Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 02.02.2012 р.

02.02.2012

Протокол позачергового засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 02.02.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

02.02.2012                                    м. Київ                                                № 2

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Федієнко

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (6),

що складають більшість від загальної кількості складу.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 2 лютого 2012 р.

1.      Про реорганізацію мережі обміну трафіком ДП «УкрМОТ».

2.      Пропозиції щодо внесення змін до Статуту та Порядку прийняття нових Учасників UA-IX.

3.      Різне

 

Рішення

1.       Про реорганізацію мережі обміну трафіком ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову, О.Кульчицького, М.Коміссарука, О.Федієнка, І.Пєтухова.

Ухвалили:

1.1. Провести засідання Технічної групи для подальшого обговорення і вироблення пропозицій щодо мережі ДП "UA-IX", в ході якої необхідно підготувати нову пропозицію з обов’язковим резервуванням, але в межах наявних бюджетних коштів. Доручити директору УкрМОТ визначити узгоджений термін проведення засідання Технічної групи.

1.2. Провести позачергове засідання Правління ІнАУ з обговорення питань реорганізації мережі обміну трафіком ДП «УкрМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

2.       Пропозиції щодо внесення змін до Статуту та Порядку прийняття нових Учасників UA-IX.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Прийняти рішення про внесення змін до Статуту щодо порядку прийняття нових Учасників UA-IX у розсилці Правління ІнАУ. Доручити Т.Поповій надати у розсилку Правління два варіанти змін до Уставу: на основі рішення Правління та на основі строкового  голосування.

Голосували: Одноголосно.

 

3.       Різне

3.1. Питання покращення роботи з персоналом ДП МОТ.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Доручити директору ІнАУ та директору ДП «УкрМОТ», в разі ухвалення  Правлінням рішень щодо проведення тендерів, зазначати порядок, строки проведення тендерів та строки складання звітів про проведення тендерів. При цьому всі заявки на тендер мають бути доведені до Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

3.2. Щодо підготовки запиту до Броварської адміністрації.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити директору ІнАУ підготувати запит до Броварської адміністрації щодо методики розрахунку тарифів на розміщення обладнання в будівлях комунальної власності.

Голосували: Одноголосно.