Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 26.04.2012 р.

26.04.2012
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 26.04.2012 р.

м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління: С.Бойко

Члени Правління:
О.Ващенок
М.Коміссарук
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко

Запрошені:
О.Гудзь
Г.Карпов
В.Куковський
В.Літовка (дистанційно з застосуванням засобів конференц-зв’язку при розгляді питання №2)

На засіданні Правління ІнАУ під час розгляду питань №№1-7 присутні 9 членів Правління, під час розгляду питання №8 присутні 8 членів Правління, під час розгляду питань №№9, 10 присутні 7 членів Правління, що складає більшість від загального складу Правління (10).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.


Порядок денний засідання Правління ІнАУ 26 квітня 2012 р.

1. Затвердження проекту технічної модернізації ДП «УкрМОТ».
2. Звіт Тимчасової робочої комісії щодо перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
3. Звіт про підсумки опитування серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ».
4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.04.2012 р.
5. Затвердження Рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 25.04.2012 р.
6. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
7. Затвердження Рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності.
8. Формування порядку денного XV З’їзду ІнАУ.
9. Затвердження складу Робочої групи з підготовки змін до Статуту ІнАУ.
10. Різне.


Рішення

Призначення секретаря засідання Правління.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
Призначити секретарем засідання Правління В.Куковського
Голосували: одноголосно.


1. Затвердження проекту технічної модернізації ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Куковського щодо затримки надання Правлінню на розгляд до 19.04.2012 р. остаточного проекту технічної модернізації ДП «УкрМОТ» на виконання рішення Правління ІнАУ від 05.04.2012 р. (в частині п.13 Протоколу засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6 від 05.04.2012 р.) з причин тестування обладнання.
Слухали: С.Бойко, членів Правління.

Ухвалили:
1.1. Вважати необхідним розробку місії, бачення та стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» і винесення їх на розгляд та затвердження З’їзду ІнАУ.
Голосували: одноголосно.

1.2. Створити робочу групу для розробки проекту місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ» у складі С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, С.Одинець, І.Пєтухов та доручити їй представити ці документи для розгляду у розсилку Правління до 05.04.2012.
Голосували:
«за» - 8 (С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко)
«проти» - 1 (М.Коміссарук).

1.3. Провести 10.05.2012 об 11:00 позачергове засідання Правління ІнАУ для розгляду проектів місії та бачення розвитку ДП «УкрМОТ» та формування на їх основі стратегій розвитку ДП «УкрМОТ», а також для визначення шляхів публічного обговорення цих проектів Членами ІнАУ та Учасниками «УкрМОТ».
Голосували:
«за» - 8 (С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко)
«утримався» - 1 (М.Коміссарук).

1.4. Доручити Технічному комітету ІнАУ провести аналіз результатів проведеного тестування обладнання ДП «УкрМОТ» та надати відповідний висновок Правлінню щодо доцільності та необхідного переліку обладнання для придбання.
Голосували: одноголосно.

1.5. Доручити І.Пєтухову ознайомитися з правовідносинами, які склалися між ДП «УкрМОТ» та ТОВ «Ай Ті Бізнес Солюшн» та надати висновки Правлінню ІнАУ. Призначити І.Пєтухова відповідальним членом Правління по проведенню необхідних заходів щодо підготовки до укладання договору із ТОВ «Айті Бізнес Солюшн» на придбання обладнання, у разі успішного проходження тестування.
Голосували: одноголосно.


2. Звіт Тимчасової робочої комісії щодо перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Літовку.
Ухвалили: Взяти до відома інформацію про роботу Тимчасової робочої комісії щодо перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.


3. Звіт про підсумки опитування серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ» .
Слухали: В.Куковського, О.Гудзь.
Ухвалили: Взяти до відома інформацію про підсумки опитування серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ». Опублікувати підсумки опитування серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.


4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.04.2012 р.
Слухали: М.Коміссарука.
Ухвалили:
4.1.Взяти до відома інформацію про рішення Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.04.2012 р.
4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ оприлюднити інформацію про матеріали досліджень за березень 2012 р.: дані про відвідуваність сайтів і соціально-демографічні показники українських відвідувачів інтернет-сайтів.
4.3. Вважати доцільним проведення оцінки обсягів ринку медійної інтернет-реклами України за підсумками 1-го півріччя 2012 р. у серпні 2012 р.
Голосували: одноголосно.


5. Затвердження Рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 25.04.2012 р.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
5.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за перший квартал 2012 року.
Голосували: одноголосно.
5.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ розробити посадову інструкцію нової штатної посади Прес-секретаря ІнАУ, а також пропозицію щодо посадового окладу для цієї штатної посади. Після затвердження Правлінням посадової інструкції та посадового окладу Прес-секретаря ІнАУ Виконавчому директору ІнАУ відповідно до своїх повноважень здійснити підбір та призначення кандидатури на посаду Прес-секретаря ІнАУ.
Голосували: одноголосно.
5.3. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал 2012 року. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» представити на наступне засідання Правління аналіз якісного складу потенційних Учасників «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.
5.4. Затвердити Спонсорський пакет 13-ої конференції ІнАУ і ДП «UA-IX» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» з урахуванням збільшення вартості пакету Генерального спонсора до 30 тис грн.
Голосували: одноголосно.
5.5. Затвердити вартість послуг щодо участі у 13-й конференції ІнАУ і ДП «UA-IX» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
Голосували: одноголосно.
5.6. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» укласти договір із ПрАТ «Туристично-оздоровчий комплекс «СУДАК» щодо організації та проведення 13-ої конференції ІнАУ і ДП «UA-IX» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
Голосували: одноголосно.


6. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили: Затвердити План-графік 13-ої конференції ІнАУ і ДП «UA-IX» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» з урахуванням правки у назві Круглого столу №3: «Кроки з реалізації стратегії розвитку Української мережі обміну трафіком «UA-IX».
Голосували:
«за» - 8 (С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко)
«утримався» - 1 (М.Коміссарук)


7. Затвердження «Рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
7.1. Взяти до відома інформацію щодо невиконання попереднього рішення Правління ІнАУ від 13 березня 2012 р. (в частині п.10.2 Протоколу засідання Правління Інтернет Асоціації України № 5 від 13.03.2012 р.).
7.2. Доручити А.Нагорнюку до 15.05.2012 р. організувати процес збору та врахування зауважень до «Рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності» від членів Правління та учасників Робочої групи, для подальшого затвердження цього документу Правлінням ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


8. Формування Порядку денного XV З’їзду ІнАУ.
Слухали: Членів Правління.
Ухвалили:
Затвердити такий Порядок денний XV позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет
Асоціації України, який відбудеться 30 травня 2012 року:
1. Про затвердження місії, бачення та стратегій розвитку (реорганізації) ДП «УкрМОТ».
2. Про внесення змін в установчі документи ІнАУ (Статут Інтернет Асоціації України, Договір про продовження діяльності Інтернет Асоціації України).
3. Про вибори членів Правління ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


9. Затвердження складу Робочої групи з підготовки змін до Статуту ІнАУ.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Затвердити Робочу групу з підготовки змін до Статуту ІнАУ у складі семи осіб:
Керівник Робочої групи: Ісаєва Алла, ТОВ «Воля-кабель».
Члени Робочої групи:
Близнюченко В’ячеслав (ТОВ «Укрнет»);
Богусловська Катерина (ПрАТ «Телесистеми України»);
Гудзь Олеся (ІнАУ);
Кулеба Ірина (ТОВ «Адамант»);
Майбоженко Олег (ТОВ «Альфа Каунтер»);
Тарадай Катерина (ВАТ «Фарлеп-Інвест»).
Голосували: одноголосно.


10. Різне.

10.1. Про реєстрацію знаку на товари і послуги для ДП «УкрМОТ».
Слухали: О.Гудзь.
Перенести обговорення даного питання на період після проведення XV З’їзду ІнАУ.
Голосували: одноголосно.

10.2. Про підтримку пропозиції щодо внесення до структури підготовки фахівців з вищою освітою нової галузі знань «Інформаційно-комунікаційні технології та системи»
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили: Доручити Виконавчому директору ІнАУ підписати та направити листа Першому заступнику Міністра освіти і науки, молоді та спорту України щодо підтримки пропозиції щодо внесення до структури підготовки фахівців з вищою освітою нової галузі знань «Інформаційно-комунікаційні технології та системи».
Голосували: одноголосно.

10.3. Про підтримку спільного з УСПП листа щодо відхилення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права
і суміжних прав» № 6523 від 15.06.2010 р.
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили: Затвердити текст спільного з УСПП (та, за згодою, Індустріальним Телевізійним Комітетом) листа щодо відхилення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 6523 від 15.06.2010 р., та запропонувати УСПП відправити його за своїми вихідними даними. Вважати даного листа відкритим. Запропонувати іншим організаціям приєднатися до цього листа.
Голосували: одноголосно.


Головуючий на засіданні
Голова Правління Інтернет Асоціації України С.Бойко


Секретар засідання
Виконавчий директор Інтернет Асоціації України В.Куковський
Результати_опитування.doc  21.57 KB