Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №14 від 26.11.2015

27.11.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 14 від 26.11.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Солтановський  (при розгляді питання 1)

М.Пригорницька (при розгляді питання 2)

Б.Борисов (при розгляді питання 2)

В.Дяченко (при розгляді питання 5)

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

2. Щодо запиту інформації стосовно TU-2015 у М.Пригорницької та Б.Борисова.

3. Щодо проведення позачергового 21-го З’їзду ІнАУ.

4. Щодо розвитку проекту «Скарга».

5. Різне.

РІШЕННЯ

1. Щодо Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

Ліквідувати Консультативно-дорадчу раду ІнАУ з 31.12.2015 р. та розіслати її членам інформацію про ліквідацію цього органу.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

2. Щодо запиту інформації стосовно TU-2015 у М.Пригорницької та Б.Борисова.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

2.1. Зобов’язати прес-секретаря ІнАУ М.Пригорницьку протягом 20 хвилин надати письмові пояснення стосовно причин ненадання на вимогу члена Правління ІнАУ Б.Коміссарука інформації щодо сплати учасниками конференції TU-2015 участі їх представників у конференції TU-2015 із зазначенням того, за яких саме фізичних осіб та за що саме були сплачені грошові кошти, та яким чином.

2.2. Зобов’язати директора ДП «УкрМОТ» Б.Борисова у строк до 27.11.2015 включно надати письмові пояснення стосовно причин укладення договору на надання послуг від 02.09.2015 з ФОП Бєдаха Ю.Ю. усупереч п.8.5 Статуту ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Директор ДП «УкрМОТ» Б.Борисов був запрошений на засідання Правління, йому було доведено дане рішення Правління. Б.Борисов підтвердив, що йому зрозуміла суть рішення. Виконувати дане рішення він відмовився.

Прийнято до відома.

 

2.3. У зв’язку із укладенням та виконанням директором ДП «УкрМОТ» Б.Борисовим договору на надання послуг від 02.09.2015 р. із ФОП Бєдаха Ю.Ю. на суму 249 649,00 грн без отримання попереднього погодження від Правління ІнАУ усупереч пункту 8.5 статуту ДП «УкрМОТ» і відмову надати пояснення щодо цього рекомендувати 21-м Загальним Зборам (З’їзду) ІнАУ звільнити Б.Борисова з посади Директора ДП «УкрМОТ» на підставі пункту 1 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

У разі прийняття З’їздом питання щодо звільнення Б.Борисова  рекомендувати 21-м Загальним Зборам (З’їзду) ІнАУ у зв’язку з тим, що вищим органом управління ДП «УкрМОТ» є Інтернет Асоціація України, функції тимчасово виконувача обов’язки ДП «УкрМОТ» покласти на діючого Голову Правління ІнАУ.

Рекомендувати 21-м Загальним Зборам (З’їзду) ІнАУ зобов’язати Правління оголосити Конкурс на зайняття вакантної посади Директора ДП «УркМОТ» та надати кандидатуру на затвердження чергових Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

3. Щодо проведення позачергового 21-го З’їзду ІнАУ.

3.1. Про робочі органи З’їзду

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити і запропонувати на затвердження 21 З’їзду ІнАУ

·      проект складу Мандатної комісії:

1. Пєтухов Іван, ТОВ «Адамант» (Голова)

2. Козак Микола, ТОВ «Дюна Україна»

3. Куковський Володимир, Виконавчий директор ІнАУ

·      проект складу Лічильної комісії:

1. Ворона Тетяна, ТОВ «Скай Віжн Україна»

2. Малишко Інна, ТОВ «Інтернетю.ЮА»

3. Дяченко Валерія, юрист ІнАУ

·      проект Секретаріату:

            1. Крилов Микола, ТОВ «ЄС Продакшен груп».

2. Савич Вікторія, секретар ІнАУ.

 

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

3.2. Щодо Порядку денного З’їзду

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

3.2.1. Врахувати у порядку денному 21-го з’їзду ІнАУ всі пропозиції, запропоновані членами ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

3.2.2. З урахуванням пропозицій, запропонованих членами ІнАУ, внести доповнення та зміни до порядку денного 21-го з’їзду ІнАУ, сформулювавши його наступним чином:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Щодо порушень під час проведення ТУ-2015.

3. Про відкликання членів Правління та вибори нового складу Правління.

4. Вибори членів Правління ІнАУ.

5. Звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про порядок підготовки та фінансування Telecom Ukraine 2015

6. Створення комісії з питань виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

7. Створення комісії з питань фінансування Telecom Ukraine 2015.

8. Про проведення юридичного аудиту TU-2015 та затвердження інших задач Правлінню.

9. Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

10. Звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про діяльність з попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України по сьогоднішній момент.

11. Про затвердження завдань Правлінню Асоціації на період проведення Позачергового З’їзду Асоціації.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

3.3. Щодо проекту Регламенту роботи 21 З'їзду ІнАУ

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

            Взяти за основу проект Регламенту роботи 21 З'їзду ІнАУ та внести в нього зміни відповідно до змін та доповнень до порядку денного З'їзду.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

4. Щодо розвитку проекту «Скарга».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

            4.1. Схвалити завдання по перезапуску проекту «Скарга».

            4.2. Вважати доцільним партнерство ІнАУ з проектом «Права людини та Інтернет» Європейського союзу та ради Європи» щодо розвитку проекту «Скарга».

            4.3. Доручити Адміністрації ІнАУ забезпечити проведення конкурсу з відбору виконавця перезапуску проекту Скарга».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

5. Різне

5.1. Щодо необхідності внесення змін до Статуту ІнАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу стосовно статусу неприбутковості.

Слухали: В.Дяченко

Ухвалили:

            Внести додатковий пункт до Порядку денного 21-го З’їзду ІнАУ під №5 (з відповідною зміною подальшої нумерації), сформулювавши його таким чином:

«Щодо внесення змін до Статуту ІнАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу стосовно статусу неприбутковості».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

5.2. Про затвердження листа до Адміністрації ДССЗЗІ  «Щодо проекту Наказу «Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт».

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Направити листа до Адміністрації ДССЗЗІ  «Щодо проекту Наказу «Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

5.3. Про лист до АМКУ з проектом «Правил професійної етики з використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж»

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Направити листа до АМКУ з проектом «Правил професійної етики з використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж» з відображенням тези щодо розгляду АМКУ інших документів і повторним проханням про звернення до Обленерго стосовно мораторію на демонтаж ВОЛЗ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

5.4. Про лист до Верховної ради України Щодо законопроекту № 2036а-д «Про розвідувальні органи України» та «Про телекомунікації» (щодо уточнення деяких положень)»

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Направити листа до Верховної ради України Щодо законопроекту № 2036а-д «Про розвідувальні органи України» та «Про телекомунікації» (щодо уточнення деяких положень)».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський