Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 03.11.2009 р.

31.10.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

03.11.2009                                    м. Київ                                                № 10

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

О. Гудзь

Д. Кохманюк

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Щербина

О. Федієнко

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (8), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний:

 1. Ситуація щодо прийняття ВР України законопроекту 3271 (Унгурян та ін).
 2. Завдання ІнАУ з виконання рішень круглого столу «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі».
 3. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ.
 4. Розгляд пропозиції голови Радіокомітету О.Федієнка щодо проведення ІнАУ Круглого столу з актуальних питань ринку безпроводового доступу.
 5. Про ситуацію з переукладення договорів провайдерів з власниками ККЕ (м. Київ, Одеса) та про інвентаризацію обладнання телекомунікаційних мереж інтернет-провайдерів. 
 6. Чергові завдання ІнАУ щодо проекту «Настанов кандидатам у Президенти України Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».
 7. Інформація про хід робіт по розгортанню 3-го технічного майданчика UA-IX.
 8. Інші питання.

 

 1. Ситуація щодо прийняття ВР України законопроекту 3271 (Унгурян та ін).

Слухали: Голову Правління ІнАУ Тетяну Попову про ситуацію щодо прийняття ВР України законопроекту 3271 (Унгурян та ін) та відповідні дії ІнАУ.

Ухвалили: Після розгляду законопроекту № 3271 Верховною Радою і прийняття відповідного рішення скласти порівняльну таблицю неврахованих зауважень (юристу ІнАУ) і провести засідання робочої групи з цього питання для розробки подальших кроків ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 1. Завдання ІнАУ з виконання рішень круглого столу «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі».

Слухали: Голову Правління ІнАУ Тетяну Попову та Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського стосовно рішення круглого столу «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі».

Ухвалили:

2.1. Доручити виконавчому директору ІнАУ підготувати відповідні листи згідно пропозицій круглого столу.

2.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ провести підготовчу роботу щодо проведення круглого столу з питань нормативного врегулювання ринку електронного цифрового підпису із залученням відповідних учасників ринку електронного цифрового підпису та електронних цифрових ключів.

Голосували: «за» - одноголосно

 

 1. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: Члена Правління ІнАУ Вікторію Кравченко та Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського щодо рішення засідання Юридичного комітету ІнАУ від 25 вересня 2009 року.

Ухвалили:

3.1. Прийняти інформацію до відома.

3.2. Виконавчому директору ІнАУ забезпечити інформування членів ІнАУ щодо Питання застосування АМКУ норми ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 1. Розгляд пропозиції голови Радіокомітету О.Федієнка щодо проведення ІнАУ Круглого столу з актуальних питань ринку безпроводового доступу.

Слухали: Голову Радіокомітету ІнАУ О.Федієнка щодо проведення ІнАУ Круглого столу з актуальних питань ринку безпроводового доступу, зокрема щодо особливостей тимчасового використання радіочастот, а також щодо визначення меж повноважень ДІЗ при проведенні перевірок, а також членів Правління з цього питання.

Ухвалили:

4.1. Доручити Радіокомітету ІнАУ до 11.11.2009 виробити формулювання необхідних змін до Рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 914 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію» та до Закону України «Про Радіочастотний ресурс».

4.2. Доручити Голові Правління ІнАУ, після затвердження Правлінням ІнАУ відповідних пропозицій щодо Рішення НКРЗ № 914 та щодо Закону України «Про Радіочастотний ресурс»., провести переговори з керівництвом НКРЗ (ДІЗ) щодо проведення спільних заходів з обговорення запропонованих змін.

Голосували: «за» - шість членів Правління,

                     «проти» - один член Правління,

                     «утримались» - один член Правління.

 

 1. Про ситуацію з переукладення договорів провайдерів з власниками ККЕ (м. Київ, Одеса) та про інвентаризацію обладнання телекомунікаційних мереж інтернет-провайдерів. 

5.1. Слухали: Члена Правління ІнАУ Олега Єлісєєва та юриста ІнАУ Олесю Гудзь про ситуацію з переукладення договорів провайдерів з власниками ККЕ.

Ухвалили:

5.1.1. Направити відповідні листи Генеральному прокурору України, Прокурору Одеської області та голові Одеської міської адміністрації після їх доопрацювання.

5.1.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ здійснити заходи щодо збору та узагальнення інформації про прийняті акти органів місцевого самоврядування, що регулюють порядок доступу та використання майна територіальних громад для будівництва та розміщення технічних засобів телекомунікацій шляхом звернення до членів ІнАУ.

5.1.3. Налагодити взаємодію з Асоціацією міст України та громад з питань вироблення узгодженої позиції щодо визначення порядку доступу та використання майна територіальних громад для будівництва та розміщення технічних засобів телекомунікацій.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.2. Слухали: Члена Правління ІнАУ Дмитра Грищука та виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського щодо проведення засідання Робочої групи ІнАУ з питань кабельної каналізації електрозв’язку.

Ухвалили:

Провести засідання Робочої групи ІнАУ з питань кабельної каналізації електрозв’язку з запрошенням представників Управління цінової політики КМДА та Управління зв’язку та інформатизації КМДА.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 1. Чергові завдання ІнАУ щодо проекту «Настанов кандидатам у Президенти України Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Слухали: Виконавчого директора ІнАУ щодо подальших кроків ІнАУ щодо проекту «Настанов кандидатам у Президенти України Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Ухвалили:

            Прийняти інформацію до відома.

            Взяти партнерську участь у проекті Міжнародного фонду «Відродження» щодо підтримки «Настанов».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 1. Інформація про хід робіт по розгортанню 3-го технічного майданчика UA-IX.

Слухали: Інформацію директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» Світлану Пархоменко  про хід робіт по розгортанню 3-го технічного майданчика UA-IX.

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 1. Інші питаня.

8.1. Про розгляд листа Управління виконавчої дирекції ФСССНВ в м. Києві №2135/16-17 від 25. 06.2009 року.

Слухали: Юриста ІнАУ Олесю Гудзь з питання зміни КВЕД ІнАУ.

Ухвалили:

8.1. Питання щодо приведення КВЕД до виду фактичної діяльності ІнАУ розглянути після наступного з’їзду ІнАУ та можливого розгляду на ньому статутних питань.

8.2. Доручити юристу ІнАУ підготувати до наступного засідання Правління ІнАУ інформацію щодо з урахуванням досвіду УСПП.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.2. Пропозиція Державного підприємства спеціального зв’язку про охорону об’єктів.

Слухали: Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського по лист до ІнАУ від державного підприємства спеціального зв’язку з пропозицією про охорону об’єктів ІнАУ ВОХОР ДПСЗ.

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.3. Щодо вступу в ІнАУ компанії «Сервіс Онлайн» в якості дійсного члена.

Слухали: Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського про заяву компанії «Сервіс Онлайн» в ІнАУ в якості дійсного члена.

Ухвалили: Прийняти компанії «Сервіс Онлайн» в ІнАУ в якості дійсного члена.

Голосували: «за» - сім членів правління,

                     «утримались» - один член Правління.

 

8.4. Інформація Д. Кохманюка щодо можливості проведення в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи в серпні-вересні 2010.

Слухали: Д.Кохманюка по суті питання.

Ухвалили: Доручити директору ДП «Українська мережа обміну трафіком» Світлані Пархоменко відповідно до інформації Д.Кохманюка підготувати інформацію з організаційних можливостей проведення конференції у м.Києві.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                                           Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                                         Т. Дацина