Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 24.11.2011 р.

24.11.2011

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 24.11.2011 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ПРОТОКОЛ

24.11.2011                                    м. Київ                                                № 11

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

В.Кравченко

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

О.Ольшанський

І.Пєтухов

О.Федієнко

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

Г.Карпов

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (8),

що складають більшість від загальної кількості складу.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 24 листопада 2011 р.

1.      Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ від 04.11.2011 р.

2.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 16.11.2011 р.

3.      Щодо оптимізації роботи ДП "UA-IX" у зв’язку із вечірнім перевантаженням стеку комутаторів.

4.      Розгляд пропозицій змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування.

5.      Розгляд пропозицій змін до Проекту «Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування».

6.      Формування позиції ІнАУ щодо Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку».

7.      Щодо Рекомендацій для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, розроблених Державною службою інтелектуальної власності.

8.      Щодо пропозицій ІнАУ до засідання Комісії Київради з питань транспорту та зв‘язку щодо можливих змін до Рішення Київради від 14.07.2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

9.      Різне.

 

Рішення

1.      Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ від 04.11.2011 р.

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про засідання Юридичного комітету ІнАУ від 04.11.2011р.

1.2. Доручити О.Гудзь провести переговори щодо організації спільно  із Державною службою з питань захисту персональних даних семінару для членів Інтернет Асоціації України з метою роз’яснення законодавства про захист персональних даних та надати інформацію Правлінню ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

2.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 16.11.2011 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 16.11.2011 р.

2.2. Провести оцінку обсягу ринку медійної інтернет-реклами України 30 листопада 2011 р. в офісі ІнАУ з наступним оприлюдненням отриманої інформації.

Голосували: одноголосно.

 

3.      Щодо оптимізації роботи ДП "UA-IX" у зв’язку із вечірнім перевантаженням стеку комутаторів.

Слухали: С.Поліщука.

Ухвалили:

Взяти до відома попередні результати конкурсу на закупівлю обладнання, проведеного у листопаді 2011 р.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Розгляд пропозицій змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

4.1. Схвалити  пропозиції щодо змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування.

4.2. Направити відповідного листа до НКРЗ. 

Голосували: одноголосно.

 

5.      Розгляд пропозицій змін до Проекту «Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування».

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

5.1. Взяти до відома  пропозиції асоціації «Телас» щодо змін до Проекту "Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування".

5.2. Доручити О.Кульчицькому, В.Кравченко та І.Пєтухову підготувати пропозиції щодо Проекту Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування. 

Голосували: одноголосно.

 

6.      Формування позиції ІнАУ щодо Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Підготувати листа до НКРЗ з зауваженнями щодо невідповідності чинному законодавству Проекту змін до «Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку».

Голосували: одноголосно.

 

7.      Щодо Рекомендацій для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, розроблених Державною службою інтелектуальної власності.

Слухали: В.Ржечицького, В.Кравченко.

Ухвалили:

Доручити В.Ржечицькому підготувати листа до Державної служби інтелектуальної власності щодо Рекомендацій щодо прийняття документу в обробку.

Голосували: одноголосно.

 

8.      Щодо пропозицій ІнАУ до засідання Комісії Київради з питань транспорту та зв‘язку щодо можливих змін до Рішення Київради від 14.07.2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

8.1. Затвердити пропозиції.

8.2. Взяти участь у засіданні Комісії Київради 24.11.2011 р. І.Пєтухову та В.Куковському.

 

9.      Різне.

9.1. Про хід реєстраційних дій щодо статутних документів ІнАУ.

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: одноголосно.

 

9.2. Про вступ до ІнАУ ТОВ СДС «Схід» (м. Слов‘янськ, Донецька обл.) у якості асоційованого члена.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: Прийняти до ІнАУ ТОВ «СДС Схід» у якості асоційованого члена.

Голосували: одноголосно.

 

9.3. Про вступ до ІнАУ ФОП «Щербань Євген Олександрович» (с. Зоря Володарського р-ну Донецької обл.) у якості асоційованого члена.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: Прийняти до ІнАУ ФОП «Щербань Євген Олександрович»  у якості асоційованого члена.

Голосували: одноголосно.

 

            Голова Правління ІнАУ                                                        Т. Попова

 

            Секретар ІнАУ                                                                        А.Лукашова