Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 30.08.2011 р.

31.08.2011

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 30.08.2011 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

30.08.2011                                    м. Київ                                                № 8

Присутні:

 

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

М.Коміссарук

В.Кравченко

О.Кульчицький

О.Ольшанський

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Федієнко

 

Запрошені:

Г.Карпов

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні присутні члени (9),

що складають більшість від загальної кількості складу.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 30 серпня 2011 р.

 

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 17.08.2011 р.

2.       Питання організації Другого Форуму з управління Інтернетом (IGF-UA).

3.       Питання проведення в Україні Мітингу RIPE у 2012 році (до зустрічі з представниками RIPE NCC під час IGF-UA)

4.       Щодо вступу до ІнАУ у якості дійсних членів компаній «Південні транспортні телекомунікаційні системи» і «Філанко Україна».

5.       Різне.

 

 

Рішення

 

1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 17.08.2011 р.

            Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 17.08.2011 р. та про хід виконання проекту соціологічних досліджень.

1.2. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами у якості члена Комітету Михайла Кривду, директора «Обозреватель».

1.3. Доручити Голові Комітету М.Коміссаруку забезпечити публікацію на веб-сайті ІнАУ методики проведення досліджень інтернет-аудиторії Україні, яке проводиться на замовлення Інтернет Асоціації України компанією InMind.

Голосували: одноголосно.

 

2. Питання організації Другого Форуму з управління Інтернетом (IGF-UA).

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1.Взяти до відома інформацію про хід підготовки до Форуму.

2.2.Затвердити проект Програми Форуму з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

 

3. Питання проведення в Україні Мітингу RIPE у 2012 році.

Слухали: С.Поліщука.

Ухвалили:

3.1. Підтримати проведення в Україні Мітингу RIPE у 2012 році.

3.2. Доручити Т.Поповій, О.Ольшанському та С.Поліщуку провести зустріч та переговори з представниками RIPE NCC під час IGF-UA щодо проведення в Україні Мітингу RIPE у 2012 році.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо вступу до ІнАУ у якості дійсних членів компаній «Південні транспортні телекомунікаційні системи» і «Філанко Україна».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Прийняти у дійсні члени ІнАУ компанію «Південні транспортні телекомунікаційні системи»

Голосували: одноголосно.

4.2. Прийняти у дійсні члени ІнАУ компанію «Філанко Україна».

Голосували: одноголосно.

 

5.      Різне.

5.1. Щодо листа до Голови НКРЗ з приводу Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Направити відповідного листа до Голови НКРЗ.

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Щодо участі ІнАУ у Telecom Summit 2011 в рамках щорічної Української Конференції Операторів Зв‘язку.

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома, прийняти рішення щодо участі у Конференції після отримання офіційного листа від організаторів Конференції.

Голосували: одноголосно.

 

5.3. Розгляд заяви директора ДП УкрМОТ С.Пархоменко.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Звільнити з посади Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» С.Пархоменко за власним бажанням з 05.09.2011 р. згідно заяви С.Пархоменко від 18.08.2011 р. та внести відповідні зміни до штатного розкладу та бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували: одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                               Т.В. Попова

 

Секретар                                                                                                         А.В. Лукашова