Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 9 від 10.05.2012 р.

10.05.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 9 від 10.05.2012 р.
м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління: С.Бойко
Члени Правління:
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко

Запрошені:
М.Бондарчук
В.Гарбуз
О.Гудзь
В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ під час розгляду питань №№1-3 присутні 6 членів Правління, під час розгляду питання №4-6 присутні 7 членів Правління, що складає більшість від загального складу Правління (10).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.


Порядок денний
1. Розгляд проектів місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ».
2. Формування стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» на основі місії та бачення розвитку.
3. Визначення шляхів публічного обговорення проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» членами ІнАУ та учасниками «УкрМОТ».
4. Про додаткові заходи щодо інформування членів ІнАУ про детальні результати роботи Правління.
5. Результати аналізу якісного складу потенційних учасників «УкрМОТ».
6. Різне.


Рішення

1. Розгляд проектів місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ».
Слухали: С.Бойка, С.Одинця, І.Пєтухова.
Ухвалили:
1.1. Доручити Е.Шнурко-Табаковій узагальнити проект місії ДП «УкрМОТ» та надати його у електронну розсилку Правління до 10:00 14.05.2012.
1.2. Доручити С.Одинцю узагальнити проект бачення розвитку ДП «УкрМОТ» та надати його у електронну розсилку Правління до 10:00 14.05.2012.
1.3. Вважати доцільним затвердження Правлінням проектів місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ» до 14:00 14.05.2012.
Голосували: одноголосно.


2. Формування стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» на основі місії та бачення розвитку.
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
Доручити С.Одинцю узагальнити проекти стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» на основі проектів місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ» до 10:00 17.05.2012 та вважати доцільним затвердження проекту стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» до 14:00 17.05.2012.
Голосували: одноголосно.

3. Визначення шляхів публічного обговорення проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» членами ІнАУ та учасниками ДП «УкрМОТ».
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
3.1. Провести обговорення проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» членами ІнАУ у електронній розсилці ІнАУ та забезпечити розгляд наданих зауважень.
3.2. Провести Стратегічну сесію з обговорення членами ІнАУ проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» 19.05.2012 з запрошенням для її модерації незалежного професійного бізнес-тренера.
3.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ надати у електронну розсилку ІнАУ на обговорення затверджені Правлінням проекти місії і бачення розвитку ДП «УкрМОТ» 15.05.2012 р., з одночасним повідомленням про проведення Стратегічної сесії.
3.4. Надати для обговорення затверджений Правлінням проект стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» у електронну розсилку ІнАУ 17.05.2012 р.
3.5. Доручити Виконавчому директору ІнАУ узагальнити надані зауваження та надати їх Правлінню до 17.05.2012 (щодо місії та бачення) та до 18.05.2012 (щодо стратегій).
3.6. Схвалити пропозицію С.Одинця про проведення Стратегічної сесії у конференц-залі компанії «Ай Ті Сістемз» за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 14. Доручити С.Одинцю опрацювати питання щодо транспорту та роботи кафе під час проведення Стратегічної сесії.
3.7. Доручити Е.Шнурко-Табаковій провести переговори з бізнес-тренером щодо модерації Стратегічної сесії.
Голосували: одноголосно.

4. Про додаткові заходи щодо інформування членів ІнАУ про детальні результати роботи Правління.
Слухали: І.Петухова.
Ухвалили:
4.1. З метою виконання рішень XIII З’їзду ІнАУ щодо розробки додаткових мір інформування членів ІнАУ про детальні результати роботи Правління, зокрема, відносно розкриття повної інформації щодо проведення засідання Правління ІнАУ, вважати доцільним:
- Анонсування членам ІнАУ засідань Правління та їх порядку денного у термін, визначений Регламентом роботи Правління ІнАУ.
- Повідомлення членів ІнАУ про публікацію протоколів засідання Правління.
4.2. Доручити Юристу ІнАУ провести юридичний аналіз можливості доступу до (аудіо)записів засідань Правління. Доручити Т.Поповій підготувати зміни до Регламенту Правління щодо надання членам ІнАУ можливості ознайомлення за запитом з (аудіо)записами засідань Правління.
4.3. Вважати доцільним внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ. Доручити Т.Поповій опрацювати проект змін до Регламенту для розгляду їх на наступному засіданні Правління (24.05.2012).
4.4. Встановити термін виконання рішень Правління протягом 5 робочих днів у разі, якщо не встановлено інший термін. Внести відповідне положення в проект змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.
Голосували: одноголосно.

5. Результати аналізу якісного складу потенційних учасників «УкрМОТ».
Слухали: О.Гудзь.
Ухвалили:
Дати згоду на включення Претендентів до мережі обміну трафіком UA-IX, для чого згідно відповідній процедурі, остаточно перевірити Претендентів (17 підприємств) на їх відповідність технічним вимогам Типового Договору та за підсумками перевірки провести підключення.
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова)
«проти» - 1 (О.Федієнко).

6. Різне.
6.1. Обговорення змін до Статуту ІнАУ.
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили:
6.1.1. Доручити Робочій групи з підготовки змін до Статуту ІнАУ до 11.05.2012 надати Правлінню інформацію щодо змін до Статуту ІнАУ, які необхідно виконати в зв'язку з вимогами законодавства, а також виконати узагальнення інших наданих пропозицій змін до Статуту ІнАУ.
6.1.2. Провести нараду Правління та членів Робочої групи з підготовки змін до Статуту ІнАУ щодо обговорення змін до Статуту 15.05.2012 о 16:00.
Голосували: одноголосно.

6.2. Щодо комерційної пропозиції компанії Cisco.
Слухали: С.Одинця.
Ухвалили:
Доручити Технічному комітету ІнАУ розглянути пропозицію компанії Cisco як альтернативну до раніше наданої від компанії ITBiz щодо обладнання для мережі UA-IX.
Голосували: одноголосно.

6.3. Про Рекомендації щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
6.3.1.Доручити Виконавчому директору ІнАУ 10.05.2012 надати у електронну розсилку Правління проект Рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності (в тому числі у варіанті з таблицею) з метою обговорення та надання зауважень до 14.05.2012.
6.3.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ після врахування зауважень 15.05.2012 надати проект Рекомендацій у електронну розсилку Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності для подальшого обговорення документа на засіданні Робочої групи 16.05.2012.
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)
«утримався» - 1 (І.Пєтухов).Головуючий на засіданні
Голова Правління Інтернет Асоціації України С.Бойко


Секретар засідання
Виконавчий директор Інтернет Асоціації України В.Куковський