіка в UA-IX.

1.1.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» організувати засідання Робочої групи з питань розвитку мережі UA-IX щодо розробки критеріїв визначення порушень клієнтами Учасників UA-IX правил маршрутизації мережі UA-IX та процедури реагування на ці порушення.

Голосували:

За: 7 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Не голосував: 1 (В.Мазур).

Рішення прийнято.

 

1.2. Слухали: С.Одинця щодо унеможливлення включення в UA-IX інших точок обміну трафіком.

Ухвалили:

Доручити директору ДП «УкрМОТ» сформувати запобіжні критерії та умови технічного плану, які унеможливлять використання мережі UA-IX іншими мережами обміну трафіком в своїх інтересах.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

            Ухвалили:

            2.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал 2014 року.

2.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ В.Куковському направити попереджувальні листи членам ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків.

            2.3. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2014 року.

2.4. Виділити в бюджеті ДП «УкрМОТ» необхідну суму для придбання обладнання storage для офісу.

2.5. Виділити в бюджеті ДП «УкрМОТ» до 200 тис грн. для закупівлі засобів зв’язку для забезпечення підрозділів МО та МВС, які беруть участь у проведенні АТО. 

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

            3. Питання інформаційної безпеки.

Слухали: Т.Попову, С.Одинця, П.Лаврика

            Ухвалили:

Направити членам ІнАУ та учасникам UA-IX листа з закликом обмежувати доступ до сайтів, які пропагують війну, тероризм, національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або містять загрози територіальній цілісності України.

У даному листі поінформувати членів ІнАУ та учасників UA-IX про лист №142 від 23.07.2014 Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки щодо протидії сприянню вчиненню терористичного акту.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4. Про проведення Конференції з питань розвитку галузі електронних комунікацій України.

Слухали: В.Куковського

            Ухвалили:

Затвердити план-графік проведення Конференції (додається).

Голосували:

За: 7 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський