Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 22.12.2011 р.

30.12.2011

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 22.12.2011 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

22.12.2011                                    м. Київ                                                № 12

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Д.Грищук

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Тітов

О.Федієнко

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (8),

що складають більшість від загальної кількості складу.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.


Порядок денний засідання Правління ІнАУ 22 грудня 2011 р.

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті від 01.12.2011 р.

2.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.12.2011 р.

3.       Затвердження пропозицій засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 21.12.2011 р.

4.       Розгляд пропозицій Робочої групи при Комісії Київради з питань транспорту та зв‘язку.

5.       Про плани проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

6.       Затвердження пропозицій щодо Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку».

7.       Про оптимізацію роботи ДП "Українська мережа обміну трафіком"..

8.       Різне.

 

Рішення

1.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті від 01.12.2011 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті від 01.12.2011 р.

1.2. Доручити адміністрації ІнАУ надати інформаційну підтримку щодо залучення членів ІнАУ до партнерства в організації виставки-презентація «Інноваційні технології в освіті».

Голосували: одноголосно.

 

2.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.12.2011 р.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 19.12.2011 р.

2.2. Схвалити порядок проведення та результати оцінки обсягів ринку медійної інтернет-реклами України за 2011 р, яка була виконана 30.11.2011.

2.3. Провести оцінку обсягу ринку інтернет-реклами України за підсумками  2011 р. у лютому 2012 року з відповідним доопрацюванням методики вимірювань.

2.4. Перевести з членів в експерти Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами Олександра Яценко у зв‘язку з переходом на іншу роботу; включити до складу Комітету у якості члена Комітету Богдана Левченка, медіа-директора Brainberry; включити до складу Комітету у якості члена Комітету Марину Григоренко, директора зі стратегічного планування Escape Digital Marketing Group.

Голосували: одноголосно.

 

3.      Затвердження пропозицій засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 21.12.2011 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію про засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 21.12.2011 р.

3.2. Направити листа до профільного комітету Верховної Ради з проханням про  направлення на доопрацювання проекту Закону №9575 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки» у відповідності до пропозицій Робочої групи.

3.3. Доручити В.Куковському внести відповідні зміни до порядку виконання запитів про правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Розгляд пропозицій Робочої групи при Комісії Київради з питань транспорту та зв‘язку.

Слухали: Д.Грищука.

Ухвалили:

4.1. Вважати прийнятним запропонований КП «Київжитлоспецексплуатація» підхід щодо інвентаризації телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будинках комунальної власності м. Києва з наступним оприлюдненням цієї інформації та проведенням обстеженням мереж за участю провайдерів, яким належать ці мережі, в разі врахування пропозицій ІнАУ.

4.2. Запропонувати проекти «Порядку надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва» та «Порядку проведення інвентаризації телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будинках комунальної власності м. Києва» до розгляду та надання зауважень Юридичному комітету ІнАУ та Робочій групі ІнАУ по врегулюванню   проблемних  питань, що виникають  при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу  і  розміщенні  засобів телекомунікацій.

4.3. Узагальнити зауваження до проектів «Порядку надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва» та «Порядку проведення інвентаризації телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будинках комунальної власності м. Києва» та надати їх до 20.01.2011 р. до розгляду Робочої групи при Комісії Київради з питань транспорту та зв‘язку.

Голосували: одноголосно.

4.4. Доповнити Пропозиції ІнАУ щодо змін до Рішення Київради від 14.07.2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», затверджені на засіданні Правління 24.11.2011 (п. 8 протоколу № № 11) з урахуванням наступного:

- доповнити п.2.2. Пропозицій ІнАУ абзацом: «Передбачити єдиний тариф за розміщення телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будівлях комунальної власності, незалежно від наявності раніше укладених договорів»;

- сформулювати 3-й абзац п. 6.1. Пропозицій ІнАУ наступним чином: «Формування тарифів має відбуватися на основі  прозорого порядку та методики розрахунку тарифів на доступ до інфраструктури житлових і нежитлових комунальних приміщень, заснованих на обліку кількості квартир, фактично охоплених мережею оператора / провайдера».

Голосували: за – 7, утримався - 1.

 

5.      Про плани проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Вважати доцільним проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» 24 лютого 2012 р. в приміщенні Українського дому (Мала зала).  Доручити адміністрації ІнАУ провести відповідну підготовчу роботу.

Голосували: одноголосно.

 

6.      Затвердження пропозицій щодо Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку».

Слухали: О.Кульчицького, В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити пропозиції щодо Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку» з урахуванням зауважень та направити відповідного листа до НКРЗІ.

Голосували: одноголосно.

 

7.      Про оптимізацію роботи ДП "Українська мережа обміну трафіком"..

Слухали: С.Поліщука, Т.Попову, О.Гудзь

Виступили: О.Кульчицький, Д.Грищук, О.Федієнко, М.Коммісарук, А.Нагорнюк

Ухвалили:

1.1.  Інформацію технічного адміністратора С.Поліщука щодо оптимізації роботи ДП «Української мережі обміну трафіком» взяти до відома.

1.2.   Доручити Бюджетному комітету ІнАУ до наступного засідання Правління підготувати проект бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2012 рік із сформуванням  пропозиції по підвищенню тарифів на послуги підприємства в залежності від швидкості порту та його завантаженості.

1.3.  Доручити адміністрації ДП «Українська мережа обміну трафіком» підготувати пропозиції щодо внесення змін до Правил голосування по прийняттю нових Учасників та необхідних змін до Статуту з врахуванням висловлених пропозицій членів Правління ІнАУ.

1.4.  Списати безнадійну дебіторську заборгованість по ДП «Української мережі обміну трафіком».

1.5.  Доручити директору ДП «Української мережі обміну трафіком» Гудзь О. підготувати пропозиції щодо можливої зміни юридичної адреси підприємства.

1.6.  Продовжити строк зберігання коштів ДП «Української мережі обміну трафіком» на депозитних рахунках в ПАТ КБ «Актив-банк».

1.7. Придбати  обладнання для перенесення  40-ка мідних підключень із BlackDiamond 8810 на  технічному майданчику ТОВ «Укомлайн»  DG (Леонтовича, 9).

Голосували: одноголосно.

 

8.      Різне.

8.1. Обговорення пропозицій змін до проекту «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили: Погодитися з пропозиціями асоціації «Телас» щодо змін до проекту «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування».

Голосували: одноголосно.

 

8.2. Про приведення посадового окладу юриста, бухгалтера та секретаря ІнАУ у грудні 2011 р. у відповідність до мінімальної заробітної плати на грудень 2011 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Доручити виконавчому директору ІнАУ внести відповідні зміни до штатного розкладу ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

8.3. Про вступ до ІнАУ у якості дійсного члена ТОВ Unioncom.

Слухали: Т.Попову, О.Кульчицького.

Ухвалили: Прийняти до ІнАУ у якості дійсного члена ТОВ Unioncom.

Голосували: одноголосно.

 

8.4. Щодо пропозицій до зустрічі голови Правління ІнАУ з Прем‘єр-міністром України на тему: "Інноваційність економіки та створення інтелектуального резерву".

Слухали: Т.Попову

Ухвалили: Доручити виконавчому директору ІнАУ узагальнити надані зауваження та сформувати проект пропозицій для Прем‘єр-міністра України.

Голосували: одноголосно.

 

8.3. Про преміювання співробітників ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: За результатами роботи у 2011 році та за якісне виконання додаткових завдань призначити премії співробітникам ІнАУ (за рахунок профіциту бюджету) та ДП«УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.