Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 24.02.2011 р.

28.02.2011

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 24.2.2011 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

24.2.2011                                    м. Київ                                                № 2

Присутні:

 

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

Д.Грищук

М.Коміссарук

В.Кравченко

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

О Ольшанський

І.Пєтухов

О.Тітов

О.Федієнко

 

Запрошені:

А.Лукашова

В.Куковський

В.Ржечицький

М.Бондарчук

О.Гудзь

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (11) у повному складі.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

 

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 24 лютого 2011 р.

 

1.       Вибори Голови Правління ІнАУ та Заступника Голови Правління ІнАУ.

2.       Затвердження Плану роботи Правління на 2011 рік.

3.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 09.02.2011 р.

4.       Різне.

 

Рішення

1. Вибори Голови Правління ІнАУ та Заступника Голови Правління ІнАУ.

1.1. Слухали: членів Правління  з пропозиціями щодо висування кандидатур до складу Рахункової комісії.

Ухвалили: До складу рахункової комісії включити таких осіб:

1. В.Кравченко

2. Д.Грищук

3. О.Гудзь

Голосували: одноголосно.

 

1.2. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Голови Правління ІнАУ.

Була запропонована кандидатура Т.Попової.

Ухвалили: призначити Головою правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували: одноголосно.

 

1.3. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Заступника Голови Правління ІнАУ.

Була запропонована кандидатура О.Ольшанського.

Ухвалили: призначити Заступником Голови Правління ІнАУ О.Ольшанського.

Голосували: одноголосно.

 

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2011 рік.

Слухали: голову Правління ІнАУ щодо Плану роботи Правління на 2011 р. та зауваження членів Правління.

Ухвалили:

2.1. Взяти План роботи Правління на 2011 р. за основу, запропонувати членам Правління висловити зауваження та пропозиції до Плану до 3 лютого, доручити виконавчому директору ІнАУ внести зміни до Плану у відповідності з вказаними зауваженнями та пропозиціями членів Правління.

2.2. Доручити Головам Комітетів ІнАУ врахувати План роботи Правління на 2011 р. при розробці планів роботи Комітетів та представити ці плани на затвердження Правлінням.

Голосували: одноголосно.

 

3. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 09.02.2011 р.

            Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію про хід виконання проекту соціологічних досліджень.

3.2. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами у якості Експертів Комітету:

·           Керівника департаменту веб-проектів телеканалу STB Заблоцького Олександра;

·           Експерта Яндекс.Україна Ткалича Дениса.

3.3. Запропонувати виконавцю проекту соціологічних досліджень компанії InMind внести доопрацювання в програмне забезпечення проекту відповідно до п. 3.2. протоколу засідання  Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 09.02.2011 р.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Про вступ до ІнАУ у якості дійсного члена компанії ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Запросити представника компанії ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ» на наступне засідання Правління ІнАУ для ознайомлення з позицією компанії щодо підтримки статутних цілей ІнАУ.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 4.

 

4.2. Щодо проекту  Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом.

Слухали: О.Федієнко

Ухвалили: Взяти участь у спільному засіданні з НКРЗ 25.02.2011 р. у складі: Т.Попова, В.Кравченко, В.Ржечицький.

Голосували: одноголосно.

 

4.3. Щодо законопроекту №6523 про зміни до ряду законів України в сфері авторського права.

Слухали: В.Кравченко

Ухвалили: Доручити Юридичному комітету ІнАУ провести юридичний аналіз законопроекту та у разі виявлення у законопроекті загроз свободі слова, посягань на конституційні права громадян, невідповідностей Конституції України, тощо підготувати та направити у відповідні законодавчі органи відкрите звернення щодо законопроекту №6523.

Голосували: одноголосно.

 

 4.4. Про підготовку зустрічі з керівництвом Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: Запросити керівників Державної служби України з питань захисту персональних даних на зустріч з Правлінням ІнАУ для узгодження позицій з питань впровадження положень Закону України «Про захист персональних даних» об 11:00 28.02.2011 р.

Голосували: одноголосно.

 

4.5. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили: Внести зміни у перше речення пункту 2.1. Регламенту роботи Правління ІнАУ, сформулювавши його таким чином:

«Чергове засідання Правління збирається в офісі ІнАУ об 11 годині ранку в останній четвер кожного місяця».

Голосували: «за» - 9, «проти» - 1, «утримались» - 1.