Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 26.06.2014р.

26.06.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 8 від 26.06.2014 р.

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

В.Мазур

А.Нагорнюк

О.Ольшанський

І.Пєтухов

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький (при розгляді питань 1, 6.1).

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження пропозицій Робочої групи ІнАУ з розвитку ДП «УкрМОТ».

2. Питання Круглого столу «Проблемні питання розвитку сфери зв’язку та інформатизації».

3. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління .

4. Щодо проведення 15-ї конференції ІнАУ-UA-IX.

5. Щодо участі  ІнАУ в організації проведення 5-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Затвердження пропозицій Робочої групи ІнАУ з розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького щодо вимірів асиметричного трафіку клієнтів Учасників  мережі UA-IX.

Ухвалили:

1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» забезпечити збір та публікацію на щоденній основі інформації щодо перекосу трафіку в мережі UA-IX.

 

1.2 Доручити Директору ДП «УкрМОТ»  протягом 3-х робочих днів поінформувати Правління про перелік до 7-ми Учасників UA-IX та процедуру проведення пілотного проекту протягом 3-х місяців щодо фільтрування асиметричного трафіку клієнтів Учасників мережі UA-IX.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2. Питання Круглого столу «Проблемні питання розвитку сфери зв’язку та інформатизації».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

3. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Внести зміни до ст. 2.1. Регламенту роботи Правління щодо виборів Голови Правління і Заступника Голови Правління у закритому режимі.

Голосували:

За: 4 (В.Мазур, О.Ольшанський, Т.Попова, М.Шевчук).

Утримались: 1 (В.Середа)

Проти: 4 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

3.2. Внести зміни до ст. 3.1. Регламенту роботи Правління щодо часу початку засідання Правління об 11:00.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

Ухвалили:

3.3. Внести зміни до ст. 3.2. Регламенту роботи Правління щодо порядку переносу чергового засідання Правління, сформулювавши його таким чином:

«Допускається проведення чергового засідання Правління в іншому місці, в інші дні і в інший час за згодою членів Правління ІнАУ, кількість яких складає не менш ніж 2/3 від загального складу Правління. У такому випадку Головуючий наступного засідання публікує в розсилці Правління інформацію про місце і час засідання не менше, ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

Ухвалили:

3.4. Внести правки до ст. 3.9, 3.13, 4.8, 9.2 та 11.2 Регламенту роботи Правління щодо формулювання посади Виконавчого директора ІнАУ.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

Ухвалили:

3.5. Затвердити редакцію Регламенту роботи Правління українською мовою.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

Ухвалили:

3.6. Доручити Виконавчому директору ІнАУ підготувати зміни до Регламенту роботи Правління, у відповідності до яких порядок денний затверджується разом з регламентом розгляду конкретних питань.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4. Щодо проведення 15-ї конференції ІнАУ-UA-IX.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.1. Вважати доцільним проведення 15-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку»  у м.Трускавець. Час проведення визначити пізніше.

Голосували:

За: 8 (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримався: 1 (В.Середа)

Рішення прийнято.

 

4.2. Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» опрацювати додаткові варіанти готелів у м. Трускавці та Одесі.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

5. Щодо участі  ІнАУ в організації проведення 5-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1. Схвалити пропозиції учасників Установчого засідання Оргкомітету з питань проведення 5-го Українського форуму по управлінню Інтернетом (IGF-UA)  від 19.06.2014 р.

5.3. Делегувати до складу Оргкомітету 5-го IGF-UA від ІнАУ Т.Попову та В.Куковського.

5.4. Делегувати до складу Програмного комітету 5-го IGF-UA від ІнАУ Т.Попову.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

6. Різне.

6.1. Щодо співпраці ДП «УкрМОТ» з мережею обміну трафіком NetIX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Доручити О.Кульчицькому провести переговори щодо співпраці ДП «УкрМОТ» з мережею обміну трафіком NetIX, отримати список учасників мережі з префіксами NetIX, отримати зауваження і заперечення від учасників мережі UA-IX за їх наявності. За підсумками поінформувати Правління ІнАУ.

Голосували:

За: 8 (М.Коміссарук В.Мазур, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримався: 1 (О.Ольшанський)

 

6.2. Щодо процедури голосувань Правління.

Слухали: В.Мазур

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський