Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №13 від 27.11.2014р.

27.11.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 13 від 27.11.2014 р.

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

О.Ольшанський (при розгляді питань 2-4)

І.Пєтухов

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький

В.Дяченко (при розгляді питань 3, 5.1)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питань  1,5 – 7 осіб,  при розгляді питань 2-4 – 8 осіб від загального складу 9 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Про виконання рекомендацій Круглого столу «Актуальні задачі з дерегуляції ринку ІТ та телекомунікацій та спрощення діяльності на ньому суб’єктів господарювання».

2.      Про рішення Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності.

3.      Щодо змін до Статуту ІнАУ.

4.      Про проведення новорічного вечора ІнАУ.

5.      Різне

 

РІШЕННЯ

1. Про виконання рекомендацій Круглого столу «Актуальні задачі з дерегуляції ринку ІТ та телекомунікацій та спрощення діяльності на ньому суб’єктів господарювання».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1.        Запропонувати НКРЗІ, ЦОВЗ і інститутам громадянського суспільства в сфері ІКТ п ровести спільну нараду представників для розподілу зусиль щодо імплементації актів законодавства ЄС у сфері регулювання ринку телекомунікацій.

1.2.        Запропонувати організаціям Ради ІКТ створення Програми і плану дій з розвитку ІКТ-галузі у форматі Угоди з парламентською коаліцією, з графіком у часі і з обґрунтуванням результату.

1.3.        Направити до НКРЗІ листа щодо вивчення досвіду ДССЗЗІ щодо впровадження оптувальної форма перевірок, коли рішення про перевірку приймається після проведення та аналізу опитування підприємства за спеціальною формою

1.4.        Доручити Комітету ІнАУ з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання при формуванні пропозицій щодо визнання Україною сертифікатів відповідності ЄС враховувати, що складна процедура сертифікації може стати причиною затримки у впровадженні сучасних технологій, але при цьому необхідно не допустити подвійної системи сертифікації продукції вітчизняного виробника.

1.5.       Запропонувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України створити міжвідомчу робочу групу з визнання сертифікатів.

1.6.        Направити листа до КМУ щодо необхідності внесення змін до постанови КМУ №996 від 3.11.2010 р. «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» щодо включення до переліку всіх центральних органів влади, в тому числі колегіальних.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

2. Про рішення Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності.

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

 

 

3. Щодо змін до Статуту ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

 

 

4. Про проведення новорічного вечора ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.1. Вважати проведення новорічного вечора ІнАУ у поточній суспільно-політичній ситуації недоцільним.

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та Директору ДП «УкрМОТ» сформувати до наступного засідання Правління ІнАУ пропозиції щодо витрат коштів, запланованих на проведення новорічного вечора.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

5. Різне

5.1. Щодо змін до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком»

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

5.1.1. Внести зміни до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком», виклавши п.1.7. статті 1 Статуту в наступній редакції:

«п.1.7. Місцезнаходження Підприємства: м. Київ, вул.. Олеся Гончара, 15/3 оф.22.»

5.1.2. Затвердити зміни до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком», які викладені в п.5.1.1 цього рішення у вигляді змін до Статуту Дочірнього підприємства «Українська мережа обміну трафіком» нової редакції, зареєстрованої «20» червня 2007 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 10701050007005010, є його невід’ємною частиною (додаються).

5.1.3. Доручити Виконавчому директору Куковському В.В. від імені Інтернет Асоціації України як власника ДП «Українська мережа обміну трафіком», підписати зміни і доповнення до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком».

5.1.4. Уповноважити юриста ДП «Українська мережа обміну трафіком» Дяченко В.А здійснити державну реєстрацію змін і доповнень до Статуту (нової редакції) ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

5.2. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

5.2.1.Провести Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти (організатори – ІнАУ та МОН) протягом грудня 2014 р. – березня 2015 р. з підведенням підсумків конкурсу у березні 2015 р.

5.2.2 Затвердити Положення про 5-й Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти, запропоноване Комітетом ІнАУ з питань ІКТ в освіті (додається).

5.2.3 Включити до складу Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті  Романа Шлапака, Керівника Спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».

5.2.4. На наступному засіданні Правління розглянути питання необхідних витрат щодо заохочення учасників Конкурсу.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

Додаток: Положення про 5-й Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський

 

Прикріплені файли: