Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 23.04.2015

23.04.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління ІнАУ № 05 від 23.04.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді питань 1.1-1.5, 2.3)

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов (при розгляді питань 1.1-1.4, 1.6, 2.1-2.2)

В.Середа

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питання 1.1-1.3, 1.5 – 7 осіб, при розгляді решти питань – 6 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Про підготовку до проведення З'їздів ІнАУ.

2.      Різне

 

РІШЕННЯ

1.      Про підготовку до проведення З'їздів ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити Звіт про діяльність Інтернет Асоціації України у 2014/2015 рр.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук).

Ухвалили:

1.2. Внести до порядку денного питання щодо розгляду внесення змін до «Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України».

Голосували:

За: 4 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук).

Утримались: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов).

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1.3. Внести зміни до п.4.6. «Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України», додавши до нього наступне:  

 «До складу Мандатної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Правління ІнАУ або будуть обиратися до нового складу Правління ІнАУ, або співробітники компаній, представники яких входять до складу Правління ІнАУ або будуть обиратися до нового складу Правління ІнАУ.».

Голосували:

За: 4 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук).

Утримались: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов).

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1.4. Схвалити і запропонувати на затвердження 18 та 19 З’їзду ІнАУ проект складу Мандатної комісії:

1. Пєтухов Іван Михайлович, ТОВ «Адамант» (Голова)

2. Борисов Борис Борисович, Директор ДП «УкрМОТ»

3. Зубок Віталій Юрійович, ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті»

4. Куковський Володимир Васильович, Виконавчий директор ІнАУ

Голосували:

За: 4 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, М.Шевчук).

Утримались: 3 (І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа).

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1.5. Схвалити і запропонувати на затвердження 18 та 19 З’їзду ІнАУ проект складу Лічільної комісії:

1. Юрочкіна Світлана Олександрівна, ПрАТ «Фарлеп інвест»

2. Петрушенко Сергій Петрович, ПККФ «Ремедіум»

3. Дяченко Валерія Андріївна, юрист ІнАУ

і проект складу Секретаріату:

            1. Федієнко Олександр Павлович, ТОВ «ІМК»

2. Пригорницька Марина Анатоліївна, прес-секретар ІнАУ

3. Савич Вікторія Олегівна, секретар ІнАУ.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа М.Шевчук).

Ухвалили:

1.6. Взяти за основу проект Регламенту роботи 18 та 19 З'їздів ІнАУ з урахуванням зауважень.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, В.Середа М.Шевчук).

 

Ухвалили:

1.8. Взяти за основу проект Резолюції 19 З’їзду ІнАУ, роздати делегатам З’їзду в частині «Напрямки діяльності» для обговорення та затвердження.

Голосували:

За: 5 (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, В.Середа М.Шевчук).

Утримався: 1 (І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

2.      Різне.

2.1. Про склад комітетів ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1.1. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами Д.Приходько, компанія C8.network.

2.1.2. Виключити зі складу Бюджетного комітету ІнАУ О.Кульчицького.

2.1.3. Включити до складу Бюджетного комітету ІнАУ Б.Борисова, Директора ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, В.Середа М.Шевчук).

 

2.2. Про склад Технічної групи ДП «УкрМОТ»

Слухали: Б.Борисова.

Ухвалили:

2.2.1. Виключити зі складу Технічної групи ДП «УкрМОТ» О.Троцая.

2.2.2. Включити до складу Технічної групи ДП «УкрМОТ» В.Підгорного та Л.Тарсіса.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, В.Середа М.Шевчук).

 

2.3. Про введення в дію змін до «Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України»

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Ввести в дію зміни до п.4.6. «Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України», викладені у пункті 1.3 даного Протоколу, з 28.04.2015 р.

Голосували:

За: 4 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук).

Утримався: 1 (М.Коміссарук).

Проти: 1 (А.Нагорнюк).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський