Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 14 від 30.08.2012 р.

30.08.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 14 від 30.08.2012 р.
м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
О.Ващенок
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
В.Гарбуз
В.Куковський
М.Поваляєва (під час розгляду питання порядку денного №12.1)
О.Токар (під час розгляду питання порядку денного №12.1)

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб, під час розгляду 1-го питання порядку денного – 7 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 06.07.2012.
2. Затвердження рішень Технічного комітету ІнАУ від 12.07.2012 та від 28.08.2012 р.
3. Питання підготовки Стратегічної сесії з обговорення списку можливих сервісів ДП «УкрМОТ» та пріоритетів щодо розвитку цих сервісів та інших необхідних тактичних програм.
4. Визначення шляхів підвищення ефективності роботи Технічного комітету ІнАУ та підвищення ефективності взаємодії між Технічним комітетом та операційним менеджментом ДП «УкрМОТ».
5. Щодо договорів з орендодавцями технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
6. Затвердження рішень Бюджетного Комітету ІнАУ від 17.07.2012.
7. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами (засідання від 18.07.2012 та від 09.08.2012).
8. Щодо проекту нової редакції Статуту ІнАУ (за підсумками діяльності Робочої групи з підготовки нової редакції Статуту ІнАУ, засідання 24.07.2012 та 07.08.2012).
9. Питання підготовки круглого столу за участі НКРЗІ, ДССЗЗІ та УДЦР щодо шляхів усунення суперечностей та протиріч нормативної бази України у сфері телекомунікацій.
10. Щодо Третього Українського Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.
11. Щодо проведення Конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього» та участі у виставці в рамках виставки і конференції ЕЕВС/expoTEL 19.10.2012 р..
12. Різне.


РІШЕННЯ

1. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 06.07.2012.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
1.1. Взяти інформацію про засідання Комітету до відома.
1.2. Ввести до складу Юридичного комітету в якості експерта Триволенко Оксану – помічника начальника юридичного відділу ПрАТ «ТОП НЕТ».
1.3. Доручити Гудзь О. підготувати проект листа-запиту до Державної служби з питань захисту персональних даних з питання доцільності отримання/надання згоди/повідомлення на використання персональних даних щодо електронної адреси отримувача інформативних електронних розсилок.
Голосували: одноголосно.


2. Затвердження рішень Технічного комітету ІнАУ від 12.07.2012 та від 28.08.2012 р.
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
2.1. Затвердити Технічні вимоги до майданчиків, на яких розміщується обладнання ДП «УкрМОТ» (з урахуванням доповнення щодо явного визначення наявності системи безперебійного живлення та вимоги представлення схеми підключення до мережі енергопостачання) та включити їх до договорів з орендодавцями майданчиків, на яких розміщується обладнання ДП «УкрМОТ».
2.2. Винести на розгляд Стратегічної сесії з обговорення списку можливих сервісів ДП «УкрМОТ» пропозиції щодо впровадження нових послуг ДП УкрМОТ згідно з додатком № 1 до Протоколу засідання Технічного комітету ІнАУ від 28.08.2012.
2.3. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» до проведення Стратегічної сесії методом інтерактивного опитування провести аналіз затребуваності нових послуг та необхідних для ії споживачів параметрів якості.
Голосували: одноголосно.


3. Питання підготовки Стратегічної сесії з обговорення списку можливих сервісів ДП «УкрМОТ» та пріоритетів щодо розвитку цих сервісів та інших необхідних тактичних програм.
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
3.1. Провести Стратегічну сесію з обговорення списку можливих сервісів ДП «УкрМОТ» та пріоритетів щодо розвитку цих сервісів та інших необхідних тактичних програм в рамках затвердженої 15-м З’їздом ІнАУ стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».
3.2. Запросити до участі у Стратегічній сесії представників Учасників UA-IX та Членів ІнАУ.
3.3. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» провести переговори з можливими модераторами Стратегічної сесії та за їх підсумками запропонувати Правлінню ІнАУ дату проведення Стратегічної сесії.
Голосували: одноголосно.


4. Визначення шляхів підвищення ефективності роботи Технічного комітету ІнАУ та підвищення ефективності взаємодії між Технічним комітетом та операційним менеджментом ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
Доручити В.Гарбузу з метою підвищення ефективності взаємодії між Технічним комітетом та операційним менеджментом ДП «УкрМОТ» підготувати проект змін до Положення про Технічний комітет відповідно до зауважень членів Правління та надати його до затвердження Правлінням.
Голосували: одноголосно.


5. Щодо договорів з орендодавцями технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
5.1. Затвердити, з урахуванням зауважень до Технічних вимог, Додаткові угоди з орендодавцями майданчиків, на яких розміщується обладнання ДП «УкрМОТ».
5.2. Доручити Адміністрації ДП «УкрМОТ» запропонувати орендодавцям підписати Додаткові угоди та в місячний термін поінформувати Правління ІнАУ про досягнуті домовленості.
Голосували: одноголосно.


6. Затвердження рішень Бюджетного Комітету ІнАУ від 17.07.2012.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
6.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал 2012 року.
6.2. Включити до складу Бюджетного комітету ІнАУ Директора з розвитку ДП «УкрМОТ» В.Гарбуза.
6.3. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перше півріччя 2012 року.
6.4. Затвердити бюджет ДП «Українська мережа обміну трафіком» на друге півріччя 2012 року.
Голосували: одноголосно.


7. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами (засідання від 18.07.2012 та від 09.08.2012).
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
7.1. Взяти інформацію про засідання Комітету до відома.
7.2. Завершити дослідження обсягів ринку медійної інтернет-реклами України за I півріччя 2012 р. 11.09.2012 р.
Голосували: одноголосно.


8. Щодо діяльності Робочої групи з підготовки нової редакції Статуту ІнАУ (засідання 24.07.2012 та 07.08.2012).
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
Доручити Робочій групі з підготовки нової редакції Статуту ІнАУ внести зміни до попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУ відповідно до результатів індикативного голосування 15-го З’їзду ІнАУ та представити проект на розгляд Правлінню з метою послідуючого надання проекту нової редакції Статуту ІнАУ для обговорення у робочу розсилку ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


9. Питання підготовки круглого столу за участі НКРЗІ, ДССЗЗІ та УДЦР щодо шляхів усунення суперечностей та протиріч нормативної бази України у сфері телекомунікацій.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
9.1. Провести круглий стіл за участі НКРЗІ, ДССЗЗІ та УДЦР щодо шляхів усунення суперечностей та протиріч нормативної бази України у сфері телекомунікацій з огляду на забезпечення стабільності надання телекомунікаційних послуг (неприпустимості розриву взаємоз’єднання операторів телекомунікацій без рішення НКРЗІ, щодо використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на бездозвільній основі, щодо неприпустимості демонтажу телекомунікаційних мереж без рішення суду, щодо посилення адміністративного тиску на суб’єктів ринку телекомунікацій України, тощо) у другій декаді вересня 2012 р.
9.2. Доручити Адміністрації ІнАУ провести необхідну підготовчу роботу з проведення круглого столу.
Голосували: одноголосно.


10. Щодо Третього Українського Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
10.1. Взяти інформацію до відома.
10.2. Рекомендувати Оргкомітету 3-го IGF-UA проекти Спонсорського пакету та План-графіку Форуму.
Голосували: одноголосно.


11. Щодо проведення Конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього» та участі у виставці в рамках виставки і конференції ЕЕВС/expoTEL 19.10.2012 р.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
11.1. Взяти участь у виставці ЕЕВС/expoTEL-2012.
11.2. Організувати 19.10.2012 р. в рамках виставки і конференції ЕЕВС/expoTEL Конференцію ІнАУ «Інтернет майбутнього».
11.3. Доручити Адміністрації ІнАУ провести необхідну підготовчу роботу.
Голосували: одноголосно.


12. Різне.

12.1. Щодо захисту членів ІнАУ та інших учасників ІКТ-ринку України: ТОВ ВК «Кримтел» (м. Сімферополь), ТОВ «Захід-Хост» (м. Львів), ТОВ «Арта» (м. Краснодон), ТОВ ТРК «Міський телевізійний центр», (м. Васильків).
Слухали: А.Нагорнюка, О.Федієнка, Т.Попову, Е.Шнурко-Табакову
Ухвалили:
12.1.1. Провести у першій декаді вересня прес-конференцію щодо порушення у системному порядку прав громадян на доступ до телекомунікаційних послуг та про збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері ІКТ.
12.1.2. Винести питання щодо збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері ІКТ на Форум IGF-UA та на круглий стіл щодо шляхів усунення суперечностей та протиріч нормативної бази України у сфері телекомунікацій (у другій декаді вересня).
12.1.3. Звернутися до НКРЗІ з пропозицією повторно розглянути питання щодо врегулювання ситуації навколо ВК «Кримтел» з огляду на необхідність пріоритетного забезпечення стабільності надання телекомунікаційних послуг споживачам.
12.1.4. Надати компанії ООО «Захід-хост» висновок Юридичного комітету ІнАУ щодо ситуації стосовно керівника підприємства ООО «Захід-хост».
12.1.5. Звернутися до Київради із запитом про надання переліку споруд м Києва, які перебувають у власності територіальної громади м. Києва, а також про критерії визначення статусу споруд, які перебувають у власності територіальної громади м. Києва.
12.1.6. Звернутись до керівника Луганської облдержадміністрації та керівництва органу місцевого самоврядування м. Краснодон Луганської обл. щодо випадків порушення законних прав суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій (заборони будівництва телекомунікаційних мереж) з боку представників органів місцевого самоврядування.
12.1.7. Звернутись до АМКУ з запитом щодо виконання Київрадою Рекомендацій АМКУ від 26.10.2011 № 20 РК «Про запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції» та про порушення конкурентного законодавства органами місцевого самоврядування в регіонах.
12.1.8. Звернутися в Генеральну прокуратуру України з запитом про роз’яснення законності дій органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на доступ і використання телекомунікаційної інфраструктури комунальної власності без затвердження методики визначення цих тарифів, а також законності повноважень органів місцевого самоврядування щодо стягування плати за доступ і використання телекомунікаційної інфраструктури споруд, які не перебувають у комунальній власності.
12.1.9. Доручити О.Федієнко підготувати запит до ДССЗЗІ, Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого та до Комітету Верховної ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з проханням надати науково-практичний коментар Кримінального кодексу України щодо поняття «Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж» стосовно бездротових мереж.
12.1.10. Звернутися до ПАТ «АЕС Київобленерго» з проханням про делегування представника ІнАУ О.Токаря в робочу групу щодо обґрунтування вартості послуг зі спільного підвісу оптико-волоконних ліній зв’язку на опорах електропередач.
12.1.11. Доручити учасникам робочої групи при ДССЗЗІ при розгляді питання про формування правил проектування елементів технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу ініціювати питання про розгляд у даному документі дахів споруд.
Голосували: одноголосно.

12.2. Щодо створення та підтримки архівів основних робочих розсилок ІнАУ та ДП «УкрМОТ»
Слухали: В.Гарбуза
Ухвалили:
Доручити Адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» до 1 жовтня 2012 впровадити сервіс архівів основних робочих розсилок ІнАУ та ДП «УкрМОТ» на основі технології MailMan.
Голосували: одноголосно.

12.3. Про передачу прав по договору між ДП "УкрМОТ" і «ДП Інтерзв’язок» на ТОВ «ТК Інтерзв’язок».
Слухали: В.Гарбуза
Ухвалили:
Доручити Директору ДП «УкрМОТ» здійснити передачу прав по договору між ДП "УкрМОТ" від «ДП Інтерзв’язок» на ТОВ «ТК Інтерзв’язок».
Голосували: одноголосно.

12.4. Про затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова від 29.08.2012 р.
Слухали: Е.Шнурко-Табакову
Ухвалили:
12.4.1. Взяти до відома інформацію щодо засідання Комітету.
12.4.2. Перевести у експерти Комітету ІнАУ членів Комітету: Багірова Едуарда ("Міжнародна ліга захисту прав громадян України"), Волошенюк Оксану ("Академія української преси"), Кравченко Вікторію (ІнАУ) та Ольшанського Олександра (ІнАУ).
Голосували: одноголосно.

12.5. Про вступ до ІнАУ у якості дійсного члена компанії ТОВ «Білінк».
Слухали: С.Бойко
Ухвалили:
Прийняти до ІнАУ у якості дійсного члена компанію ТОВ «Білінк».
Голосували: одноголосно.


Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ С.Бойко

Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський