Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 4 від 28.03.2013 р.

28.03.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 4

від 28.03.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова (при розгляді питань 1-5)

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (7 осіб при розгляді питань 1-5; 6 осіб при розгляді питань 6-7), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ у період з 27.02.2013 по 28.03.2013.

2. Щодо реформування Комітетів ІнАУ.

3. Затвердження «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ».

4. Питання підготовки 14-ї конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

5. Питання розвитку національних доменів.

6. Про перегляд рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р.

7. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.      Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ у період з 27.02.2013 по 28.03.2013.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Доручити директору ДП «УкрМОТ» у 2-тижневий термін розробити та надати на розгляд Правлінню штатний розпис, посадові інструкції та проект змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р.

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 1 (І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

1.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» до 19 квітня надати на розгляд Правлінню проект Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

1.3. Затвердити План роботи ІнАУ на 2013 рік та опублікувати його на веб-сайті ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

2.      Щодо реформування Комітетів ІнАУ.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

2.1. Затвердити назву комітету: «Доменний комітет ІнАУ».

Голосували: одноголосно.

 

2.2. Затвердити напрямки роботи Доменного комітету ІнАУ, у відповідності до пропозицій установчого засідання Доменного комітету ІнАУ від 27.03.2013 р.

Голосували: одноголосно.

 

2.3. Затвердити проект Положення про Доменний комітету ІнАУ з урахуванням зауваження щодо інформування членів ІнАУ про засідання Комітету та порядок денний.

Голосували: одноголосно.

 

1.4. Затвердити персональний склад Доменного комітету ІнАУ:         

1.                   

Пєтухов Іван Михайлович

ІнАУ

Голова Комітету

2.                   

Борисов Борис Борисович

ТОВ «Колокол»

Директор

3.                   

Бронін Сергій Вадимович

УАФІТ

Віце-президент

4.                   

Зубок Віталій

ІЦ ElVisti

Заступник директора

5.                   

Карпов Георгій

Вадимович

ІнАУ

Радник Голови з питань інформаційної безпеки

6.                   

Кохманюк Дмитро Сергійович

.UA

Адміністратор

7.                   

Мамуня Олександр Сергійович

ЮФ «Василь Кисіль і партнери»

Партнер

8.                   

Окнов Віталій

Анатолійович

Держінформнауки

Заступник голови департаменту інформатизації

9.                   

Приходько Оксана

Дмитрівна

ЄМП

Директор

10.               

Шарун Володимир Валерійович

ТОВ «УкрНет»

Технічний директор

11.               

Попова Тетяна Володимирівна (експерт)

ІнАУ

Голова Правління

12.               

Петренко Людмила (експерт)

«Адамант Телеком»

Юрист

 

Голосували: одноголосно.

 

3.      Затвердження «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ».

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

3.1. У зв’язку з порушенням Регламенту та ненадання проекту документу до засідання Правління  перенести розгляд «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» у розсилку Правління на 2-тижневий термін.

 

Голосували:

«за» - 3 (Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«проти» - 4 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Рішення не прийнято.

 

3.2. Затвердити «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» з урахуванням редакційних правок.

Голосували:

«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко,)

«проти» - 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

Рішення не прийнято (питання змін до Регламенту потребує не менш ніж 2/3 голосів від складу Правління).

 

3.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом трьох днів узагальнити зауваження до «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» та надати документ на затвердження у розсилці Правління.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Питання підготовки 14-ї конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Затвердити пропозицію щодо вартості участі у 14-й Конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом трьох днів провести переговори з організаторами КримМедіаКом щодо взаємної підтримки заходів КримМедіаКом і 14-ї конференції ІнАУ і UA-IX та надати пропозиції Правлінню ІнАУ.  

Голосували: одноголосно.

 

5.      Питання розвитку національних доменів.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. 1. Оприлюднити в розсилці ІнАУ і Доменного комітету ІнАУ проект «Концепції розвитку домену .УКР» як документ, запропонований Директором УМІЦ, і встановити членам ІнАУ 2-тижневий термін для обговорення цього документу.

2. Доручити Доменному комітету узагальнити пропозиції і у строк до 19 квітня запропонувати Правлінню варіант Концепції розвитку домену .УКР.

По п.1 голосували:

«за» - 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«проти» - 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)

«утримались» - 3 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

 

Рішення не прийнято.

 

По п.2. пропозиція знята Т.Поповою з розгляду.

 

5.2. Доручити Доменному комітету ІнАУ зібрати пропозиції учасників ринку, узагальнити їх та у 2-тижневий термін запропонувати проект «Концепції розвитку домену .УКР» на розгляд Правління ІнАУ.

Голосували:

«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась» - 1 (Т.Попова)

 

Рішення прийнято.

 

6.      Про перегляд рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

6.1. Скасувати рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р. (додаток_1-2_до_протоколу №2_від_21.02.2013).

Голосували:

«за» - 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

«проти» - 2 (Т.Попова, О.Федієнко)

«утримався» - 1 (В.Гранкін)

Рішення не прийнято.

 

6.2. Відтермінувати виконання рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції до затвердження проекту Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» у відповідності до доручення 16-го З’їзду ІнАУ (п 2.4. Протоколу 16-го З’їзду ІнАУ від 27.02.2013 р.).

Голосували:

«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«утрималась» - 1 (Т.Попова,)

Рішення прийнято.

 

7.      Різне.

7.1. Щодо складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами.

Слухали: В.Гранкіна.

Ухвалили:

Ввести до складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами у якості члена Комітету В.Гранкіна.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    Т.Попова

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський