Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 09.04.2014р.

09.04.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 6 від 09.04.2014 р.­­­­­­­­­, м.Київ

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

А.Нагорнюк

В.Мазур

С.Одинець

О.Ольшанський

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький (при розгляді питання 1)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (7 осіб), що складає більшість від загального складу (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо придбання матеріальних цінностей для забезпечення потреб Міністерства оборони України.

2. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо придбання матеріальних цінностей для забезпечення потреб Міністерства оборони України.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Надати Директору ДП «УкрМОТ» О.Кульчицькому повноваження на укладення договору купівлі-продажу з ІП «Логін» на загальну суму 115 251,36 гривня (сто п`ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят одна гривня 36 коп), оплату засобів зв’язку за цим договором, а також передачу даного обладнання по акту для забезпечення потреб Міністерства оборони України.

Голосували: одноголосно.

1.2. Повідомити Міністерство оборони України про готовність ДП «УкрМОТ» виділити додатково до 150 тис грн. для забезпечення потреб Міністерства оборони України у засобах зв’язку. Доручити Голові Правління ІнАУ та Директору ДП «УкрМОТ» узгодити з Міністерством оборони України конкретний перелік необхідного обладнання.

Голосували: одноголосно.

 

 

2. Різне.

2.1. Щодо змін у складі Радіокомітету ІнАУ та Комітету ІнАУ з питань телебачення і медіаконтенту.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1.1. Включити до складу Радіокомітету ІнАУ Максима Шевчука та Дмитра Прокоп’єва.

2.1.2. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань телебачення і медіаконтенту Максима Шевчука.

Голосували: одноголосно.

 

2.2. Щодо обговорення програми дій НКРЗІ та висування кандидатур до складу НКРЗІ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Запропонувати профільним асоціаціям ринку телекомунікацій, учасникам ринку телекомунікацій провести 18.04.2014 р. конференцію для обговорення програми дій НКРЗІ та висування кандидатур до складу НКРЗІ. Місце та час проведення конференції уточнити додатково.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                               Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський