Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 26.08.2010

26.08.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

26.08.2010                                    м. Київ                                                № 09

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

 

В. Гарбуз

Д. Грищук

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

І. Пєтухов

О. Фєдієнко

 

Запрошені:

В. Куковський

В. Ржечицький

Г. Карпов

О. Гудзь

М. Бондарчук

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (8), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.         Затвердження складу і рішень Комітету з питань з питань електронної комерції, згідно рішень першого засідання Комітету від 18.08.2010.

2.         Про хід підготовки до IGF-UA та про завдання ІнАУ щодо його проведення.

3.         Про завдання ІнАУ з підготовки до святкування 10-річчя ІнАУ.

4.         Питання щодо діяльності ДП «УкрМОТ».

5.         Про затвердження листа до Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку щодо законопроекту 7031 від 12.08.2010 (щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг).

 

1.         Затвердження складу і рішень Комітету з питань електронної комерції, згідно рішень першого засідання Комітету від 18.08.2010.

Слухали: заступника Голови Правління ІнАУ О.Ольшанського.

Ухвалили:

1.1. Затвердити такий склад Комітету ІнАУ з питань електронної комерції:

 

1    Попова Тетяна Володимірівна, Голова Правління         ІнАУ                 Експерт

2    Ольшанський Олександр Якович           Заст. Голови Правл.     ІнАУ                 Голова Комітету

3    Пєтухов Іван Михайлович                     Член Правління            ІнАУ                 Член Комітету

4    Зубок Віталій    Заступник директора    Інформаційний центр ElVisti                  Член Комітету

5    Тютюн Олександр                    Генеральний директор              GlobalMoney      Член Комітету

6    Тітов Олексій                            Генеральний директор              WebMoney        Член Комітету

7    Фоміна Олена                                      Менеджер                    WebMoney        Експерт

8    Гришин Олексій                                    Директор                      "Пейлоджик"     Член Комітету

9    Закревська Євгенія                               Директор          Мереживо-груп Член Комітету

10  Солдаткін Сергій Вікторович                 Менеджер        Мереживо-груп Експерт

12  Карпов Георгій Вадимович                    Член коорд. ради          ІнАУ                 Експерт

13  Гудзь Олеся                                        Юрист  ІнАУ                                        Експерт

14  Бондарчук Марина        Заст. Виконавчого директора                ІнАУ     Експерт,  секретар Комітету

 

1.2. Запросити на наступне засідання Комітету у якості експертів:

1    Линник Олеся Сергіївна                        Директор                      «БЕСТ ЗВІТ»     Експерт

2    Дорошенко Наталія                              Юрисконсульт   Компания "МІРІД"         Експерт

3    Сінаюк Сергій Юрійович           Ген. директор   "Інститут інформаційних технологій", м. Харків  Експерт

4    Семенченко Андрій Іванович    Перший заступник Голови         Держкомітет з питань науки, інновацій та інформатизації  Експерт

5    Шуляк Валентин Петрович        Заступник начальника  Регіональна інформаційна митниця ДМСУ         Експерт

6    Мокусова Наталія         Юрисконсульт   МТС     Експерт

7    Пастухов Андрій           Керівник проекту          Expert Consult   Експерт

 

1.3. Затвердити Положення про Комітет ІнАУ з питань електронної комерції зі змінами, внесеними під час засідання Комітету від 18.08.2010.

1.4. Затвердити Регламент Комітету ІнАУ з питань електронної комерції.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Про хід підготовки до IGF-UA та про завдання ІнАУ щодо його проведення.

Слухали: виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили: Затвердити проект Програми Форуму.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Про завдання ІнАУ з підготовки до святкування 10-річчя ІнАУ.

Слухали: Голову Правління ІнАУ Т. Попову, Заст. Виконавчого директора ІнАУ М. Бондарчук.

Ухвалили:

3.1. Попередньо погодити місце проведення святкування 10-річчя ІнАУ та ДП «UA-IХ»– Президент-отель, зал «Европейський».

3.2. Попередньо погодити дату святкування – 5 листопада 2010 року.

3.3. Доручити всі організаційні питання в рамках проведення святкування 10-річчя ІнАУ ДП «UA-IХ» попередньо узгоджувати та приймати в рамках роботи організаційного комітету.

3.4. Доручити адміністрації ІнАУ розробити пропозицію для членів ІнАУ щодо цільового внеску на святкування 10-річчя ІнАУ, а також визначити засади можливого партнерства.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Питання щодо діяльності ДП  «Українська мережа обміну трафіком» (UA-IX).

4.1. Про припинення голосування по ТОВ «Коннектика».

Слухали: в.о. директора ДП УкрМОТ О. Гудзь.

Ухвалили: Припинити процедуру голосування по підключенню до ДП «УкрМОТ» ТОВ "Коннектика" в зв’язку із тим, що ТОВ "Коннектика" не має власної автономної системи, яка зареєстрована в базі даних RIPE.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4.2. Про придбання  обладнання.

Слухали: в.о. директора ДП УкрМОТ О. Гудзь.

Ухвалили: Внести зміни і доповнення до бюджету ДП «УкрМОТ» щодо виділення коштів для придбання комплекту комутатора Х650-й.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4.3. Про інформаційне оновлення веб - сайту ДП «УкрМОТ».

Слухали: в.о. директора ДП УкрМОТ О. Гудзь.

Ухвалили:

4.3.1.Затвердити заяву про підключення до ДП «УкрМОТ» у  новій редакції.

4.3.2. Доручити в.о. директора Гудзь О. вивчити питання щодо необхідного об’єму фінансування інформаційного оновлення веб - сайту ДП «UA-IX» та подати інформацію до наступного засідання Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4.4. Про витрати на забезпечення  участі  адміністратора ДП «УкрМОТ» С. Поліщука  у програмному комітеті конференції  RIPE Regional Meeting (Росія, Москва, 28-30 вересня 2010).

Слухали: в.о. директора ДП УкрМОТ О. Гудзь.

Ухвалили: Для виконання рішення Правління «п.9. Про запрошення з боку оргкомітету RIPE Regional Meeting до участі представника ІнАУ у програмному комітеті конференції (Москва, 28-30 вересня 2010)» (протокол №01 від 28.01.2010 р.)  внести зміни до бюджету ДП «УкрМОТ»  для фінансування витрат на участь в роботі конференції RIPE Regional Meeting  адміністратора ДП «УкрМОТ» С. Поліщука.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

5. Про затвердження листа до Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку щодо законопроекту 7031 від 12.08.2010 (щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг).

Слухали: директора з розвитку ДП УкрМОТ В.Ржечицького.

Ухвалили: Внести до тексту листа запропоновані зміни.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                              Т. Попова

 

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В. Куковський