Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 3 від 27.02.2014 р.

07.03.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 3 від 27.02.2014 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:     

В.Гранкін

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур

І.Пєтухов

С.Одинець

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Смілянець (при розгляді питань 4.6 – 4.8 порядку денного).

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підготовку до проведення 17 З'їзду ІнАУ.

2. Про заходи ІнАУ з протидії законодавчим новаціям, які шкодять розвитку ІКТ-ринку.

3. Про співпрацю ІнАУ з іншими суспільно-політичними організаціями по питаннях контролю за роботою влади.

4. Різне

РІШЕННЯ

1. Про підготовку до проведення 17 З'їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Провести 17-й З’їзд ІнАУ у Аллегро-холі (пр-т Перемоги, 82/84, парк "Нивки").

Голосували:

«за» - 8 (В.Гранкін, О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов).

Рішення прийнято.

1.2. Доручити Голові Правління та Виконавчому директору протягом 10 днів підготувати для затвердження у розсилці Правління проекти Регламенту 17-го З’їзду ІнАУ та складу робочих органів 17-го З’їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

2. Про заходи ІнАУ з протидії законодавчим новаціям, які шкодять розвитку ІКТ-ринку.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Доопрацювати пропозиції змін до Конституції України до 10:00 28.02.2014 р та затвердити проект у розсилці Правління.

2.2. Доручити Голові Правління та Виконавчому директору погодити формат заходу щодо Доповіді «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини» з представниками Громадської ради з питань ІКТ.

Голосували: одноголосно.

 

3. Про співпрацю ІнАУ з іншими суспільно-політичними організаціями по питаннях контролю за роботою влади.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Вважати доцільним повідомити суспільно-політичні організації «Спільна справа», «Демократичний альянс», «Автомайдан» про можливість допомоги їм з боку ІнАУ у питаннях контролю за роботою влади у сегменті ІКТ.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне

4.1. Щодо 15-ї конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» "Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку"

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

4.1.1. Скасувати рішення Правління ІнАУ від 30.01.2014 про проведення 15-ї конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» 29-30 травня 2014 р. на базі ТОК «Судак» у зв’язку з запланованими на цей період виборами Президента України та ускладненням суспільно-політичної ситуації у АР Крим.

4.2.2. Доручити Адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» опрацювати пропозиції щодо часу і місця проведення 15-ї конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» "Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку".

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо проекту критеріїв для НДО, які претендують на входження в Громадську раду з питань ІКТ.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Доопрацювати з урахуванням зауважень проект критеріїв для НДО, які претендують на входження в Громадську раду з питань ІКТ, з метою подальшого подання цього проекту у якості пропозиції для обговорення  Громадською радою з питань ІКТ.

Голосували: одноголосно.

 

4.3. Щодо кроків з проведення люстрації чиновників та визначення підходу ІнАУ до регуляторного органу галузі.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.3.1. Вважати доцільним створення конвергентного регуляторного органу – Національна рада з питань зв’язку, телебачення і радіомовлення.

4.3.2. Вважати доцільним скасування конституційного статусу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та ненадання конституційного статусу Національній раді з питань зв’язку, телебачення і радіомовлення (у разі її створення). Подати у відповідну робочу групу пропозиції змін до Конституції України щодо виключення з Конституції України посилання на галузевий регуляторний орган.

4.3.3. Доручити Т.Поповій напрацювати основні вимоги до кандидатів на входження до державних органів, які були перелічені у «Зверненні ІКТ-сектору до Верховної Ради України та нового уряду» від 26.02.2014 р.

4.3.4. Виступити з заявою про недовіру діючому складу НКРЗІ.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Про створення в ІнАУ робочої групи з протидії корупції.

Слухали: С.Одинця.

Ухвалили:

Сформувати робочу групу у складі С.Одинця, Т.Попової, Е.Шнурко-Табакової з напрацювання документів щодо створення в ІнАУ Комітету по люстрації та протидії корупції в сфері ІКТ.

Голосували: одноголосно.

 

4.5. Про створення Робочої групи ІнАУ з вироблення правил взаємодії операторів/ провайдерів з енергопостачальними компаніями.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити О.Федієнку скоординувати створення Робочої групи ІнАУ з вироблення правил взаємодії операторів/ провайдерів з енергопостачальними компаніями при спільному використанні інфраструктури, зокрема опор електропередач.

Голосували: одноголосно.

 

4.6. Про кроки з протидії порушенням Правил Української мережі обміну трафіком з боку окремих Учасників мережі.

Слухали: М.Смілянця, членів Правління.

Ухвалили:

 

4.6.1. Запропонувати Учасникам UA-IX, які мають інформацію про порушення Правил Української мережі обміну трафіком іншими Учасниками UA-IX, до 3.03.2014 р., направити Директору ДП «УкрМОТ» офіційного листа з цього приводу.

4.6.2. Вважати доцільним розгляд Правлінням звернень щодо порушень Правил Української мережі обміну трафіком, а також пропозицій щодо необхідних кроків з усунення цих порушень та відповідних доповнень до Правил Української мережі обміну трафіком, до 7.03.2014.

Голосували: одноголосно.

 

4.7. Щодо випадків демпінгу на бізнес-пакети доступу до мережі Інтернет.

Слухали: М.Смілянця, членів Правління.

Ухвалили:

4.7.1. Виступити з публічною заявою про засудження демпінгу на послуги доступу до мережі Інтернет через шкоду для розвитку галузі та якості послуг.

Голосували:

«за» - 8 (О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 2 (В.Гранкін, М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

4.7.2. Доручити Директору ІнАУ до 28.02.2014 підготувати листа на ім’я Директора ТОВ «Воля-Кабель» Джембері Джорджа Ласло з запитаннями щодо підстав запровадження акційних  пакетів «Гарячий бізнес-сезон -50%» та оцінки їх впливу на розвиток галузі та якості послуг.

Голосували: одноголосно.

 

4.8. Про протидію антиконкурентним діям з боку групи компаній, які використовують торгову марку «Тріолан»

Слухали: М.Смілянця, членів Правління.

Ухвалили:

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» проаналізувати технічні і адміністративні можливості мережі UA-IX щодо протидії порушенням законних прав та інтересів Учасників мережі UA-IX та членів ІнАУ  з боку групи компаній, які використовують торгову марку «Тріолан».

Голосували: одноголосно.

 

4.9. Щодо легалізації використання членами ІнАУ кабельної каналізації електрозв'язку, яка належить ПАТ «Укртелеком».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити О.Кульчицькому опрацювати та надати на затвердження Правлінню пропозиції щодо легалізації використання членами ІнАУ кабельної каналізації електрозв'язку, яка належить ПАТ «Укртелеком».

Голосували: одноголосно.

 

4.10. Щодо реєстрації доменів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» в домені «.УКР»

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити Адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» подати заявку на реєстрацію доменів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» в домені «.УКР» до 4.02.2014 р.

Голосували: одноголосно.

 

4.11. Щодо створення майданчику для електронних торгів.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Вважати доцільним обговорення з оператором системи електронних торгів SETonline пропозицію щодо спільної роботи.

Голосували: одноголосно.

 

4.12. Про направлення листа в Міністерство юстиції України щодо необхідності скасування Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Підготувати листа в Міністерство юстиції України щодо необхідності скасування Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) через порушення принципів гласності при підготовці до реєстрації даного документу з боку НКРЗІ.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський