Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 26.02.2015р.

26.02.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 03 від 26.02.2015 р.

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

С.Одинець

О.Ольшанський (при розгляді питань 1, 2, 4.2, 4.3)

І.Пєтухов (при розгляді питань 1.1, 3, 4.1)

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

 

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питання 1.1 – 9 осіб, при розгляді решти питань – 8 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

2.      Щодо проведення позачергового З’їзду ІнАУ.

3.      Щодо проблемних питань використання кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком».

4.      Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити штатний розклад ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

1.2. Затвердити проект бюджету  ДП «УкрМОТ» на I квартал 2015 р.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Ольшанський, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2. Щодо проведення позачергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Рекомендувати Голові Правління оголосити проведення позачергових Загальних Зборів (З'їзду) ІнАУ в один день з проведенням чергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ у першій декаді квітня 2015 р.

Голосували:

За: 5 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримались: 3 (О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа).

Рішення прийнято.

 

3. Щодо проблемних питань використання кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком».

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

3.1. Відновити роботу Робочої групи з проблемних питань відносин з ПАТ «Укртелеком» щодо порушень у наданні в користування кабельної каналізації електрозв'язку (далі – Робочої групи) та запросити до Робочої групи членів ІнАУ.

3.2. Призначити головою Робочої групи А.Нагорнюка.

3.3. Запросити у членів ІнАУ інформацію про випадки використання монопольного становища з боку ПАТ «Укртелеком» при доступі до ККЕ.

3.4. Доручити керівнику Робочої групи провести роз'яснювальну роботу щодо необхідності підготовки колективного звернення учасників ринку до АМКУ та НКРЗІ щодо протидії використанню монопольного становища  з боку ПАТ Укртелеком при доступі до ККЕ.

3.5. Звернутись до профільних асоціацій з пропозицією напрацювання консолідованої позиції щодо протидії використанню монопольного становища  з боку ПАТ Укртелеком при доступі до ККЕ.

3.6. В рамках Робочої групи підготувати пропозиції щодо необхідних змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених Рішенням НКРЗІ від 23.08.2012  № 428.

3.7. Делегувати представника Робочої групи о відповідної робочої групи НКРЗІ.

3.8. Доручити Робочій групі підготувати пропозиції та тези до прес-конференції з питань протидії використанню монопольного становища  з боку ПАТ Укртелеком при доступі до ККЕ.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4. Різне

4.1. Щодо пропозицій ІнАУ до проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити пропозиції щодо змін до проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» та направити відповідного листа до НКРЗІ.

Голосували:

За: 6 (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Проти: 1 (І.Пєтухов)

Утримався: 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

4.2. Щодо заяви з приводу критичної економічної ситуації в країні.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Направити Президенту та Прем’єр-міністру України заяву з приводу критичної економічної ситуації в країні. Доручити О.Ольшанському та В.Куковському підготувати проект заяви.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4.3. Щодо доповіді IIPA (International Intellectual Property Alliance).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Доручитти Т.Поповій та О.Ольшанському підготувати листа до IIPA стосовно доповіді

Special 301 Report On Copyright Protection And Enforcement (Ukraine) і провести офіційну зустріч з представниками департаменту торгівлі посольства США в Україні.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                           Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                    В.Куковський