Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 29.05.2014р.

29.05.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 7 від 29.05.2014 р.

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-4, 6-7)

В.Мазур (при розгляді питань 1-7)

А.Нагорнюк

С.Одинець

О.Ольшанський (при розгляді питань 1, 3, 5, 7)

І.Пєтухов (при розгляді питань 1, 3, 5, 7)

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

А.Семенченко (при розгляді питання 1)

О.Уласенко (при розгляді питання )

О.Скляров (при розгляді питання 1)

Л.Ошеров (при розгляді питання 1)

Г.Котенок (при розгляді питання 1)

Т.Ліговська (при розгляді питання 1)

С.Гурджи (при розгляді питання 1)

О.Кульчицький (при розгляді питання 2, 3)

М.Смілянець (при розгляді питання 3)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени Правління (10 осіб) при розгляді питань 1, 3, 7; 9 осіб при розгляді питання 5, 8 осіб при розгляді питань 2, 4, 6  та 6 осіб при розгляді питання 8.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення шляхів співпраці ІнАУ та НКРЗІ у виконанні актуальних завдань розвитку галузі.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 25.04.2014.

3. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» про поточний стан розвитку мережі UA-IX у порівнянні з основними конкурентами та щодо виконання стратегії розвитку мережі та впровадження нових послуг.

4. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 22.05.2014.

5. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління (щодо виборів Голови Правління і Заступника Голови Правління у закритому режимі та щодо зміни терміну інформування про перенесення дати засідання Правління).

6. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання.

7. Щодо проведення 15-ї конференції ІнАУ-UA-IX.

8. Щодо проведення в Україні у 2014 році Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

 

 

РІШЕННЯ

1. Обговорення шляхів співпраці ІнАУ та НКРЗІ у виконанні актуальних завдань розвитку галузі.

Слухали: Т.Попову, членів Правління, членів НКРЗІ.

Ухвалили:

1.1. Направити до НКРЗІ листа з пропозиціями ІнАУ щодо невідкладних заходів у сфері нормативного регулювання галузі.

1.2. Вважати доцільним проведення наради представників провідних асоціацій і НКРЗІ, а також круглий стіл  щодо обговорення шляхів розвитку галузі та удосконалення її регулювання.

Голосували: за одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

 

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 25.04.2014 (звіт ІнАУ та ДП УкрМОТ за перший квартал 2014).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Перенести розгляд питання у розсилку Правління.

Голосували: за одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

 

 

 

3. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» про поточний стан розвитку мережі UA-IX у порівнянні з основними конкурентами та щодо виконання стратегії розвитку мережі та впровадження нових послуг.

Слухали: С.Одинця, звіт О.Кульчицького, членів Правління.

Ухвалили:

Визнати роботу Директора ДП «УкрМОТ» задовільною

Голосували:

За: 3 (О.Федієнко, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Проти: 5 (В.Мазур, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук)

Утримались: 2 (М.Коміссарук, О.Ольшанський)

Рішення не прийнято

 

Ухвалили:

Визнати роботу Директора ДП «УкрМОТ» незадовільною

Голосували:

За: 5 (В.Мазур, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук)

Проти: 3 (О.Федієнко, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Утримались: 2 (М.Коміссарук, О.Ольшанський)

Рішення не прийнято

 

Ухвалили:

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» протягом тижня надати перелік першочергових заходів з розвитку мережі UA-IX.

Голосували:

За: 7 (В.Мазур, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук, О.Федієнко, А.Нагорнюк)

Утримались: 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято

 

4. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 22.05.2014.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Призначити членами Юридичного комітету Д.Гадомського та Т.Старцеву. Виключити з числа членів Комітету О.Гудзь на підставі п.3.6 Положення про Юридичний комітет ІнАУ. Перевести за власним бажанням К.Демченка з числа членів Комітету в експерти. Призначити в якості експертів Комітету В.Зьому, О.Зьому, О.Усачова, С.Шаміса.

4.2. Звернутись з листом до Державної інспекції України з контролю за цінами з метою проведення заходів державного контролю за ціноутворенням тарифів на безпосередній зв’язок між двома кінцевими пунктами на місцевій телефонній мережі.

4.3. Звернутись з листом до НКРЗІ з пропозицією ініціювати процедуру  визнання ПАТ «Укртелеком» оператором з істотною ринковою перевагою.

4.4. Звернутись з листом до ПАТ «Укртелеком» стосовно аргументації підстав підвищення тарифів, а також обґрунтуванням їх вартості.

4.5. Звернутись до Членів ІнАУ стосовно надання ними фактів негативного впливу підвищення тарифів на ефективне забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами, оптимізацію витрат на надання телекомунікаційних послуг тощо.

4.6. Звернутись з листом до Президента України стосовно надання НКРЄ та НКРЗІ доручень вдосконалити державне регулювання та нормативно-правову базу в відповідних питаннях, необхідності побудови єдиного, прозорого механізму взаємодії операторів/провайдерів телекомунікацій з обленерго при будівництві та використанні кабельних ліній електровізку, організації спільного підвісу тощо. Звернутись до профільних комітетів Верховної Ради України з аналогічними листами.

4.7. Звернутись з листом до НКРЗІ та НКРЄ стосовно організації спільної наради з метою обговорення проблемних питань взаємодії операторів, провайдерів телекомунікацій з територіальними органами обленерго.

4.8. Створити при ІнАУ робочу групу, залучивши до участі представників телекомунікаційного ринку, сфери енергетики, органи державної влади та інших зацікавлених сторін, з метою максимально ефективного вирішення вищевказаних питань.

4.9. Звернутись з листом до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України щодо роз’яснення державної політики з питань доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг.

4.10 Звернутись з листом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для надання рекомендації та визначення переліку документації, яка підтверджує законність розміщення, побудову мережі, введення її в експлуатацію, правовстановлюючих документів на мережі тощо.

Голосували: за одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

 

 

5. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом 3 днів внести зміни крім україномовної також у російськомовну версію проекту Регламенту і надати проект на 2-х мовах в розсилку Правління. Членам Правління в розсилці протягом 7 днів обговорити зміни до Регламенту і затвердити.

Голосували: за одноголосно (В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

6. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання.

Слухали: В.Середу.

Ухвалили:

6.1. Створити Комітет ІнАУ з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання.

6.2. Призначити Головою Комітету В.Середу.

6.3. Доручити В.Куковському зробити оголошення щодо проведення на наступному тижні Установчих зборів Комітету з метою формування його складу, визначення цілей та складання обговорення проекту Положення про Комітет.

Голосували: за одноголосно (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

7. Щодо проведення 15-ї конференції ІнАУ-UA-IX.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

7.1. Перенести розгляд питання на наступне засідання Правління.

7.2. Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з’ясувати умови проведення конференції у м. Трускавець у вересні 2014 р та провести переговори з організаторами Телеком-саміту щодо можливої співпраці при проведенні конференції.

Голосували:

«за» - 9 (А.Нагорнюк, В.Мазур, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

«утримались» - 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

8. Щодо проведення в Україні у 2014 році Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

На наступному тижні провести Робочу нараду стосовно роботи Організаційного комітету з питань проведення в Україні 5-го Українського Форуму з управління Інтернетом IGF-UA. 

Голосували: за одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський