Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 27.11.2008 р.

30.11.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

27.11.2008                                    м. Київ                                                № 11

 

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

О. Ольшанський

В. Пекар

І. Пєтухов

 

Запрошені:

С. Пархоменко

О. Черненко

О. Щербина

В. Куковський

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

Порядок денний:

1. Звільнення в.о. виконавчого директора ІнАУ С.В. Пархоменко.

2. Призначення виконавчого директора ІнАУ В.В. Куковського.

3. Інформація про засідання Технічного комітету ІнАУ.

4. Обговорення адміністративних вимог до технічних площадок.

5. Обговорення концепції проведення Конгресу та чергового з’їзду ІнАУ.

6. Обговорення результатів засідання Координаційної ради UANIC.

7. Інші питання.

1. Заслухали: Голову Правління Т. Попову про звільнення із займаної посади в.о. виконавчого директора ІнАУ Пархоменко Світлани Василівни на підставі поданої нею заяви.

Ухвалили: звільнити із займаної посади в.о. виконавчого директора ІнАУ Пархоменко Світлану Василівну на підставі поданої нею заяви.

Голосували: «за» - одноголосно

 

2. Заслухали: Голову Правління Т. Попову стосовно кандидатури на посаду виконавчого директора ІнАУ В. Куковського.

Ухвалили: призначити на посаду виконавчого директора ІнАУ  Куковського Володимира Васильовича з випробувальним терміном 3 (три) місяці з 01.12.2008 р.

Голосували: «за»  -  8 (вісім) членів Правління;

«утримався»  -  1 (один) член Правління.

 

3. Заслухали: директора ДП UA-IX C. Пархоменко з інформацією про засідання Технічного комітету ІнАУ.

Ухвалили:

3.1. прийняти до відома протокол засідання технічного комітету;

3.2. доручити директору ДП UA-IX  С. Пархоменко  внести зміни до бюджету ДП «УМОТ» з метою придбання додаткового обладнання на технічну площадку ДГ - Extreme Networks Summit x650а-24х;

3.3. затвердити технічні вимоги для розміщення точок обміну трафіком UA-IX з урахуванням внесених змін (додаток 1);

3.4. провести тестування впровадження ipv6 unicast з Учасниками Мережі на добровільній основі.

Голосували: «за» - одноголосно

 

4. Заслухали: членів Правління стосовно адміністративних вимог до технічних площадок.                                                        

Ухвалили: доручити Технічному та Юридичному комітетам ІнАУ підготувати проект договору на розміщення обладнання з урахуванням адміністративних вимог до технічних площадок.           

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Заслухали: членів Правління щодо проведення Конгресу та чергового з’їзду ІнАУ.                                                         

Ухвалили: доручити директору ІнАУ  розробити концепцію проведення Конгресу і 10-го З’їзду ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.                                                                                            

 

6. Заслухали: Т. Попову щодо засідання Координаційної ради UANIC.                                        

Ухвалили: інформацію взяти до відома.                                                                               

Голосували: «за» -одноголосно.

 

 7.1. Заслухали: Т. Попову з інформацією про СРО. 

Ухвалили: доручити директору ІнАУ  провести переговори щодо участі в СРО .                            

 Голосували: «за» - одноголосно.

 

7.2. Заслухали: К. Козлова стосовно проекту Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку.                                                                    

Ухвалили: доручити директору ІнАУ  звернутися до НКРЗ стосовно розгляду проекту Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку.      

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Правління  ІнАУ                                                         Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                        Т. Дацина

Додаток 1.