Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 30.01.2014 р.

30.01.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 30.01.2014 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур

І.Пєтухов

С.Одинець

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

 

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо підготовки до проведення 17-го З'їзду ІнАУ.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.          

3. Розгляд можливості звернення до Конституційного Суду з питань офіційного тлумачення статей закону України «Про радіочастотний ресурс України» в частині понять тестових і натурних випробувань.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.   Щодо підготовки до проведення 17-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Провести 17-й З’їзд ІнАУ 28 березня 2014 р.  Протягом 2-х тижнів визначитися з проведенням формату З’їду.

Голосували:

«за» - 9 (О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

2.   Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.  

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2013 р. 

2.2. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ включити до порядку денного З’їзду ІнАУ питання про виключення зі складу Членів ІнАУ відповідно до п. 5.8.2 Статуту ІнАУ компаній, які мають затримку у сплаті членських внесків більш ніж на три місяці.

2.3. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2014 р. з урахуванням зауважень.

2.4. Затвердити звіт про результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2013 р. 

2.5. Подовжити акційне зниження тарифів на підключення до мережі "UA-IX" на період до 01.06.2014 р.

2.6. Затвердити зміни до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2014 р.

2.7. Доручити Робочій групі з опрацювання принципів тарифної політики мережі UA-IX розглянути доцільність зниження тарифів за користування портами 1Гбіт/с.

2.8. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» підготувати пропозиції щодо пільгового обслуговування Учасників мережі UA-IX, які є контентогенераторами.

Голосували: одноголосно.

 

3. Розгляд можливості звернення до Конституційного Суду з питань офіційного тлумачення статей закону України «Про радіочастотний ресурс України» в частині понять тестових і натурних  випробувань.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити юристу ІнАУ підготувати конституційне звернення з питань офіційного тлумачення статей Закону України «Про радіочастотний ресурс України» в частині понять тестових і натурних  випробувань.

Голосували:

«за» - 9 (О.Кульчицький, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

4. Різне

4.1. Щодо проведення 15-ї конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

4.1.1. Вважати доцільним проведення 15-ї конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» 29-30 травня 2014 р. на базі ТОК «Судак» (з заїздом учасників 28 травня).

4.2.2. Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» виконати необхідну підготовчу роботу.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо відзначення в Україні 11.02.2014 р. Міжнародного дня безпечнішого Інтернету (Safer Internet Day) та Міжнародного дня спротиву (DayWeFightBack).

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

4.2.1. Підтримати ініціативу EURALO щодо проведення 11.02.2014 р. в рамках Міжнародного дня спротиву (DayWeFightBack,, https://thedaywefightback.org/) кампанії з вимогою припинення масового спостереження в Інтернеті.

 

4.2.2. Підготувати до Міжнародного дня безпечнішого Інтернету (Safer Internet Day) та Міжнародного дня спротиву (DayWeFightBack) реліз з відображенням необхідності змін в Конституцію України, які враховують резолюцію ООН, що гарантує права людини на свободу слова в Інтернет.

4.2.3. Провести 11.02.2014 р. в офісі ІнАУ брифінг з нагоди Міжнародного дня безпечнішого Інтернету (Safer Internet Day) та Міжнародного дня спротиву (DayWeFightBack).

Голосували: одноголосно.

 

4.3. Щодо пропозицій НКРЗІ стосовно РЕЗ, які використовуються на бездозвільній основі.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити О.Федієнко та юристу ІнАУ підготувати листа щодо пропозицій стосовно РЕЗ, які використовуються на бездозвільній основі, та надати його для погодження Правлінню ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Щодо випадків пошкодження оптоволоконних кабелів операторів телекомунікацій з боку ПАТ «Укртелеком».

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

Доручити В.Куковському до 31.01.2014 р підготувати відкритого в листа в ПАТ «Укртелеком» з запитом щодо пояснення випадків пошкодження оптоволоконних кабелів операторів телекомунікацій з боку ПАТ «Укртелеком» та пропозицією накладення ПАТ «Укртелеком» тимчасового мораторію на роботи з відключення оптоволоконних кабелів операторів телекомунікацій, які, на думку ПАТ «Укртелеком», порушують правила розміщення телекомунікаційних мереж в кабельній каналізації ПАТ «Укртелеком», на період до завершення громадянського протистояння в Україні.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський