Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 25.03.2014 р.

25.03.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 4 від 25.03.2014 р.

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук (при розгляді всіх питань крім 4.1 – 4.3, 4.6)

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур

І.Пєтухов

С.Одинець (при розгляді всіх питань крім 4.2 – 4.3, 4.5-4.6)

О.Федієнко (при розгляді всіх питань крім 4.1 – 4.3, 4.5-4.6)

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Олійник (при розгляді питання 2.1 порядку денного).

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підготовку до 17-го З'їзду ІнАУ.

2. Про кроки ІнАУ щодо захисту телекомунікацій та забезпечення інформаційної безпеки в умовах іноземної агресії стосовно України.

3. Щодо Доповіді Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини».

4. Різне

 

Проекти РІШЕНЬ

1. Про підготовку до проведення 17-го З'їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити Звіт про діяльність Інтернет Асоціації України у  2013 році з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

 

 

1.2. Схвалити Звіт про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2013 рік та плани по впровадженню цілей і стратегій на 2014 рік з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

1.3. Внести зміни до п.4.6. Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України, затвердженого рішенням Правління ІнАУ від 22.04.2012 р., виклавши його наступним чином:  

«До складу Мандатної комісії не можуть включатися особи, які пропонуються в інші Робочі органи з’їзду».

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, І.Пєтухов О.Федієнко)

«проти» - 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (С.Одинець)

Рішення прийнято.

Особлива думка Т.Попової: Вважаю неприпустимим заради однієї людини за 3 дні до З’їзду змінювати документи, що регламентують порядок його проведення.

1.4. Схвалити проект Робочих органів З'їзду, запропонувавши на затвердження 17-го З’їзду ІнАУ:

1.4.1. до складу Мандатної комісії:

1. Гадомський Дмитро, Адвокатське об'єднання «Юскутум»

2. Зубок Віталій Юрійович, ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті»

3. Куковський Володимир Васильович, ІнАУ

4. Пєтухов Іван Михайлович, ТОВ «Адамант-Телеком»;

Голосували:

«за» - 9 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

1.4.2. до складу Лічільної комісії:

1. Юрочкіна Світлана Олександрівна, ПрАТ «Фарлеп інвест»

2. Петрушенко Сергій Петрович, ПККФ «Ремедіум»

3. Дяченко Валерія Андріївна, ІнАУ

Голосували: одноголосно.

1.4.3. до складу Секретаріату:

1. Шнурко-Табакова Е.В., ТОВ ICC

2. Пригорницька Марина Анатоліївна, ІнАУ

3. Савич Вікторія Олегівна, ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

1.5. Взяти за основу проект Регламенту роботи XVII З'їзду ІнАУ з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

1.6. Взяти за основу проект Резолюції XVII З’їзду ІнАУ, роздати його делегатам З’їзду для обговорення та затвердження.

Голосували: одноголосно.

 

2. Про кроки ІнАУ щодо захисту телекомунікацій та забезпечення інформаційної безпеки в умовах іноземної агресії стосовно України.

Слухали: В.Олійника, Т.Попову, В.Мазура.

Ухвалили:

2.1. Направити до РНБО листа з пропозицією про встановлення державного контролю над господарством транспортних кабельних телекомунікаційних каналів на тимчасово окупованій території АР Крим з обов'язковою реєстрацією цих каналів в ДССЗЗІ.

Голосували: одноголосно.

2.2. В бюджеті ДП УкрМОТ виділити 100 тис грн. відповідно до тих запитів, які поступають з Координаційного центру, для закупівлі напряму і передачі товарно-матеріальних цінностей в Міністерство оборони по листу.

Голосували: одноголосно.

2.3. В рамках Ініціативи виступити як Правління ІнАУ одним з співзасновників-фундаторів фонду по збору коштів від компаній і запропонувати іншим дружнім асоціаціям також виступити фундатором.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо Доповіді Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Схвалити Доповідь Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини».

Голосували: одноголосно.

3.2. Доручити Голові Правління ІнАУ підписати від імені ІнАУ Меморандум Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій та схвалити Проект Положення про Громадську раду з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Голосували:

«за» - 8 (О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 2 (В.Гранкін, М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

3.3. Рекомендувати Громадській раді провести Круглий стіл з обговорення Доповіді «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини» 4 квітня 2013 р. в 11:00 на базі Комітетів Верховної Ради України. (вул.Садова, 5).

Голосували: одноголосно.

3.4. Доручити Адміністрації ІнАУ, у разі згоди Громадської ради на проведення Круглого столу 4 квітня, направити запрошення до участі у Круглому столі Керівництву Верховної Ради України, Головам парламентських фракцій, Головам профільних комітетів Верховної Ради України, Членам Уряду України та Керівникам профільних центральних органів виконавчої влади України.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне

4.1. Про вимоги до НКРЗІ, як ефективного та незалежного органу державного регулювання.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Схвалити Вимоги до НКРЗІ, як ефективного та незалежного органу державного регулювання.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо листа до Національного банку України.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Направити листа Голові Національного банку щодо відновлення прозорих процесів узгодження систем електронних грошей в Україні та активізацію ліцензування діяльності небанківських фінансових установ по здійсненню переказу коштів.

Голосували: одноголосно.

 

4.3. Щодо складу Юридичного Комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Перевести  В.Кравченко з членів у експерти  Юридичного комітету за власним бажанням.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Про вступ у Дійсні члени ІнАУ ТОВ «АМСЦ» та у Асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Поінт» і ТОВ «УКРВЕБ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.4.1. Прийняти у Дійсні члени ІнАУ ТОВ «АМСЦ»

4.4.2. Прийняти у Асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Поінт»

4.4.3. Прийняти у Асоційовані члени ІнАУ ТОВ «УКРВЕБ».

Голосували: одноголосно.

 

4.5. Щодо спільного листа В.о. Президента України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-Міністру України, Першому заступнику Голови Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Направити спільного листа по кандидатурам в НКРЗІ. 

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, І.Пєтухов,  Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась» - 1 (Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

4.6. Щодо Меморандуму «Бізнес проти корупції».

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили:

4.6.1. Підтримати Меморандум «Бізнес проти корупції».

4.6.2. Сформувати робочу групу на виконання завдань, зазначених в Меморандумі.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський