Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6 від 31.05.2013 р.

31.05.2012

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6

від 31.05.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Судак, АРК   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

О.Кульчицький

В.Мазур

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ.

2. Затвердження рішень Доменного комітету ІнАУ від 21.05.3013.

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіа контенту від 24.05.3013.

4. Щодо створення каналу суспільного Інтернет ТБ.

5. Щодо створення нових комітетів ІнАУ.

6. Щодо презентації Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» та впровадження нових послуг мережі UA-IX.

7. Про підготовку до проведення ENOG-6 та щодо проведення в Україні Форуму з управління Інтернетом IGF.

8. Про підтримку «Корпоративного кодексу поведінки стосовно забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів персональних даних, сприяння додержання законодавства, враховуючи специфіку обробки персональних даних при здійсненні маркетингової діяльності в мережі Інтернет».

9.Різне.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ у період з 26.04.2013 по 30.03.2013.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

 

2. Затвердження рішень Доменного комітету ІнАУ від 21.05.3013.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

2.1. Ініціювати проведення круглого столу за участю представників інтернет-спільноти, держави та бізнесу з метою обговорення концепції розвитку домену .УКР, а також відтворення Координаційної ради УМІЦ як  вищого легітимного робочого органу з керування доменом .УКР.

2.2. Доручити В.Куковському до 8.06.2013 провести переговори з представниками УМІЦ, НКРЗІ та ДАНІІ на предмет узгодження дати проведення круглого столу (рекомендовані дати – 12 або 14 червня 2013.

2.3. Підготувати листа до КМУ з пропозицією Прем'єр-Міністру України ініціювати відтворення Координаційної ради УМІЦ як легітимного робочого органу. Доручити І.Пєтухову надати у розсилку Правління зразок листа. Проект листа доопрацювати в розсилці та затвердити до 8.06.2013.

2.4. Доручити Доменному комітету ІнАУ напрацювати пропозиції щодо принципів формування складу Координаційної ради, її повноважень, функцій, а також необхідних кроків щодо переходу УМІЦ та Координаційної ради до актуального стану. 

2.5. Ввести юриста ІнАУ В.Дяченко до складу Доменного комітету у якості члена Комітету.

Голосували: одноголосно

 

 

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіа контенту від 24.05.3013.

Слухали: В.Мазура

Ухвалили:

3.1. Підтримати Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного перегляду громадянами програм універсальної програмної послуги №2086а від 21.05.2013.

3.2. Направити до 8.06.2013 листа Народним депутатам України – членам профільного парламентського  Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій з проханням про підтримку законопроекту №2086а від 21.05.2013 та пропозицією звернути увагу на необхідність уникнення неоднозначного трактування положення даного законопроекту. Доручити юристу ІнАУ підготувати порівняльну таблицю щодо уникнення неоднозначного трактування положення даного законопроекту.

Голосували: одноголосно

 

 

4. Щодо створення каналу суспільного Інтернет ТБ.

Слухали: В.Мазура

Ухвалили:

4.1. Привітати створення каналу суспільного Інтернет ТБ. Доручити В.Куковському до 8.06.2013 підготувати проект відповідного листа.

4.2. Поширити серед членів ІнАУ інформацію про ініціативу створення каналу суспільного Інтернет ТБ.

4.3. Доручити Т.Поповій і О.Кульчицькому провести переговори про партнерство з каналом суспільного Інтернет ТБ.

Голосували: одноголосно

 

 

5. Щодо створення нових комітетів ІнАУ.

Слухали: С.Одинця, Т.Попову

Ухвалили:

5.1. Відтермінувати прийняття рішення щодо Технічного комітету до прийняття стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

5.2. Створити Комітет ІнАУ з питань копірайту. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань копірайту Т.Попову. Доручити В.Куковському підготувати установче засідання Комітету протягом двох тижнів.

Голосували: одноголосно

 

 

6. Щодо презентації Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» та впровадження нових послуг мережі UA-IX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» презентувати тези щодо стратегії розвитку  ДП «УкрМОТ», розроблені Директором ДП «УкрМОТ», для обговорення учасниками Конференції ІнАУ – UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

 

7. Про підготовку до проведення ENOG-6 та щодо проведення в Україні Форуму з управління Інтернетом IGF.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

7.1. Запропонувати зацікавленим сторонам провести у місті Києві 4-й Український Форум з управління Інтернетом IGF-UA.

7.2. Запропонувати проведення 4-го IGF-UA 3.10.2013 р., одразу після проведення ENOG-6.

Голосували: одноголосно

 

 

8. Про підтримку «Корпоративного кодексу поведінки стосовно забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів персональних даних, сприяння додержання законодавства, враховуючи специфіку обробки персональних даних при здійсненні маркетингової діяльності в мережі Інтернет».

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

8.1. Розповсюдити інформацію щодо «Корпоративного кодексу…» серед членів ІнАУ з метою обговорення та самостійного прийняття рішення про підтримку та приєднання.

8.2. Перенести розгляд рішення про підтримку «Корпоративного кодексу…» на наступне засідання Правління ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

 

9. Різне.

9.1. Щодо наради в Держпідприємництва по Правилам діяльності в сфері телекомунікацій.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Звернутися до Держпідприємництва з проханням про перенос засідання на період після закінчення Конференції ІнАУ – ДП UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

 

9.2. Щодо Рішення НКРЗІ №432 від 02.11.2006.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

У термін до 8.06.2013 направити листа до НКРЗІ з проханням про ратифікацію Рішення НКРЗІ №432 від 02.11.2006 про обмеження кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України системами передавання даних із використанням шумоподібних сигналів для зовнішньоофісного застосування (outdoor) у смузі 2400 – 2483,5 МГц.

Голосували: одноголосно

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                   Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський