Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 31.01.2013

31.01.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 1

від 31.01.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

О.Ващенок

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов (при розгляді питань 1-10)

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова (за допомогою засобів конференц-зв'язку при розгляді питань 2-6)

 

 

Запрошені:

В.Гресько (під час розгляду питання №4)

Д.Кохманюк (під час розгляду питання №10)  

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань №2-6, 7 осіб при розгляді питання №1, 7-11, 6 осіб при розгляді питання №11), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо підготовки до проведення 16-го З'їзду ІнАУ.

2.      Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

3.      Про підсумки роботи Конкурсної комісії з питання проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

4.      Щодо проекту Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

5.      Питання переносу обладнання ДП «УкрМОТ».

6.      Затвердження Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

7.      Щодо формату проведення конференції ІнАУ, «УкрМОТ» і партнерів (Судак-2013).

8.      Щодо відзначення в Україні Дня безпечнішого Інтернету 05.02.2013.

9.      Щодо пропозиції RIPE NCC про проведення в Україні 6-го ENOG.

10.  Щодо проведення Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

11.  Різне.

 

 

РІШЕННЯ

1.      Щодо проведення 16-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову, М.Комісарука.

Ухвалили:

1.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом 10 днів підготувати для затвердження у розсилці Правління проекти Регламенту 16-го З’їзду ІнАУ з переліком доповідачів та проекти складу робочих органів 16-го З’їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

1.2. При розгляді п. 7 порядку денного З’їзду «Внесення змін та доповнень в установчі документи ІнАУ» рекомендувати Голові Правління ІнАУ не вносити на розгляд З’їзду питання про затвердження і підписання «Договору про продовження діяльності Інтернет Асоціації України».

Голосували:

«за» - 4 (О.Ващенок, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

«утримались»: 3 (О.Кульчицький, Т.Попова, О.Федієнко)

Рішення прийнято.

 

1.3. Вважати доцільним в новій редакції Статуту ІнАУ, яка буде виноситися  на розгляд З’їду ІнАУ, залишити порядок виборів членів Правління у відповідності до діючого Статуту ІнАУ, а саме сформулювати перше речення другого абзацу пункту 7.8. проекту нової редакції Статуту ІнАУ на базі визначення рейтингового голосування, даного у примітці до п. 7.9 діючого Статуту ІнАУ, а саме: «Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх осо0бах, включених  у список  для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу».

Голосували:

«за» - 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

«проти» - 2 (Т.Попова, О.Ващенок)

«утримались»: 3 (О.Кульчицький, І.Пєтухов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

1.4. Вважати доцільним в новій редакції Статуту ІнАУ, яка буде виноситися  на розгляд З’їду ІнАУ, винести два альтернативні варіанти порядку виборів членів Правління, а саме:

в одному альтернативному варіанті сформулювати перше речення другого абзацу пункту 7.8. проекту нової редакції Статуту ІнАУ на базі визначення рейтингового голосування, яке було запропоновано у розсилці для обговорення членам ІнАУ у вересні-листопаді 2012 р, а саме: Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах включених  у список  для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за таку кількість кандидатів,  що не перевищує кількість вакантних місць, визначену цим Статутом.

в іншому альтернативному варіанті сформулювати перше речення другого абзацу пункту 7.8. проекту нової редакції Статуту ІнАУ на базі визначення рейтингового голосування, даного у примітці до п. 7.9 діючого Статуту ІнАУ, а саме: «Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах, включених  у список  для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу».

Голосували:

«за» - 6 (О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, О.Федієнко)

«проти» - 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

1.5. Вважати доцільним в новій редакції Статуту ІнАУ, яка буде виноситися  на розгляд З’їду, врахувати пропозиції, отримані в результаті обговорення проекту членами ІнАУ, а саме:

·        пункт 1.1 викласти у наступній редакції: «1.1. ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ є господарською асоціацією та відкритим добровільним об’єднанням юридичних осіб різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ), і створена для представлення інтересів цих суб’єктів господарювання».

·        пункт 3.1 викласти у наступній редакції: «3.1. Асоціація є неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах юридичні особи різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та ІКТ».

·        пункт 5.1 викласти у наступній редакції: «5.1. Членами Асоціації є юридичні особи різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та ІКТ, та які визнають Статут та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Асоціації».

Голосували: одноголосно.

 

1.6. Звернутися до Голови Правління ІнАУ з пропозицією сформулювати Пояснювальну записку до проекту нової редакції Статуту ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

 

2.      Затвердження рішень засідання Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2012 р.

Голосували: одноголосно.

 

2.2. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ включити до порядку денного З’їзду ІнАУ питання про виключення зі складу Членів ІнАУ відповідно до п. 5.8.2 Статуту ІнАУ компаній, які мають безпідставну затримку у сплаті членських внесків більш ніж на три місяці.

Голосували: одноголосно.

 

2.3. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2013 р.

Голосували: одноголосно.

 

2.4. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ включити до порядку денного З’їзду ІнАУ питання про підвищення членських внесків для Асоційованих членів ІнАУ з 2014 р.

Голосували:

«за» - 7 (О.Ващенок, О.Кульчицький, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась» - 1 (Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

2.5. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ включити до порядку денного З’їзду ІнАУ питання про встановлення членських внесків для Асоційованих членів ІнАУ з 2014 р. у розмірі 1500 грн на рік.

Голосували:

«за» - 5 (О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась» - 2 (М.Коміссарук, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

 

3.      Про підсумки роботи Конкурсної комісії з питання проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Призначити Директором ДП «УкрМОТ» з 01.02.2013 р. Гресько В.П. з призначенням випробувального терміну до трьох місяців і укладанням контракту по закінченню випробувального терміну. Встановити Директору ДП «УкрМОТ» посадовий оклад згідно штатного розкладу.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Щодо проекту Стратегії розвитку ДП УкрМОТ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Призначити на 06.02.2013 р. о 10:00 засідання Робочої групи  з питань розвитку ДП «УкрМОТ» для узагальнення напрацювань.  

4.2. Провести позачергове засідання Правління 21.02.2013 р. з розгляду проекту стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно

 

5.      Питання переносу обладнання ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» організувати необхідні ресурси у відповідності до графіку виконання робіт з перенесення обладнання 05.02.2013 р.

Голосували: одноголосно

 

6.      Затвердження Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

У зв’язку з відсутністю доповідача з даного питання С.Бойка перенести розгляд питання на наступне засідання Правління ІнАУ .

Голосували: одноголосно

 

7.      Щодо формату проведення конференції ІнАУ, «УкрМОТ» і партнерів (Судак-2013).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

У зв’язку з відсутністю доповідача з даного питання С.Бойка перенести розгляд питання на наступне засідання Правління ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

8.      Щодо відзначення в Україні Дня безпечнішого Інтернету 05.02.2013.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

8.1. Запропонувати Голові Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Е.Шнурко-Табаковій висвітлити питання «Методи посилення позитивного іміджу Інтернету як інформаційного ресурсу (до Міжнародного дня безпечнішого Інтернету)» в рамках Круглого столу «Нове коло боротьби з цензурою: законопроект Мінюсту про ліквідацію Нацкомісії по моралі погоджується «з чистого листа» 05.02.2013.

8.2. Провести прес-конференцію ІнАУ з нагоди Дня безпечнішого Інтернету 05.02.2013. о 10:00 в агентстві «Укрінформ». Доручити В.Куковському виконати необхідну підготовчу роботу.

8.3. Відповідно до рекомендації Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті здійснити переклад пам’ятки з безпеки в Інтернеті для дітей «Play and Learn: Being online», наданий організацією Insafe.

Голосували: одноголосно.

 

9.      Щодо пропозиції RIPE NCC про проведення в Україні 6-го ENOG.

Слухали: Т.Попову, В.Куковського, Д.Кохманюка.

Ухвалили:

Надати згоду на пропозицію RIPE взяти участь у якості організатора у проведенні у Києві 6-го ENOG (Євро-азійського регіонального форуму інтернет-фахівців) 1-2 жовтня 2013 р.

Голосували: одноголосно.

 

10.  Щодо проведення Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

10.1. Доручити Т.Поповій звернутись до членів Громадської ради з питань ІКТ з пропозицією взяти участь в підготовці нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

10.2. На наступному засідання Правління заслухати звіт Т.Попової про отримані відгуки на пропозицію про участь в підготовці нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства. В разі отримання достатньої кількості відгуків спланувати роботу ІнАУ щодо підготовки даної доповіді та проведення Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» (орієнтовно у другій половині березня 2013 р.).

Голосували: одноголосно.

 

11.  Різне

11.1. Щодо слухань АМКУ у справі №243-26.13/202-1, розпочатої за ознаками вчинення КП «Київжитлоспецексплуатація» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

11.1.1. Затвердити текст листа щодо з’ясування обставин у даній справі з урахуванням зауваження І.Пєтухова щодо пропозиції про проведення робочої зустрічі та направити його до АМКУ

11.1.2. Доручити В.Куковському надати до АМКУ інформацію, отриману стосовно даної справи від членів ІнАУ.

11.1.3. За підсумками відповідей АМКУ та Прокуратури м. Києва щодо порушень законодавства органами місцевого самоврядування у сфері доступу до БРМ сформувати рекомендації членам ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

11.2. Щодо спільного листа до КМУ Щодо неправомірних спроб регулятора в  галузі  зв’язку та інформатизації здійснювати регулювання тарифів на телекомунікаційні послуги.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Направити спільного листа від ІнАУ та партнерських організацій після внесення до листа зауваження І.Пєтухова щодо виключення з проекту посилання на рішення Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року.

Голосували: одноголосно.

 

11.3. Щодо взаємодії з Громадською радою при НКРЗІ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Направити на адресу Голови Громадської ради при НКРЗІ копії листів ІнАУ, що стосуються діяльності НКРЗІ, за період діяльності нинішнього складу Громадської ради при НКРЗІ, з пропозицією про сприяння у вирішенні даних питань.

Голосували: одноголосно.

 

11.4. Щодо переформатування діяльності Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Розпустити нинішній склад Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій. Доручити Голові Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнку провести установчі збори зі створення нового складу Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій.

 

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Заступник Голови Правління ІнАУ                                                Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський