Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8 від 02.07.2013 р.

02.07.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 8

від 02.07.2013 р., м. Київ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

В.Мазур

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Дяченко

В.Карпов

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ»: стратегія, впровадження нових послуг, протидія порушенням правил.

2. Щодо змін до Положень про комітети ІнАУ.

3. Розгляд пропозицій учасників установчих зборів Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності.

4. Про підготовку до проведення ENOG-6 та 4-го IGF-UA.

5. Щодо Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

6. Різне.

           6.1. Щодо посилення популяризації ІнАУ на заходах операторів.

6.2. Щодо цільових внесків для проведення НДР для впровадження нового стандарту фіксованих радіотехнологій.

6.3. Щодо позиції ІнАУ відносно проекту «Тимчасових правил доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету».

 

РІШЕННЯ

1.      Питання розвитку ДП "УкрМОТ": стратегія, впровадження нових послуг, протидія порушенням правил.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» забезпечити запуск пілотних проектів послуги з організації Віртуального з’єднання учасників  на базі технології VLAN між учасниками UA-IX з 15.07.2013 до 15.08.2013.

1.2. Затвердити тарифи на послуги з організації Віртуального з’єднання учасників  на базі технології VLAN: підключення послуги  – 80 грн без ПДВ, використання послуги -  80 грн в міс. без ПДВ.

1.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» забезпечити запуск послуги Віддаленого підключення через партнерів-Учасників UA-IX з 15.08.2013.

1.4. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» до 01.08.2013 надати Правлінню необхідну документацію щодо послуг організації Віртуального з’єднання учасників на базі технології VLAN та Віддаленого підключення через партнерів-Учасників UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

1.5. Провести 10.07.2013 в 17:00 нараду з обговорення змін до Статуту ДП «УкрМОТ» з запрошенням технічних адміністраторів ДП «УкрМОТ» та технічної групи UA-IX. Доручити юристу ІнАУ до 10 липня підготувати проект змін до статуту ДП «УкрМОТ» щодо виключення Учасників UA-IX за порушення правил UA-IX.

Голосували:

«за» - 8 (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Є.Шнурко-Табакова)

«проти»: 1 (О.Кульчицький)

Рішення прийнято.

 

2.      Щодо змін до Положень про комітети ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Внести зміни до положень про комітети, які б передбачали впровадження наступної норми: «Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ».

2.2. Виключити  з Положень про Комітети ІнАУ фразу про те, що одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

3.      Розгляд пропозицій учасників установчих зборів Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

3.1. Затвердити наступну назву Комітету: «Комітет Інтернет Асоціації України

з питань інтелектуальної власності».

3.2. Затвердити Положення про Комітет, включно з напрямами роботи Комітету (Додаток_3-2).

3.3. Затвердити наступний склад Комітету:

 

1.        

Попова Тетяна Володимирівна

ІнАУ

Голова Комітету

Голова Комітету

2.        

Якимчук Олег

Google Україна

Policy meneger

Член Комітету

3.        

Миколюк Ігор

КоммерсантЪ-Украина

Керівник інтернет-проектів

Член Комітету

4.        

Шнурко-Табакова Елліна

ІнАУ

Член Правління

Член Комітету

5.        

Глущенко Олександр

ТОВ «Дюна HD»

Директор

Член Комітету

6.        

Рачинський Сергій

Newmedia.in.ua

 

Експерт

7.        

Грицак Костянтин

ТОВ «Воля»

 

Член Комітету

8.        

Трофимов Олександр Володимирович

ТОВ «Ланет Україна»

Директор

Член Комітету

9.        

Демченко Костянтин

ЮФ «Вронський, Вронська та партнери»

Старший юрист

Член Комітету

10.    

Мамуня Олександр Сергійович

ЮФ «Василь Кисіль і партнери»

Партнер

Член Комітету

11.    

Гордєєва Тетяна

ТОВ «Інфінсервіс»

Керівник відділу маркетингу

Член Комітету

12.    

Сосновський Микола

ВГО «Всеукраїнська ліга авторів»

 Виконавчий директор

Член Комітету

13.    

Андрейко Роман Богданович

ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс»

Генеральний директор

Член Комітету

14.    

Заблоцька-Дроган Надія

Журнал "Інтелектуаль- на власність в Україні"

PR-директор

Експерт

15.    

Абдуліна Ірина

Журнал "Інтелектуаль- на власність в Україні"

Головний редактор

Член Комітету

16.    

Ортинська Марія

Патентно-юридична компанія IPStyle

Патентный повірений України

Член Комітету

17.    

Чорна Ольга

Асоціація «УКРТЕЛЕСЕТЬ»

Заст..ген. директора з юридичних питань

Експерт

18.    

Приходько Оксана Дмитрівна

ЄМП

Директор

Експерт

19.    

Афян Артем Артурович

ЮК «Юскутум»

Керуючий партнер

Член Комітету

20.    

Купченко Олександра

ІнтернетUA

Кореспондент

Експерт

 

 

4.      Про підготовку до проведення ENOG-6 та 4-го IGF-UA.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

4.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ здійснити розсилку членам ІнАУ та Учасникам UA-IX з метою залучення спонсорів на ENOG-6, а також розмістити інформацію на сайті ІнАУ.

 4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ у тижневий термін надати на затвердження Правління пропозиції щодо вимог до організаторів 4-го IGF-UA та проекти спонсорських пакетів 4-го IGF-UA.

Голосували: одноголосно

 

5.      Щодо Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Взяти за основу перелік та зразки документів для вступу в ІнАУ згідно додатків 5.1.1-5.1.5 та 5.2.

Голосували:

«за» - 4 (В.Мазур, С.Одинець, Т.Попова, Є.Шнурко-Табакова)

«проти» - 2 (О.Кульчицький, І.Пєтухов)

«утримались» - 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

Особлива думка Т.Попової: «Питання на розгляд Правління виносилось чотири рази. Кожного разу пакет документів  був своєчасно надано для розгляду в розсилку Правління. Члени Правління жодного разу не надали пропозицій до запропонованих документів та їх переліку. Форма заяви на вступ до ІнАУ давно застаріла і не відповідає чинному законодавству (Закон про захист персональних даних і Господарський кодекс). Нові компанії, які вступають в ІнАУ, не отримують повної інформації про діяльність ІнАУ та можливості брати участь у роботі Комітетів».

 

6.      Різне.

            6.1. Щодо посилення популяризації ІнАУ на заходах операторів.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

6.1.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ з’ясувати доцільність участі у конференції УКОС 2013 (5-8.09.2013 р., Алушта, АРК) з доповіддю щодо популяризації діяльності ІнАУ з розвитку ринку телекомунікацій і підтримки його учасників, з фінансуванням за рахунок резервного фонду Правління.

6.1.2. Доручити Т.Поповій та В.Куковському опрацювати текст і список розсилки листа операторам, провайдерам телекомунікацій щодо популяризації діяльності ІнАУ з розвитку ринку телекомунікацій і підтримки його учасників, з метою залучення до Асоціації нових членів.

Голосували: одноголосно

 

 

6.2. Щодо цільових внесків для проведення НДР для впровадження нового стандарту фіксованих радіотехнологій.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Вважати доцільним звернення до членів ІнАУ та інших асоціацій з метою вивчення питання щодо зацікавленості у впровадженні нового стандарту фіксованих радіотехнологій TDD в діапазоні 10-10,68 ГГц.

Голосували: одноголосно

 

6.3. Щодо позиції ІнАУ відносно проекту «Тимчасових правил доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

6.3.1. Підготувати листа до Кабінету Міністрів України з зауваженнями щодо проекту «Тимчасових правил …» та пропозицією доопрацювання даного документу.

6.3.2. Вважати доцільним проведення прес-конференції щодо негативного впливу впровадження «Тимчасових правил доступу операторів і провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду» та пропозицій змін до даного документу.

Голосували: одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський