Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 19 від 24.12.2012 р.

30.12.2012

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 19

від 24.12.2012 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Голова Правління:     

С.Бойко

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

С.Одинець (за допомогою засобів конференц-зв'язку)

І.Пєтухов

Т.Попова

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В.Гарбуз

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань №№1-6, 9 осіб при розгляді питання №7-10.1, 10.2; 7 осіб при розгляді питань 10.3, 10.4), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо проведення 16-го З’їзду ІнАУ.

2.      Про подовження терміну проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

3.      Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 19.12.2012 р.

4.      Щодо прозорості роботи ІнАУ.

5.      Про внесення змін до Положення про Бюджетний комітет щодо політики конфіденційності..

6.      Затвердження Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

7.      Затвердження проекту формату спільного заходу асоціацій сфери ІКТ у 2013 р.

8.      Про участь представників ІнАУ у Громадських радах при органах виконавчої влади та у Координаційній раді національних доменів.

9.      Про переговори з ВАТ «Укртелеком» щодо роботи в ДП «УкрМОТ».

10.  Різне.

 

 

РІШЕННЯ

1.      Щодо проведення 16-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: С.Бойко, Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Провести 16-й З’їзд ІнАУ 27 лютого 2012 р..

1.2. Запропонувати Голові Правління ІнАУ оголосити наступний порядок денний 16-го З’їзду ІнАУ:

1.      Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2012 році.

2.      Доповіді голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2012 році.

3.      Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2012 рік.

4.      Звіт про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2012 рік та Детальні плани по впровадження цілей і стратегій на 2013 рік.

5.      Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2013 рік.

6.      Затвердження Стратегії розвитку ДП УкрМОТ.

7.      Внесення змін та доповнень в установчі документи ІнАУ.

8.      Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2013 рік.

9.      Вибори Правління ІнАУ на 2013 рік.

Голосували: одноголосно

 

1.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до 13.01.2013 р. надати пропозиції щодо місця проведення З’їзду.

Голосували: одноголосно.

 

1.4. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» до 13.01.2013 р. надати Правлінню проект Стратегії розвитку ДП УкрМОТ з метою подальшого обговорення, схвалення проекту  та представлення його на затвердження на XVI З’їзді.

Голосували:

«за» - 5 (С.Бойко, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«проти»: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов,)

Рішення прийнято.

 

 

2.      Про подовження терміну проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

Слухали: С.Бойко.

Ухвалили:

Подовжити термін проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ» до 28.12.2012 р.

Голосували: одноголосно

 

 

3.      Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію щодо бюджету ІнАУ за 11 міс 2012 г .

Голосували:

«за» - 6 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утримались»: 2 (С.Бойко, С.Одинець)

Рішення прийнято.

 

3.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ направити членам ІнАУ, які мають борги зі сплати членських внесків за 2012 р., офіційні листи щодо необхідності сплати боргу за 2012 р. з попередженням про те, що у разі несплати членських внесків за 2012 рік на розгляд 16-го З’їзду ІнАУ буде винесено рішення про виключення компанії з членів ІнАУ. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ включити до Порядку денного 16-го З’їзду ІнАУ питання про виключення Членів Асоціації, які мають заборгованість відповідно до Статуту ІнАУ та Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами Інтернет Асоціації України.

Голосували: одноголосно

 

3.3. За результатами роботи у 2012 році та за якісне виконання додаткових завдань преміювати працівників ІнАУ: Виконавчого директора ІнАУ, Головного бухгалтера ІнАУ та Секретаря ІнАУ у розмірі місячного посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу у 2012 році.

Голосували:

«за» - 6 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, С.Одинець)

«утримались»: 2 (Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

Рішення прийнято.

 

3.4. Доручити Бюджетному комітету доопрацювати проект бюджету ІнАУ на 2013 р. з урахуванням зауважень та представити його на наступне засідання Правління.

Голосували:

«за» - 5 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова)

«утримались»: 3 (С.Одинець Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко).

 

3.5. Доручити М.Коміссаруку до кінця поточного року провести переговори про корективи графіка оплат по кредиту від ДП «УкрМОТ» до ТОВ «Айті Бізнес Солюшн», а саме про проведення з боку ДП «УкрМОТ» передоплати у сумі 200 тис. грн. з метою скорочення заборгованості по кредиту. В.О. директора ДП «УкрМОТ» доручити закріпити досягнуті домовленості у відповідному договорі та провести оплату. В.О. директора ДП «УкрМОТ» надати М.Комісаруку до проведення переговорів копію договору з «Айті Бізнес Солюшн».

Голосували: одноголосно.

 

 

4.      Щодо прозорості роботи ІнАУ.

Слухали: І.Пєтухова, Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Доручити С.Бойко представити на наступне засідання Правління ІнАУ проект Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

4.2. До прийняття Правлінням рішення про затвердження Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ призупинити дію п.6. Положення про Бюджетний комітет.

Голосували:

«за» - 4 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти»: 4 (С.Бойко, Е.Шнурко-Табакова, Т.Попова, С.Одинець)

Рішення не прийнято.

 

4.3. Затвердити зміни до Регламенту роботи Правління (додаток 4.3).

Голосували: одноголосно (понад 2/3 від повного складу Правління), рішення прийнято

 

4.4. Доручити Заступнику Голови Правління ІнАУ  та Виконавчому директору ІнАУ у термін до 18.01.2012 р. підготувати зміни до Положень Комітетів ІнАУ щодо інформування в офіційній  розсилці членів ІнАУ про дату та порядок денний засідань Комітетів ІнАУ та надати їх для затвердження Правлінням ІнАУ шляхом заочного прийняття рішень.

Голосували: одноголосно.

 

 

5.      Про внесення змін до Положення про Бюджетний комітет щодо політики конфіденційності.

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили: З урахуванням рішень, прийнятих за п. 4, зняти питання з розгляду.

Голосували: одноголосно.

 

 

6.      Затвердження Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Перенести розгляд питання на період після затвердження нової редакції Статуту ІнАУ.

Голосували:

«за» - 6 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утримались»: 2 (І.Пєтухов, Т.Попова).

Рішення прийнято.

 

Особлива думка Т.Попової: Форма заяви на вступ до ІнАУ давно застаріла і не відповідає чинному законодавству (Закон про захист персональних даних і Господарський кодекс). Нові компанії, які вступають в ІнАУ, не отримують повної інформації про діяльність ІнАУ та можливості брати участь у роботі Комітетів.                   

 

Особлива думка І.Пєтухова: Висловлюю особливу думку по пропонованому нововведенню призначати в момент вступу до Асоціації Наказом Повіреного, замість залишення цих функцій за директором компанії, як є на зараз, і видавати Наказ такого змісту:

"надається право брати участь у роботі Загальних Зборах(З’їзді) Інтернет Асоціації України та в роботі її інших органів, у тому числі виступати на Загальних Зборах(З’їзді), подавати та підписувати заяви, листи, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, заперечувати проти доводів інших учасників, висловлювати позицію з питань порядку денного, а також з інших питань, що обговорюються, надавати пропозиції щодо основних напрямів діяльності Інтернет Асоціації України, голосувати від імені _______________________________________ з питань порядку денного, в тому числі з питань внесення змін і доповнень до Статуту Інтернет Асоціації України, підписувати документи, що прийняті за результатами роботи Загальних Зборів(З’їзду), вчиняти інші дії, пов’язані з участю _____________________________________ (повне найменування компанії)"

На мій погляд, це може створити ситуацію, при якій директор (генеральний директор) компанії Члена ІнАУ буде усунений від реального процесу обговорення документів і справ в Асоціації, і, можливо, також створить юридичні колізії і труднощі при направленні делегатів на З'їзд (видачі довіреностей на представлення інтересів від компанії Члена ІнАУ), що в свою чергу обмежить кількість делегатів З'їзду та може призвести до спотворення реального волевиявлення учасників Асоціації.

 

7.      Затвердження проекту формату спільного заходу асоціацій сфери ІКТ у 2013 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

7.1. Взяти за основу Проект формату проведення спільного заходу асоціацій у сфері ІКТ (додаток 7-2)

7.2. Запропонувати  профільним асоціаціям сфери ІКТ провести спільний захід асоціацій сфери ІКТ у травні 2013 р. у м. Судак (ТОК «Судак»).

Голосували:

«за» - 7 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утримались»: 2 (С.Бойко, Т.Попова).

Рішення прийнято.

 

 

8.      Про участь представників ІнАУ у Громадських радах при органах виконавчої влади та у Координаційній раді національних доменів.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

8.1. Делегувати Т.Попову у склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

Голосували: одноголосно.

 

8.2. Делегувати М.Коміссарука у склад Громадської ради при Міністерстві фінансів України.

Голосували:

«за» - 8 (С.Бойко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

8.3. Доручити В.Куковському взяти участь у роботі ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Координаційної ради національних доменів.

Голосували:

«за» - 8 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (С.Одинець).

Рішення прийнято.

 

 

9.      Про переговори з ВАТ «Укртелеком» щодо роботи в ДП «УкрМОТ».

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

Направити на ім’я керівника ВАТ «Укрелеком» листа з пропозицією про збільшення кількості Автономних систем, які анонсуються на мережу UA-IX. Підсилити письмове звернення до ВАТ «Укртелеком» за рахунок особистих контактів членів Правління.

Голосували: одноголосно.

 

10.      Різне.

10.1. Затвердження дати розриву договору з ТОВ "Мірохост" і підписання договору на розміщення обладнання з ТОВ "Нью Телко".

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

10.1.1. Доручити В.О. Директора ДП «УкрМОТ» забезпечити укладання у строк до 15.01.2013 р. узгодженого з Правлінням договору на розміщення обладнання з ТОВ "Нью Телко".

Голосували:

«за» - 8 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утрималась»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято.

 

10.1.2. Доручити С.Одинцю забезпечити переміщення обладнання з ТОВ "Мірохост" на ТОВ "Нью Телко" у термін не пізніше 01.02.2013 р. з уточненням строку 05.01.2013 р.

Голосували:

«за» - 6 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«проти»: 1 (О.Кульчицький)

«утримались»: 2 (І.Пєтухов, С.Одинець).

Рішення прийнято.

 

 

10.2. Пропозиції щодо посилення ринкових позиції ДП UA-IX за рахунок нових сервісів та пропозиції щодо спрощення доступу до сервісів точки обміну для регіональних операторів "другого ешелону".

Слухали: С.Одинця.

Ухвалили:

Перенести питання в режим заочного обговорення та прийняття рішень.

Голосували: одноголосно.

 

 

 

10.3. Щодо листа ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Слухали: В.Гарбуза.

Ухвалили:

Доручити В.О. Директора ДП «УкрМОТ» вирішити питання шляхом направлення відповіді на лист Учасника ДП «УкрМОТ» у відповідності з діючими Правилами та Статутом ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

 

10.4. Щодо роботи Google-ресурсів через український сегмент мережі Інтернет.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

Звернутися до компанії Google з пропозицією стати Учасником мережі UA-IX.

Голосували:

«за» - 4 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко, С.Одинець)

«проти»: 2 (С.Бойко, О.Кульчицький)

«утрималась»: 1 (Е.Шнурко-Табакова).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    С.Бойко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський