Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 4 від 23.02.2012 р.

23.02.2012

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 4 від 23.02.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

23.02.2012                                    м. Київ                                                № 4

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

Д.Грищук

М.Коміссарук

В.Кравченко

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Тітов

О.Федієнко

 

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

Г.Карпов

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (10),

що складають більшість від загальної кількості складу.

При розгляді п. 5.1 присутні 10 членів Правління, при голосуванні п.5.1 присутні 8 членів Правління.

При розгляді та голосуванні пп. 5.2, 5.3 та 6 присутні 7 членів Правління.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 
Порядок денний засідання Правління ІнАУ 23 лютого 2012 р.

1.       Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.02.2012 р.

2.       Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 16.02.2012 р.

3.       Затвердження рішень засідань Технічного комітету ІнАУ від 21.02.2012 р. та Бюджетного комітету ІнАУ від 22.02.2012 р.

4.       Затвердження змін до Статуту ДП «УкрМОТ» щодо процедури голосування.

5.      Питання проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

6.       Різне.

 

Рішення

1.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.02.2012 р.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.02.2012 р.

1.2. Доручити адміністрації ІнАУ забезпечити проведення оцінки обсягу ринку медійної інтернет-реклами України згідно методики, розробленої Комітетом, у другій декаді березня в партнерстві з дослідницькою компанію TNS Україна.

Голосували: одноголосно

 

2.      Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 16.02.2012 р.

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про засідання Юридичного комітету ІнАУ від 16.02.2012р.

2.2. Перевести з членів в експерти Юридичного комітету А.Гончарова та О.Ковтунець.

Голосували: одноголосно

  

3.      Затвердження рішень засідань Технічного комітету ІнАУ від 21.02.2012 р. та Бюджетного комітету ІнАУ від 22.02.2012 р.

Слухали: О.Кульчицького, Т.Попову, членів Правління.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію про засідання Технічного комітету ІнАУ від 21.02.2012 р. та Бюджетного комітету ІнАУ від 22.02.2012 р.

Голосували:

За – 8

Проти – 1 (Д.Грищук)

Утримались – 1 (В.Кравченко)

Рішення прийнято.

 

3.2. Затвердити проект бюджету без урахування капітельних вкладень і без урахування додаткових підключень.

Голосували:

За – 1 (Д.Грищук)

Проти – 8

Утримались – 1 (В.Кравченко)

Рішення не прийнято.

 

3.3. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ», який передбачає найменший з трьох запропонованих Технічним комітетом об’єм капітальних видатків для можливості проведення тестування комутатора Black Diamond X8 з необхідним комплектом обладнання.

Голосували:

За – 6

Проти – 1 (Д.Грищук)

Утримались – 3 (В.Кравченко, О.Тітов, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

4.      Затвердження змін до Статуту ДП «УкрМОТ» щодо процедури голосування.

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:

Затвердити зміни до Статуту ДП «УкрМОТ» щодо процедури голосування, виконані згідно рішення Правління ІнАУ від 14.02.2012 р на основі принципу прийняття нових Учасників ДП «УкрМОТ» щодо строковості голосування (30 календарних днів) та положень, що голосування вважається пройденим, якщо за Претендента протягом строку голосування проголосовано простою більшістю голосів від кількості Учасників, які взяли участь у голосуванні.

Відносно компаній, заява яких на підключення до мережі UA-IX на момент реєстрації даних змін до Статуту ДП «УкрМОТ» перебуває в процесі розгляду, початком строку голосування за новими правилами вважати дату реєстрації даних змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За – 9

Проти – 0

Утримались – 1 (Д.Грищук)

Рішення прийнято.

 

5.      Питання проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

 

5.1. Уточнення Порядку денного з’їзду.

Слухали: М.Коміссарука, І.Пєтухова, членів Правління.

Ухвалили:

Перенести в порядку денному з’їзду пункт «Про реорганізацію ДП «УкрМОТ»», поставивши його перед пунктом «Вибори Правління ІнАУ на 2012 рік.».

Голосували (при голосуванні питання присутні Т.Попова, Д.Грищук, М.Коміссарук, В.Кравченко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Тітов, О.Федієнко):

За – 4 (О.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

Проти – 0

Утримались – 4 (Д.Грищук, В.Кравченко, Т.Попова, О.Тітов)

Рішення не прийнято.

Особлива думка Т.Попової: Оскільки в Статуті ІнАУ є прогалини, і явно не прописано, як можна вносити зміни до порядку денного після його опублікування, будь-які рішення з цього питання є прерогативою делегатів з'їзду. Незалежно від рішення Правління приймати рішення про зміну порядку денного повинен з'їзд.

 

5.2. Затвердження робочих документів XIII з‘їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.2.1. Щодо Регламенту XIII з‘їзду ІнАУ:

1) затвердити проект Регламенту в частині обсягу часу на виступи, обговорення та процедури;

2) з питання «Про реорганізацію ДП «УкрМОТ»» передбачити 30 хвилин обговорення, 3 виступи по 5 хв. кожна (О.Кульчицький; О.Ольшанський; М.Коміссарук або І.Пєтухов)

3) встановити обмеження для виступів з місць – до 2 хв., не більше 2 виступів з одного питання.

5.2.2. Затвердити проект складу Робочих органів XIII з‘їзду ІнАУ у якості пропозиції з’їзду:

1) Головуючий – О.Кульчицький

2) Мандатна комісія: Голова – І.Пєтухов; Члени – В.Зубок, В.Куковський.

3) Лічильна комісія: О.Федієнко, В.Кравченко, А.Лукашова.

4) Секретаріат: Голова – Е.Шнурко-Табакова; Члени: О.Гудзь, М.Бондарчук

5.2.3. Взяти до відома інформацію для організації роботи Мандатної комісії, Лічильної комісії та Секретаріату XIII з‘їзду ІнАУ.

Голосували (при голосуванні питання присутні Т.Попова, М.Коміссарук, В.Кравченко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Тітов, О.Федієнко): одноголосно

 

5.3. Затвердження Звіту про діяльність ІнАУ у 2011 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.3.1. Взяти за основу Звіт про діяльність ІнАУ у 2011 р.

5.3.2. Запропонувати членам Правління надати зауваження до Звіту до 11:00 27 лютого 2011 р.

Голосували (при голосуванні питання присутні Т.Попова, М.Коміссарук, В.Кравченко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Тітов, О.Федієнко): одноголосно

 

6.      Різне.

6.1. Про визначення дат і місця проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку»

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили (при голосуванні питання присутні Т.Попова, М.Коміссарук, В.Кравченко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Тітов, О.Федієнко):

Провести додаткові консультації щодо можливості участі державних органів у 13-й Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» у відповідні терміни. Провести розгляд дат і місця проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» новим складом Правління ІнАУ після проведення цих консультацій та після проведення XIII з‘їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

6.2. Щодо протестної акції провайдерів України у вигляді  відключення всіх користувачів Україні, в тому числі і державних органів влади, від доступу до мережі Інтернет терміном на добу 1 травня 2012 року та в жовтні 2012 року.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили (при голосуванні питання присутні Т.Попова, М.Коміссарук, В.Кравченко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Тітов, О.Федієнко):

Запропонувати організаторам акції конкретизувати перелік своїх цілей та вимог.

Голосували: одноголосно

 

Головуючий: Голова Правління ІнАУ                                     Т.Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                          А.Лукашова