Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 28.08.2008 р.

31.08.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

28.08.2008                                    м. Київ                                                № 8

 

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

Голова Правління:
Т. Попова

Члени Правління:
Д. Грищук
К. Козлов
О. Ольшанський
І. Пєтухов
Е. Шнурко-Табакова

Запрошені:
О. Дзененко
С. Пархоменко
О. Черненко

Секретар:        
Т. Сміловська


Порядок денний:

1.  Інформація про засідання комітету ІнАУ з питань електронно–комунікаційних сервісів.

2. Інформація про засідання технічного комітету.

3. Розгляд заяви ТОВ «Інко-нет» про прийняття в асоційовані члени ІнАУ.

4. Пропозиція О. Федієнка стосовно спрощення легалізації абонентських радіопристроїв.

5. Інші питання.

5.1. Обговорення тексту листа в НКРЗ щодо порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку.

5.2. Затвердження тексту листа в Держзв’язку щодо зауважень та пропозицій до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку взаємодії операторів телекомунікацій з державним органом України, оперативні підрозділи якого уповноважені на здійснення оперативно-розшукових заходів на каналах телекомунікацій».

5.3. Затвердження тексту листа щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав».

5.4. Розгляд звернення Асоціації «ІКТ-Маркетинг» та Агентства "ІKS-Consulting" щодо підтримки конференції по маркетингу «Hi-Tech Marketing. Технологии формирования спроса на новые high-tech продукты».

 

1. Заслухали: С. Пархоменко з інформацією про засідання комітету ІнАУ з питань електронно–комунікаційних сервісів.
Ухвалили: Інформацію про засідання комітету ІнАУ з питань електронно–комунікаційних сервісів взяти до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.

2. Заслухали: Члена Правління О. Ольшанського стосовно рішень запропонованих технічним комітетом ІнАУ.
Ухвалили:
1. Затвердити роз’яснення до пункту 2.9. типового договору ДП «Українська мережа обміну трафіком» (Додаток 1).
2. Затвердити роз’яснення до пункту 2.12. типового договору ДП «Українська мережа обміну трафіком» (Додаток 2).
Голосували: «за» - одноголосно.

3. Заслухали: С. Пархоменко щодо вступу ТОВ «Інко-нет» до Інтернет Асоціації України.
Ухвалили: Прийняти в асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Інко-нет».
Голосували: «за» - одноголосно.

4. Заслухали: С. Пархоменко щодо пропозиції О. Федієнка стосовно спрощення легалізації абонентських радіопристроїв.
Ухвалили: Вивчити юридичну сторону даного питання і надіслати відповідь.
Голосували: «за» - одноголосно.
                                                                                                                                                                 
5.
5.1. Заслухали:
Членів Правління ІнАУ щодо тексту листа стосовно порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку.
Ухвалили: Надіслати лист в НКРЗ щодо порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку з урахуванням внесених правок.
Голосували: «за» - одноголосно.


5.2. Заслухали: Членів Правління ІнАУ стосовно тексту листа щодо зауважень та пропозицій до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку взаємодії операторів телекомунікацій з державним органом України, оперативні підрозділи якого уповноважені на здійснення оперативно-розшукових заходів на каналах телекомунікацій».
Ухвалили:
1. Затвердити текст листа з урахуванням внесених правок.
2. Надіслати лист в Держзв’язку, з копіями в Кабінет Міністрів України та Службу безпеки України.
3. Написати відкритий лист щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку взаємодії операторів телекомунікацій з державним органом України, оперативні підрозділи якого уповноважені на здійснення оперативно-розшукових заходів на каналах телекомунікацій» в державні органи, операторам зв’язку, для ЗМІ.
Голосували: «за» - одноголосно.
  
5.3.  Заслухали: Членів Правління ІнАУ стосовно тексту листа щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав».
Ухвалили: Надіслати лист щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав» в Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Голосували: «за» - одноголосно.

5.4. Заслухали: С. Пархоменко стосовно звернення Асоціації «ІКТ-Маркетинг» та Агентства "ІKS-Consulting" щодо підтримки конференції по маркетингу «Hi-Tech Marketing. Технологии формирования спроса на новые high-tech продукты».
Ухвалили: Провести додаткові переговори.
Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                         Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                        Т. Сміловська

 

 

 

 

 

Додаток 1

    Разъяснение к пункту 2.9 Типового Договора "О предоставлении услуг доступа к сети обмена Интернет-трафиком"

 

 

 

 

Термины «принимать таблицы маршрутизации» и «отдавать таблицы маршрутизации» в пункте 2.9 договора о предоставлении услуг доступа к Cети обмена Интернет-трафиком

 

«2.9. Участник обязан отдавать на RS таблицы маршрутизации своей AS и имеет право отдавать таблицы маршрутизации AS своих клиентов и партнеров при условии обязательного приема ими таблицы маршрутизации UA-IX»

 

следует понимать как:

Участник обязан фактически принимать и отправлять трафик в соответствии с анонсами, принятыми от RS UA-IX.

 

          Разъяснение от «28» августа 2008 года.

 

 

 

Додаток 2

 

  Разъяснение к пункту 2.12 Типового Договора "О предоставлении услуг доступа к сети обмена Интернет-трафиком"  

«2.12. В пределах автономной системы Участника приоритет анонсов, полученных от UA-IX, должен быть более высоким, чем приоритет тех же анонсов, полученных другими путями (за исключением случаев явной договоренности между Участниками)»

 

 

Согласно пункту 2.12 Договора о предоставлении услуг доступа к сети обмена Интернет-трафиком, в случаях появления асимметрии трафика, связанной с политикой маршрутизации других Участников (или их клиентов и партнеров), Участник (далее Заявитель) имеет право обратиться к Администрации UA-IX с просьбой об исключении из анонса от RS UA-IX в сторону Заявителя всех AS или части AS, анонсируемых Участником, порождающим асимметричный трафик.

 

- Заявка принимается в письменном виде с подписью и печатью предприятия.

- Заявка должна содержать описание сути проблемы с техническим обоснованием.

- Заявка должна содержать список AS, порождающих асимметричный трафик, в виде AS-PATH regexp, подлежащих к исключению из анонса от RS в сторону Заявителя, а также название компании-Участника UA-IX, которая анонсирует эти AS.

- Администрация UA-IX  немедленно по получении такого обращения ставит в известность заинтересованные стороны и предлагает им самостоятельно устранить асимметрию трафика.

- Если в течении 10 рабочих дней после получения обращения Заявителя Администрацией UA-IX  асимметрия трафика не устранена, Заявитель имеет право подать повторную заявку по этому вопросу с обязательной ссылкой на предыдущую заявку.

- Техническая группа в течение 10 рабочих дней выдает рекомендации Правлению ИнАУ относительно повторной заявки.

- Правление принимает решение по данному обращению об исключении из анонса от RS (в сторону Заявителя) всех AS или части AS, анонсируемых Участником, порождающим асимметричный трафик.

 

Установленный ранее фильтр может быть снят по согласию всех Участников, фильтры на анонсы которых были установлены, включая самого Заявителя, для чего Администрации UA-IX направляются соответствующие письма, содержащие ссылки на первичную и повторную заявки, по которым фильтры были установлены. После получения таких писем Администрация UA-IX снимает фильтры в максимально сжатые сроки.

 

 Установленный ранее фильтр может быть снят по просьбе как любого из  Участников, фильтры на анонсы которых были установлены, так и самого Заявителя по следующей процедуре:

- Техническая группа в течение 10 рабочих дней после получения вышеупомянутой просьбы выдает рекомендации Правлению ИнАУ.

- Правление принимает решение по данному обращению.

 

 

            Разъяснение от «28» августа 2008 года.