Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 09 від 24.09.2009 р.

30.09.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

24.09.2009                                    м. Київ                                                № 09

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

Д. Кохманюк

В. Куковський

С. Пархоменко

І.  Пєтухов

В. Пекар

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (7), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

  1. Про умови роботи в Україні галузевих асоціацій. Підсумки Першої всеукраїнської конференції «Фахові об’єднання України: функція суспільного саморегулювання та самоврядування заради конкурентоздатності України» (22.09.2009) та круглого столу «Законодавче забезпечення роботи СРО» (22.09.2009). (до розгляду питання запрошено В.Пекара).
  2. Завдання ІнАУ, які виходять з рішень Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA». (до розгляду питання запрошено І.Пєтухова та Д.Кохманюка).

2.1   Інформація Д.Кохманюка щодо формалізації відносин з ICANN. Дії ІнАУ стосовно формалізації відносин Адміністратора з ICANN.

  1. Повідомлення Д. Кохманюка про проведення в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи в серпні-вересні 2010. Можливості та завдання ІнАУ у зв'язку з проведенням цього заходу.
  2. Розгляд проблем впровадження в Україні систем цифрового підпису (до розгляду питання запрошено І.Пєтухова).
  3. Завдання підготовки круглого столу ІнАУ на EEBC-2009 (Попередня назва - «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі», попередня дата проведення - 22.10).
  4. Про хід підготовки Доповіді майбутньому президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».
  5. Різне

 

1. Про умови роботи в Україні галузевих асоціацій. Підсумки Першої всеукраїнської конференції «Фахові об’єднання України: функція суспільного саморегулювання та самоврядування заради конкурентоздатності України» (22.09.2009) та круглого столу «Законодавче забезпечення роботи СРО» (22.09.2009). (до розгляду питання запрошено В.Пекара)..

Слухали:

- Президента компанії Євроіндекс Валерія Пекара та голову Правління ІнАУ Тетяну Попову про підсумки Першої всеукраїнської конференції «Фахові об’єднання України: функція суспільного саморегулювання та самоврядування заради конкурентоздатності України».

- Голову Правління ІнАУ Тетяну Попову про підсумки круглого столу «Законодавче забезпечення роботи СРО».

Ухвалили:

- ІнАУ взяти участь у Фаховому Русі з об’єднання фахових організацій (Фахова Асамблея України);

- Делегувати функції щодо координації роботи ІнАУ з Фаховим Рухом голові Правління ІнАУ Т.Поповій та заступнику голови Правління ІнАУ О.Ольшанському;

- Взяти ІнАУ на себе функцію побудови внутрішніх комунікацій Фахового Руху. Доручити директору ІнАУ створити електронну розсилку Фахового Руху;

- Доручити І.Пєтухову провести переговори з Президентом УСПП А.Кінахом щодо доцільності напрацювання на базі двох законопроектів (№ 4841 «Про саморегулюючі організації», автори Кінах А.К., Чечетов М.В., Янукович В.В., Гурєєв В.М., Комар М.С. та № 4841-1 «Про фахові саморегулівні і самоврядні об’єднання», автори Ляпіна К.М., Карпук В.Г., Мойсик В.Р., Шевченко А.В.) єдиного спільного якісного законопроекту. Об’єднати зусилля, надавши УСПП відповідну громадську підтримку від організацій Фахового Руху у разі згоди УСПП на розробку спільного єдиного законопроекту.

- Доручити В.Пекару надати додаткову інформацію щодо програми подальших дій Фахового Руху, доручити директору ІнАУ довести цю інформацію до членів Правління;

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Завдання ІнАУ, які виходять з рішень Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

2.1. Інформація Д.Кохманюка щодо формалізації відносин з ICANN. Дії ІнАУ стосовно формалізації відносин Адміністратора з ICANN.

Слухали:

- Д.Кохманюка з інформацією щодо формалізації відносин з ICANN.

- Членів Правління стосовно дій ІнАУ щодо формалізації відносин Адміністратора з ICANN.

Ухвалили:

- Прийняти інформацію до відома

- Доручити Виконавчому директору ІнАУ В. Куковському підготувати запит до Українського мережевого інформаційного центру (УМІЦ) з проханням надати ІнАУ офіційні копії листів відправлених від імені Координаційної ради при УМІЦ в ICANN щодо формалізації відносин між ICANN та ccTLD-менеджером доменної зони .UA (на ім’я Голови, заступника Голови/Голови ДКІ та секретаря Координаційної Ради).

- Доручити Голові Правління ІнАУ Тетяні Поповій разом з членом Координаційної ради УМІЦ Іваном Пєтуховим ініціювати засіданні УМІЦ, виступити там з готовими пропозиціями щодо змін Статуту УМІЦ (у відповідності до рішень Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA» та «Концепції розвитку домену .UA») та взяти на ІнАУ та УСПП ініціативу розробки всіх необхідних документів. Залучити до цього процесу Адміністратора домену .UA Дмитра Кохманюка, представників ООО «Хостмастер».

- Доручити Голові Правління ІнАУ Тетяні Поповій офіційно запропонувати Координаційній раді УМІЦ для розгляду «Концепцію розвитку домену .UA».

- Продовжити роботу зі створення необхідної документації з доменної реформи.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.2. Завдання ІнАУ, які виходять з рішень Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

Слухали:

І. Пєтухова стосовно змін до закону України «Про телекомунікації» в частині врегулювання домену (ст. 83 Проекту Закону № 3460 подання Народного депутата Шевчука О.Б. від 11.03.2009 р.).

Ухвалили:

- Доручити О. Ольшанському та І. Пєтухову розробити та узгодити проект змін щодо Засновників недержавної самоврядної організації та інших питань, відображених у «Концепції розвитку домену .UA», до ст. 83 проекту закону № 3460 Про зміни до Закону України «Про телекомунікації»;

- Доручити виконавчому директору ІнАУ на основі узгодженого тексту змін до ст.83 підготувати листа Народному депутату Шевчуку О.Б. з пропозицією внесення відповідних змін до ст. 83 проекту закону № 3460 на основі матеріалів Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA»;

- У разі підтримки Народним депутатом Шевчуком О.Б. відповідних змін до ЗП №3460 направити відповідного листа керівникам парламентських фракцій згідно з рішенням Круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Щодо проведення в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи в серпні-вересні 2010. Можливості та завдання ІнАУ у зв'язку з проведенням цього заходу.

Слухали:

- Д.Кохманюка щодо проведення в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи в серпні-вересні 2010.

- Членів Правління стосовно можливостей та завдань ІнАУ у зв'язку з можливим проведенням в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи.

 

Ухвалили:

Доручити Д. Кохманюку до наступного засідання Правління ІнАУ надати більш детальну додаткову інформацію (дедлайн щодо прийняття рішення, кількість учасників, перелік потрібних фінансових та організаційних ресурсів, тощо) щодо можливості проведення  в Україні 3-ї конференції адміністраторів та реєстраторів національних доменів верхнього рівня країн СНД, Центральної та Східної Європи в серпні-вересні 2010.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Розгляд проблем впровадження в Україні систем цифрового підпису.

Слухали:

- І.Пєтухова стосовно поточної ситуації в Україні з впровадженням систем цифрового підпису.

- Членів Правління стосовно можливостей та завдань ІнАУ відповідно до ситуації з впровадженням в Україні систем цифрового підпису.

Ухвалили:

- Доручити І.Пєтухову підготувати спільного листа ІнАУ-УСПП у відповідні органи державної влади (Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру та Голові Державного комітету інформатизації України) з пропозиціями внесення змін до Розпорядження КМУ від  9 вересня 2009 р. № 1087-р. У пропозиціях передбачити: альтернативну (паперову) форму подачі документів, затвердження Державним комітетом інформатизації єдиних технічних специфікацій форматів електронних повідомлень, а також передбачити обов’язковість шифрування документів при передачі звітів.

- Визнати необхідним внесення змін до закону Про електронний цифровий підпис щодо того, що технічні специфікації форматів електронних повідомлень визначає ДКІ, та що цей стандарт є обов’язковим для виконання.

             Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Завдання підготовки круглого столу ІнАУ на EEBC-2009.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією стосовно тематики проведення круглого о столу по майданчику EEBC-2009. (Попередня назва - «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі», попередня дата проведення - 22.10.09 р.).

Ухвалили:

- Провести на майданчику EEBC-2009 круглий стіл «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі» 22 жовтня 2009 р.

- Попередньо затвердити такий список тем круглого столу:

§         Порядок формування тарифів на послугу доступу до кабельної каналізації електрозв’язку;

§         Оцінка запропонованих регулятором змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

§         Щодо впливу на ринок від можливого впровадження законопроекту № 4764 від 03.07.2009 р. «Про загальнодержавний збір на розвиток театрального мистецтва та кінематографії в Україні»;

§         Проблеми і перешкоди впровадженню в Україні електронного цифрового підпису;

§         Актуальні питання розвитку доменної зони .UA;

§         Проблемні питання впровадження в Україні системи контроля за якістю телекомунікаційних послуг;

§         Про шкоду для розвитку інформаційного суспільства в Україні законопроекту №1340 від 15.05.2008 (автор Москаль Г.Г.) та законопроекту №3271 від 25.05.2009 (Унгурян П.Я. та ін.).

- Доручити Виконавчому директору ІнАУ за два тижні до круглого столу «Законодавче врегулювання проблем розвитку ІКТ-галузі України на сучасному етапі» представити Правлінню уточнений список тем круглого столу.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про хід підготовки Доповіді майбутньому президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Тетяну Попову з інформацією про хід підготовки Доповіді майбутньому президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Ухвалили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Різне

7.1. Стосовно прийняття юриста ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Т. Попову та Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського стосовно кандидатур на посаду юриста ДП «УМОТ».

Ухвалили:

Прийняти на посаду юриста ДП «УМОТ» О.Гудзь з 29.09.09 р. з випробувальним терміном до 3 (трьох) місяців та заробітною платою 80% від штатного розкладу протягом випробувального періоду.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7.2. Стосовно посадового окладу виконавчого директора ІнАУ.

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Т. Попову з пропозицією про підвищення посадового окладу Виконавчому директору ІнАУ.

Ухвалили:

Підвищити посадовий оклад Виконавчому директору ІнАУ на 1 (одну) тис. грн. з 01.10.2009 р.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                         Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                                         Т. Дацина