Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 29.01.2015р.

29.01.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 01 від 29.01.2015 р.

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов (при розгляді питання 2.1 за допомогою засобів конференц-зв’язку)

В.Середа

О.Федієнко

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький

В.Дяченко (при розгляді питань 2,3, 4.1)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питання 2.1 – 7 осіб, при розгляді решти питань – 6 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 28.12.2015 р.

2.      Про ситуацію з дерегуляцією на ринку телекомунікаційних послуг.

3.      Про проблемні питання взаємодії з ПАТ «Укртелеком».

4.      Різне.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1.      Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 28.12.2015 р.

Слухали: В.Куковського, О.Кульчицького.

Ухвалили:

1.1. Взяти за основу звіт по виконанню бюджету ІнАУ за 2014 р. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити звіт по виконанню бюджету ІнАУ за 2014 р. з урахуванням ліквідації заборгованості по членським внескам за 2014 р.

1.2. Взяти до відома інформацію Директора ДП «УкрМОТ» по звіту по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2014 р. 

1.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» до 30.01.2015 надати у розсилку Правління інформацію щодо можливості віднесення інформаційно-консультаційних послуг ФОП Баранов О.А. на витрати, пов’язані з виробничою діяльністю ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

 

2.      Про ситуацію з дерегуляцією на ринку телекомунікаційних послуг.

2.1.  Щодо ліцензування телекомунікаційних послуг.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

2.1. З’ясувати наявність у прикінцевих положеннях проекту закону № 0934 від 27.11.2014 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підготовленому до другого читання, наявність норм щодо надання повноважень Кабінету міністрів України розширювати перелік видів діяльності на ринку телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, та при необхідності підготувати відповідного листа з обґрунтуванням необхідності виключення цих норм.

2.2. Направити листа до НКРЗІ щодо необхідності внесення протягом поточного року змін до законодавства України щодо впровадження європейських норм загального дозволу на ринку телекомунікацій та щодо відповідної відміни ліцензування.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

2.2.  Щодо Проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації…».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Додатково опрацювати з урахуванням зауважень проект листа Голові НКРЗІ та Міністру економічного розвитку і торгівлі України з пропозиціями щодо Проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації…».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

3. Проблемні питання взаємодії з ПАТ «Укртелеком».

Слухали: О.Кульчицього, А.Нагорнюка.                                                                     

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо діяльності Робочої групи з проблемних питань відносин з ПАТ «Укртелеком».

Голосували:

За: 5 (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

Утримався – 1 (М.Коміссарук)

 

4. Різне.

4.1. Щодо законодавчих новацій про виключення Асоціації як суб’єкта, що має право на отримання статусу неприбуткової організації.

Слухали: Т.Попову.                                                                                                        

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома. Підготувати листа до Державної фіскальної служби України з проханням надання податкового роз’яснення щодо статусу Асоціації як суб’єкта, що має право на отримання статусу неприбуткової організації.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

4.2. Щодо про прийняття в Дійсні члени Інтернет Асоціації України ТОВ «ІНТЕРНЕТ.ЮА».

Слухали: Т.Попову.                                                                                                        

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени Інтернет Асоціації України ТОВ «ІНТЕРНЕТ.ЮА».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський