Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 16 від 27.09.2012 р.

27.09.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 16
від 27.09.2012 р.

м. Київ
ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
М.Коміссарук
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
В.Гарбуз
О.Гудзь
В.Куковський


На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУза підсумками діяльності Робочої групи з підготовки нової редакції Статуту ІнАУ.
2. Щодо реалізації пропозицій, сформованих Стратегічною сесією з питань розвитку ДП «УкрМОТ» 12.09.2012.
3. Щодо договорів з орендодавцями технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
4. Щодо листа компанії «Терабіт».
5. Різне.


РІШЕННЯ

1. Затвердження попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУ за підсумками діяльності Робочої групи з підготовки нової редакції Статуту ІнАУ.
Слухали: О.Гудзь.
Ухвалили:
Погодити винесення на обговорення членами ІнАУ проекту нової редакції Статуту ІнАУ, із встановленням терміну обговорення до 1.11.2012 р. Проект направити електронною поштою на персональні e-mail керівників компаній – членів ІнАУ.
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримався»: 1 (М.Коміссарук)
Рішення прийнято.


2. Щодо реалізації пропозицій, сформованих Стратегічною сесією з питань розвитку ДП «УкрМОТ» 12.09.2012.
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
2.1. Взяти інформацію до відома.
2.2. Доручити В.Гарбузу виконати ранжування пропозицій Стратегічної сесії щодо переліку нових сервісів ДП «УкрМОТ» по класам та пріоритетам та до 5.10.2012 надати у розсилку Правління дану інформацію з зазначенням бажаних термінів впровадження сервісів.
2.3. Вважати доцільним затвердження Правлінням ІнАУ переліку нових сервісів ДП «УкрМОТ» до 1.11.2012.
Голосували: одноголосно.


3. Щодо договорів з орендодавцями технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
Слухали: О.Гудзь.
Ухвалили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
3.2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» до 5.10.2012 затребувати від орендодавців технічних майданчиків ДП «УкрМОТ» інформацію щодо однолінійних схем електроживлення майданчиків.
Голосували: одноголосно.


4. Щодо листа компанії «Терабіт».
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
4.1. Визнати, що згідно діючих правил ДП «УкрМОТ», підстав для безкоштовного відновлення підключення ТОВ «Терабіт» немає.
Голосували:
«за» - 6 (С.Бойко, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримались»: 2 (М.Коміссарук,С.Одинець,)
Рішення прийнято.

4.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» надати вмотивовану відповідь по суті листа компанії «Терабіт».
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримався»: 1 (М.Коміссарук)
Рішення прийнято.


5. Різне.
5.1. Затвердження Політики ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з конфлікту інтересів.
Слухали: В.Куковського, В.Гарбуза, О.Гудзь.
Ухвалили:
5.1.1. Затвердити Політику запобігання конфлікту інтересів при виконанні трудових обов’язків співробітниками ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
5.1.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та Директору ДП «УкрМОТ» видати накази по підприємствах про внесення відповідних змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку і посадових обов’язків співробітників ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з доповненням їх позиціями щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів.
5.1.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та Директору ДП «УкрМОТ» запропонувати співробітникам підписати відповідні документи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів.
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утрималась»: 1 (Т.Попова)
Рішення прийнято.

5.2. Щодо підсумків інтерактивного опитування стосовно аналізу затребуваності нових послуг ДП «УкрМОТ» та необхідних для їх споживачів параметрів якості.
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома.
Голосували: одноголосно.

5.3. Щодо негативної тенденції збільшення адміністративного та фінансового тиску на суб’єктів ринку телекомунікацій.
Слухали: А.Нагорнюка, І.Пєтухова
Ухвалили:
5.3.1. У відповідь на лист компанії «Адамант» від 26.09.2012 направити листа до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України та Прем’єр-міністра України з проханням взяти під контроль розслідування справи про багаторазове втручання у роботу телекомунікаційних мереж ТОВ «Адамант».
5.3.2. У разі продовження ігнорування конституційних прав підприємств та платників податків провести повторно прес-конференцію щодо збільшення адміністративного та фінансового тиску на суб’єктів ринку телекомунікацій.
Голосували: одноголосно.

5.4. Щодо підтримки діяльності Громадської ради при МВС України.
Слухали: І.Пєтухова
Ухвалили:
Направити листа до Прем’єр-міністра України щодо підтримки діяльності Громадської ради при МВС та необхідності виконання органами виконавчої влади України положень Постанови КМУ від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Голосували: одноголосно.


5.5. Щодо проведення у 2013 р. спільного заходу асоціацій сфери ІКТ.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома.
Голосували: одноголосно.


5.6. Щодо участі представника ДП «УкрМОТ» в Регіональній конференції ENOG 4/RIPE NCC, м. Москва, 23-24.10.2012 р.
Слухали: О. Гудзь
Ухвалили:
5.6.1. Направити директора з розвитку ДП «УкрМОТ» Гарбуза В.Є. доповідачем на Регіональну конференцію ENOG 4/RIPE NCC у м. Москва, 23-24.10.2012р.
5.6.2. Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» щодо фінансування витрат , пов’язаних із службовим відрядженням директора з розвитку ДП «УкрМОТ» для участі у ENOG 4/RIPE NCC Regional Meeting (м. Москва, Росія).
Голосували:
«за» - 5 (С.Бойко, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримались»: 3 (М.Коміссарук, С.Одинець, Т.Попова)
Рішення прийнято.

5.7. Щодо зауважень ІнАУ до проекту Положення про порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.
Слухали: О.Федієнка
Ухвалили:
Затвердити листа до НКРЗІ щодо врахування зауважень ІнАУ до проекту «Положення про порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв» з урахуванням виказаних зауважень та направити листа після внесення зауважень.
Голосували: одноголосно.

Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ С.Бойко

Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський