Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 5 від 25.04.2013 р.

25.04.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 5

від 25.04.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Федієнко

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (6 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ.

2. Щодо змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

3. Щодо Концепції розвитку домену .УКР.

4. Затвердження рішень Бюджетного комітету.

5. Щодо Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Доручити директору ДП «УкрМОТ» представити штатний розклад та посадові інструкції працівників ДП «УкрМОТ» в розсилку Правління для затвердження до 12.05.2013 р.

1.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» представити проект Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» в розсилку Правління для затвердження до 12.05.2013 р.

Голосували:

«за» - 5 (О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались» - 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

2. Щодо змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Винести на затвердження у розсилку Правління проект змін до пп. 3.11 та 3.12 Регламенту роботи Правління ІнАУ, підтриманий консенсусом учасників засідання.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо Концепції розвитку домену .УКР.

Слухали: І.Пєтухова з проектом Концепції розвитку домену .УКР, запропонованим Доменним комітетом ІнАУ, та Т.Попову з зауваженнями до Концепції.

Ухвалили:

Затвердити проект Концепції розвитку домену .УКР (Див. додаток) в цілому як пропозицію ІнАУ та надати даний документ зацікавленим сторонам.

Голосували:

«за» - 5 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«утримались» - 1 (Т.Попова)

Рішення прийнято.

Особлива думка Т.Попової: утрималась, оскільки не всі принципові зауваження були враховані.

 

4. Затвердження рішень Бюджетного комітету.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

            4.1. Затвердити звіт про виконання бюджету  ІнАУ за перший квартал  2013 року.

4.2. Доручити В.Куковському організувати роботу з членами ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків понад 3 місяці, з метою ліквідації заборгованості.

4.3. Затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал  2013 року.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Зменшити тарифи UA-IX на порти швидкістю на інтерфейсі 40ГБіт/с з 1.06.2013 р.:

 

 

станом на 01.01.2013, грн

Пропозиції з 1.06.2013, грн

Підключення оптичним портом 40 ГБ

50000,00

32000,00

Переключення 1 ГБ (мідь) - 40 ГБ

45000,00

27000,00

Переключення 1/10 ГБ - 40 ГБ

40000,00

22000,00

Місячна оплата для членів ІнАУ за порт 40 ГБ

3750,00

3750,00

Місячна оплата для інших Учасників за порт 40 ГБ

5000,00

4000,00

Голосували:

«за» - 2 (О.Кульчицький, Т.Попова).

«утримались» - 4 (Т М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

 

4.5 Внести зміни до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2013 рік у відповідності до рішення Правління ІнАУ від 28.03.2013 р. (п.6.2. протоколу засідання Правління ІнАУ № 4 від 28.03.2013 р.).

4.6. Доручити директору ДП «Українська мережа обміну трафіком» розіслати проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 рік Учасникам ДП «УкрМОТ» та Членам ІнАУ до 15.05.2013 р. у письмовому вигляді з позначкою «Для службового користування».

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Надати ФОП Волокітіну Д.В. аргументовану відповідь щодо можливості членства в ІнАУ ФОП.

5.2. Перенести розгляд переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ на наступне засідання Правління.

Голосували: одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Щодо ситуації з використанням радіочастотного ресурсу в Україні.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: Затвердити текст листа до НКРЗІ щодо здійснення  державного нагляду за користуванням радіочастотним  ресурсом України та ринком телекомунікації, спрощення процедури здійснення  радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування. Запропонувати УСПП та Української асоціації операторів зв'язку «Телас» приєднатися до підписання даного листа. 

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Питання підготовки 14-ї конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Направити листи з запрошенням до участі в Конференції з доповідями до керівників НКРЗІ, ДССЗЗІ, ДАНІІ, СБУ, МВС, УДЦР, Верховної Ради України.

Голосували: одноголосно.

 

6.3. Щодо вступу до ІнАУ у якості Дійсного члена компанії ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації».

Слухали: О.Кульчицького

Ухвалили:

Прийняти до ІнАУ у якості дійсного члена компанію ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації».

Голосували: одноголосно.

 

6.4. Щодо переносу наступного засідання Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

Провести наступне засідання Правління ІнАУ 28 травня о 10:00.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                          Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                   В.Куковський