Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 26.05.2012 р.

26.05.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 26.05.2012 р.
м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
М.Коміссарук
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова
Запрошені:
В.Куковський


На засіданні Правління ІнАУ присутні 7 членів Правління, що складає більшість від загального складу Правління (10).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 26 травня 2012 р.
1. Затвердження проекту Регламенту XV З’їзду ІнАУ.
2. Затвердження пропозицій до складу Робочих органів XV З’їзду ІнАУ.


Рішення
1. Затвердження проекту Регламенту XV З’їзду ІнАУ.
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
Затвердити Регламент XV З’їзду ІнАУ з урахуванням зауважень та рекомендувати його З’їзду ІнАУ для затвердження.
Голосували: одноголосно.

2. Затвердження пропозицій до складу Робочих органів XV З’їзду ІнАУ..
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
Затвердити пропозиції кандидатур до Робочих органів XV З’їзду ІнАУ та рекомендувати їх З’їзду ІнАУ для затвердження.
Голосували: одноголосно.

Головуючий на засіданні
Голова Правління Інтернет Асоціації України С.Бойко

Секретар засідання
Виконавчий директор Інтернет Асоціації України В.Куковський