Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 19.02.2015р.

25.02.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 02 від 19.02.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

С.Одинець (за допомогою засобів конференц-зв’язку)

І.Пєтухов (при розгляді питання 1)

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питання 1 – 8 осіб, при розгляді решти питань 2, 3, 4 – 7 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2015 рік.

2.      Звіт про виконання планів і стратегічних цілей ДП «УкрМОТ».

3.      Щодо керівництва ДП «УкрМОТ».

4.      Щодо плану розвитку ДП «УкрМОТ» на 2015 р..

 

РІШЕННЯ

1.      Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2015 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2015 р.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2.      Звіт про виконання планів і стратегічних цілей ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

2.1. Доручити Бюджетному комітету провести перевірку звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2014 р.

2.2. Прийняти до відома звіт про виконання планів і стратегічних цілей ДП «УкрМОТ» за 2014 рік.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

3.      Щодо керівництва ДП «УкрМОТ».

            Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

3.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ оголосити проведення конкурсу на заміщення посади директора ДП «УкрМОТ» з терміном подачі пропозицій до 09.03.2015 р.

3.2. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення посади директора ДП «УкрМОТ» у складі М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, М.Шевчук.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4.      Щодо плану розвитку ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Розглянути проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р. на засіданні Правління ІнАУ 26.02.2013 р.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський