Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 23.02.2017

23.02.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 02 від 23.02.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Глущенко

О.Гусєв

К.Жакун

Ю.Каргаполов (при розгляді питань 1, 2, 4, 5 порядку денного)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2, 5 порядку денного)

М.Крилов

А.Нагорнюк

М.Тульєв (при розгляді питань 1-4, 5.1, 5.2 порядку денного)

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Половинка, Директор з розвитку ДП «УкрМОТ» (при розгляді питання 1, 2).

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб при розгляді питань 2, 4, 5.2 порядку денного, 10 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Щодо звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р.
 2. Щодо плану роботи та бюджету ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.
 3. Щодо проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.
 4. Щодо проведення семінару «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет».
 5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Взяти до відома порівняльний аналіз показників бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2015-2016 рр. Врахувати зауваження, надані членами Правління в ході обговорення. Рекомендувати 24 З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р.

 • одноголосно.

 

2. Щодо плану роботи та бюджету ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Делегувати директору ДП «УкрМОТ» повноваження щодо встановення умов оплати праці працівників ДП «УкрМОТ» в частині виплати надбавки юристу, секретарю та головному бухгалтеру ДП «УкрМОТ» за підсумками 1 кварталу 2017 р. у розмірі не більш ніж 17 % від нарахування за 1 квартал 2017 р.

2.2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» у тижневий термін доопрацювати проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2017 р. з урахуванням зауважень членів Правління.

2.3. Перенести розгляд плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 р. і розглянути план роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 р. разом з доопрацьованим проектом бюджету ДП «УкрМОТ» на 2017 р.

 • одноголосно.

 

3. Щодо проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Перенести розгляд питання на позачергове засідання Правління.

 • одноголосно.

 

4. Щодо проведення семінару «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет».

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

4.1. Провести семінар «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет» 19 квітня 2017 р. із запрошенням експертів і залученням фахівців профільних державних установ та депутатів.

4.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір щодо забезпечення участі у семінарі одного експерта.

 • одноголосно.

 

5. Різне.

5.1. Щодо проведення конференції UA.NETWORK.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

Доручити К.Жакуну організувати робочу зустріч  з потенційними партнерами конференції на наступному тижні та у 2-тижневий термін надати Правлінню пропозиції по суті питання.

 • одноголосно.

 

5.2. Щодо штату ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка, М.Коміссарука.

Ухвалили: 

Взяти до відома інформацію О.Федієнка щодо можливості залучення до роботи в ІнАУ зовнішнього експерта та доручити Голові Правління підготувати пропозицію з цього питання.

 • одноголосно.

 

5.3. Щодо листа стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Слухали: О.Гусєва.

Ухвалили: 

Схвалити і направити листа до органів державної влади стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Голосували: 

«за» 8: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: Ю.Каргаполов

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський