Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 26.09.2013 р.

26.09.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 26.09.2013 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

С.Одинець

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Зміни до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р. (щодо капіталовкладень).

2. Звіт про впровадження нових послуг мережі UA-IX.

3. Уточнення позиції ІнАУ у питанні одноразової оплати за доступ до інфраструктури телекомунікацій.

4. Різне.

4.1. Про відкриття регіональних точок обміну трафіком Мережі обміну трафіком UA-IX.

4.2. Про оновлення складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ.

 

РІШЕННЯ

1.      Зміни до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р. (щодо капіталовкладень).

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Доручити директору ДП «УкрМОТ» у 7-денний термін представити у розсилку Правління для затвердження проект необхідної заміни обладнання мережі UA-IX та відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко,)

«утримались»: 2 (О.Кульчицький, Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

Особлива думка Е.Шнурко-Табакової: «Оскільки директор ДП «УкрМОТ» систематично не виконує в поставлені строки доручення Правління, слід всі наступні доручення давати з одночасним анонсуванням фінансових і репутаційних санкцій (у разі їх невиконання)».

 

2.      Звіт про впровадження нових послуг мережі UA-IX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію про впровадження нових послуг мережі UA-IX.

Доручити директору ДП «УкрМОТ» у 10-денний термін підготувати та надати для затвердження у розсилку Правління пакет документів щодо надання послуг мережі UA-IX: проект договору з партнером, технологічні карти надання послуг та опис процедур і схем.

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко,)

«утримались»: 1 (Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

 

3.      Уточнення позиції ІнАУ у питанні одноразової оплати за доступ до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

При напрацюванні пропозицій щодо оплати за доступ до інфраструктури телекомунікацій вважати принциповим відстоювання не одноразової оплати, а єдиних підходів до формування тарифів.

Голосували: одноголосно

 

4. Різне.

4.1. Про відкриття регіональних точок обміну трафіком Мережі обміну трафіком UA-IX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Доручити директору ДП «УкрМОТ» вивчити комерційну доцільність організації регіональних точок обміну трафіком та запропонувати на розгляд Правління бізнес-модель на прикладі міст-мільйонників.

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко,)

«утримались»: 1 (Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

 

4.2. Про оновлення складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

Оновити склад Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ. Доручити Виконавчому директору ІнАУ направити листи в державні та наукові установи України з пропозицією увійти до складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                   Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський