Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 28.11.2013 р.

28.11.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 12 від 28.11.2013 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

 Т.Попова

Члени Правління:      

 В.Гранкін

 М.Коміссарук

 О.Кульчицький

 А.Нагорнюк

 В.Мазур

 С.Одинець (за допомогою засобів конференц-зв’язку при розгляді питання 1.1)

 І.Пєтухов

 О.Федієнко

 Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

 В.Куковський

Запрошений:

 Р.Сольвар, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку (при розгляді питання 4).

 

На засіданні Правління ІнАУ при розгляді питання 1.1 присутні всі члени Правління, при розгляді питань 1.2 – 6 присутні члени Правління (9 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо бізнес-плану розвитку ДП «УкрМОТ».

2. Затвердження документів щодо надання послуг мережі UA-IX.

3. Про Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу.

4. Обговорення позиції ІнАУ щодо ситуації з регулюванням доступу до інфраструктури телекомунікацій.

5. Щодо листа НКРЗІ «Про співпрацю» до Міністерства доходів і зборів від 16.10.2013.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо бізнес-плану розвитку ДП «УкрМОТ».

1.1. Затвердження проекту бюджету бізнес-плану розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову про рішення Бюджетного комітету ІнАУ від 26.11.2013 р.

Ухвалили:

1.1.1. Взяти до уваги проект бюджету розвитку ДП «УкрМОТ» на 2014-2017 рр.

1.1.2. Доручити Директору  ДП «УкрМОТ» до 14.12.2013 р:

·         опрацювати питання щодо придбання валютних депозитів;

·         провести переговори щодо технічного обслуговування обладнання UA-IX;

·         запропонувати на розгляд Правління пропозиції щодо параметрів визначення контентогенераторів та проект спеціальних тарифів для цієї категорії Учасників мережі UA-IX;

·        доопрацювати проект бюджету розвитку ДП «УкрМОТ» на 2014-2017 рр. з урахуванням зауважень і надати його Правлінню для затвердження.

1.1.3. Внести зміни до Тарифів за користування послугами «UA-IX» з 1.12.2013 щодо зниження до 1 тис грн. вартості зміни порта підключення мідний/оптичний → оптичний (1 Гбіт/с→1 Гбіт/с; 1 Гбіт/с→10 Гбіт/с).

1.1.4. Затвердити на період з 1.12.2013 до 1.03.2014 акційне зниження тарифів на підключення до мережі "UA-IX" згідно Додатку 1.

Голосували: одноголосно.

 

1.2.      Обговорення стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» з урахуванням пропозицій робочої групи Правління.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

1.2.1. Внести до Тарифів за користування послугами «UA-IX» з 1.12.2013 позицію щодо повторного включення порта до мережі UA-IX протягом 1 року після його відключення з вартістю послуги 1 тис грн.

1.2.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» до 6.12.2013 опрацювати проект змін до Статуту ДП «УкрМОТ» щодо скасування необхідності отримання Претендентом до складу Учасників мережі UA-IX рекомендацій від Учасників мережі UA-IX та надати цей проект  для затвердження у розсилку Правління.

1.2.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» до 14.12.2013 надати у розсилку Правління пропозиції щодо впровадження в мережі UA-IX додаткової послуги приватного пірингу при збереженні принципу «все-всім» для розгляду на наступному засіданні Правління.

Голосували: одноголосно.

 

2. Затвердження документів щодо послуг мережі UA-IX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Перенести у розсилку Правління з встановленням терміну розгляду 4.12.2013 р. затвердження документів щодо послуг мережі UA-IX, включаючи:

·         Типовий договір про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком;

·         Додаткова угода Про підключення нового Партнерського порту до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком;

·         Додаткова угода Про переведення Стандартного порту в Партнерський порт до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком;

·         Додаткова угода Про переведення Стандартного порту в Гібридний порт

до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком;

·         Опис процедури включення через партнерів;

·         Технологічна карта надання послуги включення через партнерів.

Голосували: одноголосно.

 

3. Про Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу.

Слухали: І.Пєтухова про рішення Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті від 26.11.2013 р.

Ухвалили:

3.1. Провести Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу під егідою ІнАУ протягом грудня 2013 р. – березня 2014 р. з підведенням підсумків конкурсу у березні 2014 р.

3.2. Затвердити проекти Положення про Конкурс, Бланки Анкети та Заявки.

3.3. Доручити Бюджетному комітету ІнАУ передбачити в проекті бюджету ІнАУ на 2014 рік кошти на спонсорську підтримку Конкурсу.

Голосували: одноголосно.

 

4. Обговорення позиції ІнАУ щодо ситуації з регулюванням доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Запропонувати профільним асоціаціям спільно підготувати альтернативний законопроект «Про використання інфраструктури для будівництва телекомунікаційних мереж».

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо листа НКРЗІ «Про співпрацю» до Міністерства доходів і зборів від 16.10.2013.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Підготувати звернення до НКРЗІ з пропозицією про застосування пропонованих у листі НКРЗІ «Про співпрацю» до Міністерства доходів і зборів від 16.10.2013 заходів впливу виключно до суб’єктів господарювання, які діють без отримання ліценції на користування радіочастотним ресурсом України та без внесення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Голосували: одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Про проведення новорічного вечора ІнАУ-UA-IX.

Слухали: Т.Попову про виконання рішення Правління від 31.10.2013 р.

Ухвалили:

6.1.1. Провести Новорічний вечір для Членів ІнАУ та Учасників UA-IX 13.12.2013 в клубі Se7en за адресою вул. Саксаганського, 1Г в форматі «зустрічі без краваток» (фуршет).

6.1.2. Внести зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» щодо виділення 50 тис. грн для проведення «зустрічі без краваток» 13.12.2013.

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Про надання матеріальної допомоги разового характеру працівнику ДП «УкрМОТ» М.Пригорницькій.

Слухали: Т.Попову про рішення Бюджетного комітету від 26.11.2013 р.

Ухвалили:

Надати матеріальну допомогу разового характеру працівнику ДП «УкрМОТ» М.Пригорницькій у зв’язку з сімейними обставинами (на лікування дитини) у розмірі 8 тис грн. Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

6.3. Про партнерство ІнАУ у проведенні конференції "Актуальні питання регулювання копірайт в Україні".

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Погодити партнерство ІнАУ у проведенні конференції "Актуальні питання регулювання копірайт в Україні" з «Google Україна» 12 грудня в готелі «Прем'єр Палас».

Голосували: одноголосно.

 

6.4. Про пропозицію РСС щодо перегляду Резолюції 22 до Всесвітньої конференції МСЕ з питань розвитку електрозв’язку 2014.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Направити спільно з УСПП до Робочої групи Адміністрації ДССЗЗІ прохання не підтримувати пропозиції РСС щодо перегляду Резолюції 22 (Альтернативні процедури виклику в мережах міжнародного електрозв'язку, визначення його походження і розподіл доходів від надання міжнародних послуг електрозв'язку), оскільки впровадження рекомендацій про незастосування альтернативних процедур викликів, визнання їх застосування як процедуру фінансового збитку, загальмує розвиток конкуренції та перехід на використання нових технологій.

Голосували: одноголосно.

 

6.5. Про проведення круглого столу «Необхідні умови впровадження нових технологій та послуг».

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили:

Запропонувати І.Пєтухову виступити модератором круглого столу «Необхідні умови впровадження нових технологій та послуг» в рамках Форуму «Деньги и технологии: решения для бизнеса», який відбудеться 4.12.2013 р.

Голосували: одноголосно.

 

6.6. Щодо інформування про акцію на користь довгострокових відносин з Європейським союзом.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили:

Запросити членів ІнАУ та Комітетів ІнАУ взяти участь у флеш-мобі о 19:00 28.11.2013, присвяченому демонстрації цивілізаційного вибору українців на користь довгострокових відносин з Європейським союзом.

Голосували: одноголосно.

 

6.7. Про проведення наступного засідання Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Провести наступне засідання Правління ІнАУ 17.12.2013 р. об 11:00.

Голосували: одноголосно.

 

Додаток 1: Акційні тарифи ДП «УкрМОТ» на період з 1.12.2013 по 1.3.2014.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                   Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський