Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 07 від 24.06.2010 р.

30.06.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

24.06.2010                                    м. Київ                                                № 07

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

В. Гарбуз

М. Коміссарук

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

І. Пєтухов

О. Фєдієнко

 

Запрошені:

О. Гудзь

Г. Карпов

Д. Костюк

В. Костицький

В. Куковський

С. Пархоменко

С. Поліщук

О. Лесечко

 

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (8), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

Порядок денний:

 

1. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ від 17.06.2010.

 

2. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань Прав людини і свободи слова від 29.05.2010.

 

3. Про позицію ІнАУ на Робочу зустріч з питань зміни правил деяких публічних доменів в зоні .UA.

 

4. Про позицію ІнАУ за результатами проведення XII засідання українсько-американської Групи співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності у державному департаменті інтелектуальної власності.

 

5. Дії ІнАУ за результатами Робочої зустрічі Учасників UA-IX від 10 червня 2010.

 

6. Дії ІнАУ щодо Листа НКРЗ до асоціацій операторів та суб’єктів господарювання в сфері телекомунікацій Про здійснення взаємоз’єднань телекомунікаційних мереж відповідно до чинного законодавства (Рішення НКРЗ №272 від 17.06.2010).

 

7. Розгляд кадрових питань.

 

8. Інші питання.

 

 

1. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету ІнАУ від 17.06.2010.

1.1. Про розширення складу Юридичного комітету

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили:

Ввести до складу Юридичного комітету начальника юридичного відділу ТОВ «Воля-кабель» Ісаєву Аллу Володимирівну.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

1.2. Розгляд проекту листа – звернення  до ДПА України

Слухали: В.Кравченко, членів Правління.

Ухвалили:

На даному етапі відхилити проект листа – звернення  до ДПА України з проханням переглянути та внести зміни до відповідних  роз’яснень статей Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Повернутися до питання про перегляд відповідних  роз’яснень після проведення консультацій з представниками відповідних державних органів.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

1.3. Щодо розгляду звернення Дійсного члена ІнАУ ТОВ "Експрес, ЛТД" від 16.06.2010 р. стосовно проекту Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб'єктами господарської діяльності, що надають телекомунікаційні послуги, розробленого місцевою адміністрацією м. Запоріжжя.

Слухали: В.Кравченко, О.Гудзь, Т.Попову.

Ухвалили:

Направити листи до керівника Запорізької міської державної адміністрації та керівника компанії «Експрес ЛТД» з інформуванням про зусилля держави, ІнАУ та інших учасників ринку телекомунікацій щодо нормативного врегулювання питань будівництва та розміщення телекомунікаційних мереж на основі єдиних підходів на загальнодержавному та місцевому рівні та запросити представників Запорізької міської державної адміністрації та компанії «Експрес ЛТД» до участі у Міжвідомчій робочій групі по врегулюванню  проблемних  питань, що виникають  при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу і  розміщенні  засобів телекомунікацій.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

     

2. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань Прав людини і свободи слова від 29.05.2010.

2.1. Розгляд проекту звернення до представників інтернет-ЗМІ з пропозицією приєднатися до «Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в Україні»

Слухали: В.Костюка.

Ухвалили:

Затвердити текст відкритого листа-звернення до представників інтернет-ЗМІ, хто поділяє тези щодо саморегуляції ринку інтернет-ЗМІ, з позицією комітету та пропозицією приєднатися до «Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в Україні».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.2. Щодо проведення круглого столу з питань забезпечення свободи слова в українському сегменті Інтернету спільно з Міжнародною Лігою захисту прав громадян України.

Слухали: В.Костюка.

Ухвалили:

Запланувати проведення круглого столу з питань забезпечення свободи слова в українському сегменті Інтернету спільно з Міжнародною Лігою захисту прав громадян України після підписання Меморандуму представниками провідних інтернет-ЗМІ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

 

3. Про позицію ІнАУ на Робочу зустріч з питань зміни правил деяких публічних доменів в зоні .UA.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Прийняти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

4. Про позицію ІнАУ за результатами проведення XII засідання українсько-американської Групи співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності у державному департаменті інтелектуальної власності.

Слухали: В.Кравченко, членів Правління.

Ухвалили:

Прийняти інформацію щодо результатів XII засідання українсько-американської Групи співпраці до відома. Доручити юристу ІнАУ опрацювати та надіслати зауваження щодо Рекомендацій для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет на сайті Державного департаменту України з питань інтелектуальної власності (www.sdip.gov.ua/ua/ip.html) та протоколу XII засідання українсько-американської Групи. 

Доручити Юридичному комітету ІнАУ готувати пропозиції щодо змін до Закону України «Про телекомунікації»  щодо захисту учасників ринку телекомунікацій від незаконного використання їх мереж (в тому числі з боку правовласників), а також щодо унормування умов розповсюдження правовласниками комерційного контенту через телекомунікаційні мережі.

Запросити до участі у наступному засіданні Правління ІнАУ представника Національної мультимедійної компанії Эдуарда Ахрамовича.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

5. Дії ІнАУ за результатами Робочої зустрічі Учасників UA-IX від 10 червня 2010.

Слухали: С.Поліщука, членів Правління.

Ухвалили:

5.1. Інформацію про робочу зустріч Учасників UA-IX прийняти до відома.

5.2. Створити робочу групу з вивчення питання та підготовки пропозицій щодо закритих груп Учасників.

5.3. Підготувати технічні та економічні підстави впровадження технології multicast на окремих портах включення.

5.4. Внести необхідні зміни в бюджет ДП «УкрМОТ» та закупити обладнання і встановити сервер точного часу NTP Stratum1.

5.5. За умови погодження з компаніями, на технічних майданчиках яких розташовано обладнання ДП «УкрМОТ», внести необхідні зміни в бюджет ДП «УкрМОТ», закупити обладнання та встановити вебкамери для здійснення відеонагляду обладнання UA-IX.

5.6. Доручити С. Поліщуку проаналізувати технічні та фінансові можливості впровадження сервісу розширеної статистики та розробки веб порталу статистики.

5.7. Доручити С. Поліщуку провести тендер на придбання нового роут сервера.

5.8. У зв`язку зі скаргами Учасників UA-IX щодо формальної невідповідністі зазначеної в заявці на підключення юридичної особи (ТОВ "Конектіка") та власника автономної системи за даними бази RIPE, призупинити голосування по прийняттю Претендента ТОВ "Конектіка" до з`ясування обставин по суті питання.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

6. Дії ІнАУ щодо Листа НКРЗ до асоціацій операторів та суб’єктів господарювання в сфері телекомунікацій (Рішення НКРЗ №272 від 17.06.2010) про здійснення взаємоз’єднань телекомунікаційних мереж відповідно до чинного законодавства.

 

Слухали: Т.Попову, членів Правління.

Ухвалили:

Для виконання викладеної у листі НКРЗ до ІнАУ 01-2841/113 від 21.06.2010 пропозиції стосовно проведення роз’яснювальної роботи з членами Асоціації щодо надання доступу до мережі Інтернет та здійснення взаємоз’єднань телекомунікаційних мереж відповідно до чинного законодавства, попередньо направити до НКРЗ листа з проханням надати пояснення щодо піднятих у листі питань та уточнити процедуру реєстрації операторів, провайдерів в Реєстрі НКРЗ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

7. Розгляд кадрових питань.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

7.1. Погодити звільнення Костюка Дмитра Григоровича з посади Заступника виконавчого директора ІнАУ по зв‘язкам з громадськістю за погодженням сторін з 04 липня 2010 р.

7.2. Покласти на юриста ДП «УкрМОТ» Гудзь Олесю Віталіївну виконання обов’язків директора ДП «УкрМОТ» з правом підпису на період тимчасової непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами Пархоменко С.В. з 30 червня 2010 р.

7.3. Пархоменко С. В. здійснити заходи по прийманню-передачі справ Гудзь О.В. у встановленому чинним законодавством порядку у строк до 30 червня 2010 р.

7.4. Встановити  Гудзь О. В. на період виконання обов’язків директора ДП «УкрМОТ» доплату до рівня посадового окладу директора ДП «УкрМОТ» згідно штатного розкладу.

7.5. Призначити Шкарлат Марію Юріївну головою Комітету ІнАУ з міжнародних відносин та доручити їй розробити проект регламенту Комітету ІнАУ з міжнародних відносин.

 Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

8. Різне.

8.1. Щодо проведення спільного круглого столу з УСПП

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Відтермінувати проведення спільного круглого столу з УСПП, термін його проведення розглянути окремо.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

8.2. Щодо участі у міжнародному семінарі на тему: "Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав в музичній сфері".

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Приняти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.3. Розгляд заяви про перехід компанії «Українське Гарантійне Агентство» (Гаранта системи WebMoney Transfer в Україні) з асоційованих у дійсні члени ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Перевести компанію «Українське Гарантійне Агентство» (Гаранта системи WebMoney Transfer в Україні) з асоційованих у дійсні члени ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.4. Розгляд проекту листа Щодо Міжвідомчої робочої групи по врегулюванню проблемних  питань, що виникають при будівництві телекомунікаційних мереж доступу і розміщенні  засобів телекомунікацій.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Перенести розгляд листа у електронну розсилку Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.5. Розгляд питань, пов‘язаних з виконанням Меморандуму про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету між Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі та Інтернет Асоціацією України. (запрошується Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі В.Костицький).

Слухали: Т.Попову, В.Костицького, членів Правління.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію Голови НЕК України з питань захисту суспільної моралі В.Костицького щодо виконання НЕК Меморандуму про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету між НЕК та ІнАУ. Подякувати В.Костицького за увагу, приділену Інтернет Асоціації України, та за надану інформацію.

Вважати важливим і необхідним продовження роботи з виконання Меморандуму про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету між НЕК та ІнАУ, сконцентрувавшись на питаннях, з яких у ІнАУ та НЕК є взаєморозуміння.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                       Т.В. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                       Т.В. Дацина