Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6 від 26.06.2008 р.

29.06.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)


ПРОТОКОЛ

  26.06.2008                                       м. Київ                                                  № 6


Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

Голова Правління:
Т. Попова

Члени Правління:
В. Гарбуз
О. Єлісєєв
К. Козлов
О. Ольшанський
І. Пєтухов
В. Пекар

Запрошені:
С. Пархоменко
О. Черненко

Секретар:        
Т. Сміловська


Порядок денний:

1. Звільнення виконавчого директора ІнАУ.

2. Призначення виконавчого директора ІнАУ.

3. Інформація про презентацію досвіду впливу на державну політику у сфері ІКТ  

    румунськими ІКТ асоціаціями (в рамках проекту Інституту світового банку по 

    обміну досвідом ІКТ асоціацій України та Румунії).

4. Розгляд звернення Видавництва "Новий Світ" (Український видавничий       

    консорціум) щодо участі ІнАУ у проекті «Зв'язок та інформатизація в Україні».

5. Інші питання.

 

1. Заслухали: Голову Правління Т. Попову про звільнення із займаної посади виконавчого директора ІнАУ Малихіна Сергія Леонідовича на підставі поданої ним заяви.

Виступили: Члени Правління стосовно даного питання.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Звільнити із займаної посади виконавчого директора ІнАУ Малихіна Сергія Леонідовича на підставі поданої ним заяви.

 

2. Заслухали: Голову Правління Т. Попову щодо кандидатури на посаду виконавчого директора ІнАУ Пархоменко Світлану Василівну.

Виступили: Члени Правління стосовно даного питання.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Призначити виконуючим обов’язки виконавчого директора ІнАУ терміном на 3 місяці Пархоменко Світлану Василівну.

 

3. Заслухали: Голову Правління Т. Попову з інформацією щодо участі у проекті Інституту світового банку по обміну досвідом ІКТ асоціацій України та Румунії.

Виступили: Голова Правління Т. Попова з пропозицією провести конференцію ІнАУ спільно з Інститутом світового банку в рамках виставки EEBC восени 2008 року.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Провести конференцію ІнАУ спільно з Інститутом світового банку в рамках виставки EEBC.

 

4. Заслухали: С. Пархоменко стосовно звернення Видавництва "Новий Світ" (Український видавничий консорціум) щодо участі ІнАУ у проекті «Зв'язок та інформатизація в Україні».

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Звернутись до Видавництва "Новий Світ" за додатковою інформацією стосовно проекту «Зв'язок та інформатизація в Україні».

 

5.

5.1.  Заслухали: Члена Правління О. Ольшанського з інформацією щодо участі у з’їзді ICANN (м. Париж, Франція).

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Інформацію взяти до відома.

                                                                                                                                                                          

5.2. Заслухали: Члена Правління В. Гарбуза з інформацією щодо результатів засідання робочої групи Держзв’язку з питань впровадження нових послуг, зокрема, на базі технології NGN та розробки відповідних Правил надання послуг.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Доручити Комітету ІнАУ з питань електронно – комунікаційних сервісів
розробити та надати на розгляд робочої групи Держзв’язку пропозиції щодо
гармонізації законодавства сфери регулювання нових послуг, зокрема
мультимедійних та ІРTV (прогалини в законодавстві, подвійне регулювання та
ліцензування і т.д.)

 

5.3. Заслухали: Члена Правління К. Козлова з інформацією щодо результатів засідання робочої групи Держзв’язку з питань створення сприятливих умов розвитку вітчизняного телекомунікаційного ринку та з питань протидії шахрайству стосовно міжнародного трафіку.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Інформацію взяти до відома.

 

5.4.  Заслухали: Члена Правління К. Козлова з пропозицією повторного звернення до Голови Комітету ВР України з питань транспорту і зв’язку щодо внесення пропозицій ІнАУ до проектівЗакону про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" № 2149 від 03.03.2008,№ 2149-1 від 28.03.2008.    

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: Звернутись до Голови Комітету ВР України з питань транспорту і зв’язку щодо внесенняпропозицій ІнАУ до проектів Закону про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації"№ 2149 від 03.03.2008, № 2149-1 від 28.03.2008. 

  

 

Голова Правління
Інтернет Асоціації України                                                       Т. Попова


Секретар
Інтернет Асоціації України                                                       Т. Сміловська