Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 25.12.2009 р.

31.12.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

25.12.2009                                    м. Київ                                                № 12

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

В. Гарбуз

Д. Грищук

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

 

Запрошені:

О. Гудзь

В. Куковський

С. Пархоменко

І. Пєтухов

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (7), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

  1. Про замовлення виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.
  2. Обговорення термінів проведення і основних питань 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства». Щодо Статуту ІнАУ: Інформація про порівняння статутів об'єднання підприємств та громадської організації.
  3. Звіт за результатами опитування щодо необгрунтованих перевірок операторів. Дії ІнАУ на основі цих результатів.
  4. Останні події в доменному питанні. Поточні дії ІнАУ у цій сфері.
  5. Останні події в сегменті доступу до ККЕ. Поточні дії ІнАУ у цій сфері.
  6. Дії ІнАУ, що випливають з рішень круглого столу з ЕЦП 14 грудня. Формування робочої групи з питань ЕЦП. Запрошується Іван Пєтухов.
  7. Дії ІнАУ за результатами Форуму «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».
  8. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань свободи слова. Взаємодія з Національною експертною комісією з питань суспільної моралі щодо змін до ЗУ «Про друковані ЗМІ» та «Про суспільну мораль».
  9. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ.
  10. Різне:

- питання членства ІнАУ (вступ у дійсні члени з 1 січня компанії «Старлайт Медіа», перехід з асоційованого у дійсні члени ІнАУ компанії IMC, питання членства компаній холдингу «Вега»)

- пропозиції щодо складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ

- затвердження Листа до НКРЗ щодо розподілу радіочастот у смузі 5250- 5350 МГц

- затвердження Положення про преміювання персоналу

- пропозиція співробітництва від організаторів конференції "Інтернет-Бізнес".

- аналіз використання сайту Skarga.ua та пропозиції щодо підвищення ефективності проекту

 

1. Про замовлення виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

Слухали: О.Ольшанського.  

Ухвалили:

Доручити виконавчому директору ІнАУ забезпечити розробку тендерного завдання щодо виконання соціологічних вимірів аудиторії українського сегмента мережі Інтернет та підготувати проведення відкритого тендера з метою визначення виконавця цих вимірів у 2010 та 2011 роках.

Голосували:

шість членів Правління – «за»;

один член Правління – «утримався».

 

2. Обговорення термінів проведення і основних питань 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства». Щодо Статуту ІнАУ: Інформація про порівняння статутів об'єднання підприємств та громадської організації.

Слухали:

Т.Попову щодо термінів проведення і основних питань 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» та доцільності змін до статуту.

Ухвалили:

2.1. Провести 11 з'їзд ІнАУ та 6 Конгрес «Україна на шляху до інформаційного суспільства» 25 лютого 2010 р.

2.2. Доручити директору ДП УМОТ провести підбір приміщення для проведення 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» та запропонувати альтернативні варіанти на розгляд Правління.

2.3. Доручити виконавчому директору ІнАУ підготувати проекти програми 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» та порядку денного 11 з’їзду ІнАУ.

2.4. Доручити юристу ІнАУ підготувати до наступного засідання Правління ІнАУ порівняльну таблицю щодо статутних можливостей Асоціації як громадської організації та як об’єднання підприємств, з аналізом щодо відповідності Статуту ІнАУ вимогам чинного законодавства про об’єднання підприємств та доцільністю його перегляду з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

2.5. Доручити юристу ІнАУ підготувати до наступного засідання Правління ІнАУ пропозиції щодо необхідних змін до Статуту ІнАУ з огляду на можливість членства в ІнАУ ФОП та асоційованого членства на безоплатній основі бюджетних організацій, установ, підприємств, навчальних закладів та інших неприбуткових організацій.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

3. Звіт за результатами опитування щодо необґрунтованих перевірок операторів. Дії ІнАУ на основі цих результатів.

Слухали:

О.Гудзь за результатами опитування щодо необґрунтованих перевірок операторів та проекту листа Прем’єр-міністру України.

Т.Попову по суті питання.

Ухвалили:

Провести обговорення проекту листа Прем’єр-міністру України щодо необґрунтованих перевірок операторів у почтовій розсилці Правління, прийняти рішення за результатами цього обговорення.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

4. Останні події в доменному питанні. Поточні дії ІнАУ у цій сфері.

Слухали:

Т.Попову, О.Ольшанського, виконавчого директора по суті питання.

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій, О.Ольшанському продовжити переговори з членами Координаційної ради ОП УМІЦ та виконавчою дирекцією УМІЦ щодо кроків з подальшого реформування домену .UA в рамках затвердженої ІнАУ Концепції розвитку домену .UA.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

5. Останні події в сегменті доступу до ККЕ. Поточні дії ІнАУ у цій сфері.

Слухали: В.Куковського по суті питання.

Ухвалили:

Прийняти інформацію до відома.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

6. Дії ІнАУ, що випливають з рішень круглого столу з ЕЦП 14 грудня. Формування робочої групи з питань ЕЦП. Запрошується Іван Пєтухов.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

7.1 Направити відповідні листи згідно з пп. 3,9,10,11,15 Резолюції круглого столу «Питання впровадження в Україні електронного цифрового підпису та електронних цифрових ключів».

7.2. Направити до складу Робочих груп щодо впровадження в Україні ЕЦП  Т.Попову (Робоча група менеджерів) В.Гарбуза та О.Ольшанського (Робоча група технічних фахівців). Рекомендувати І.Пєтухову участь у всіх Робочих групах щодо впровадження в Україні ЕЦП. 

Голосували : «за» - одноголосно.

 

7. Дії ІнАУ за результатами Форуму «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Підготувати в рамках Громадської ради з питань ІКТ відповідні листи згідно з пп. 2, 5 Резолюції Форуму «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Голосували : «за» - одноголосно.

 

8. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань свободи слова. Взаємодія з Національною експертною комісією з питань суспільної моралі щодо змін до ЗУ «Про друковані ЗМІ» та «Про суспільну мораль».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити план подальшої роботи Комітету ІнАУ з питань свободи слова згідно Протоколу засідання Комітету від 24.12.2009 р. Внести відповідні корективи до п.2 протоколу (привести його у відповідність до плану подальшої роботи).

Голосували : «за» - одноголосно.

 

9. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили:

Затвердити рішення Юридичного комітету ІнАУ згідно Протоколу засідання Комітету від 24.12.2009 р.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10. Різне:

10.1. Питання членства в ІнАУ

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

10.1.1. Прийняти у дійсні члени ІнАУ з 1 січня компанії «Старлайт Медіа»

10.1.2. Прийняти до відома інформацію щодо переведення з 1 січня з асоційованого у дійсні члени ІнАУ компанії IMC.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.2. Щодо складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

10.2.1. Запросити фахівців держструктур, які мають відношення до формування правового поля у сфері законодавчих питань ІКТ (СБУ, МВС, ДКІ, Держв’язку, НКРЗ, Нац.комісія з питань захисту суспільної моралі, тощо.), до складу Консультативно-дорадча Рада має формуватися на паритетних засадах з фахівців ринку та представників держструктур. Підготувати на надіслати листи з запрошенням до співпраці у рамках Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ до відповідних держустанов після 14 січня.

10.2.2. Доручити І.Пєтухову до наступного засідання Правління надати пропозиції щодо змін до Положення про Консультативно-дорадчу Раду ІнАУ.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.3. Про затвердження Листа до НКРЗ щодо розподілу радіочастот у смузі 5250- 5350 МГц.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: Затвердити Листа до НКРЗ щодо розподілу радіочастот у смузі 5250- 5350 МГц.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.4. Пропозиція щодо розробки ордену ІнАУ «За вклад у розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій України»

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили: Доручити директору ІнАУ вивчити питання вартості проекту виготовлення 100 орденів «За вклад у розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій України» до святкування 10-річчя ІнАУ. Директорам ІнАУ та ДП УМОТ врахувати необхідні витрати на проект при формуванні бюджетів на 2010 рік.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.5. Аналіз використання сайту Skarga.ua та пропозиції щодо підвищення ефективності проекту.

Слухали: Д.Грищука.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома. Доручити директору ІнАУ надіслати звернення до членів ІнАУ та членів ДП УМОТ та до ЗМІ з пропозицією про розміщення кнопки з посиланням на ресурс Skarga з метою популяризації проекту.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.6. Про пропозицію співробітництва від організаторів конференції "Інтернет-Бізнес".

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: Доручити В.Куковському провести додаткові консультації щодо можливого співробітництва з організаторами конференції "Інтернет-Бізнес".

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.7. Про шляхи вирішення проблеми отримання інтернет-провайдерами легальних прав на розповсюдження в своїх мережах об’єктів авторського права

Слухали: Д.Грищука.

Ухвалили:

10.7.1. Підготувати листа до агрегаторів та представників авторських прав щодо надання інтернет-провайдерам легальної можливості комерційного використання продуктів.

10.7.2. Доручити Д.Грищуку підготувати список адресатів цього листа.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.8. Про преміювання персоналу

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

10.8.1. За результатами роботи у 2009 році та за якісне виконання додаткових завдань призначити премії співробітникам ІнАУ та ДП УМОТ до видачі: секретарю, бухгалтеру, технічним адміністраторам, юристу – 2 (дві тисячі) грн., прибиральниці – 500 (п’ятсот) грн., директору УМОТ – 3000 (три тисячі) грн., директору ІнАУ – 4000 (чотири тисячі) грн.

Голосували : «за» - одноголосно.

 

10.9. Стосовно посади заступника виконавчого директора ІнАУ по зв’язкам з громадськістю.

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Т. Попову стосовно кандидатури на посаду заступника виконавчого директора ІнАУ по зв’язкам з громадськістю.

Ухвалили:

Прийняти на посаду заступника виконавчого директора ІнАУ по зв’язкам з громадськістю Д. Костюка з 11.01.10 р. з випробувальним терміном 3 (три) місяці. Внести відповідні зміни до штатного розкладу ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                         Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                                         Т. Дацина