Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 06 від 25.06.2009 р.

30.06.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

25.06.2009                                    м. Київ                                                № 06

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Головуючий на  Правлінні:

О. Ольшанський

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

1. Затвердження рішень комітету ІнАУ з питань Свободи слова.

2. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань розробки методики використання комунальної кабельної каналізації.

3. Обговорення шляхів реагування ІнАУ на ряд нормативних та регуляторних актів та законопроектів.

4. Про ситуацію з обговоренням змін до Концепції розвитку домену. UA, запропонованих під час X конференції ІнАУ - UA-IX. Завдання з підготовки та проведення Круглого столу з доменної тематики.

5. Завдання з розвитку проекту Skarga.ua.

6. Розгляд заявки на вступ до ІнАУ в якості асоційованого члена ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком».

7. Інші питання.

 

1. Затвердження рішень комітету ІнАУ з питань Свободи слова.

Слухали:

Голову комітету ІнАУ з питань Свободи слова Е.Шнурко-Табакову з інформацією про роботу Комітету за період з минулого засідання та про рішення Комітету.

Ухвалили:

1.1.  Доручити Виконавчому директору ІнАУ завершити процедуру затвердження комітетом ІнАУ з питань Свободи слова тексту Меморандуму про співробітництво в сфері захисту свободи слова в Україні..

1.2. Затвердити текст Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в Україні, за умови затвердження Меморандуму комітетом ІнАУ з питань Свободи слова.

Голосували:

                  «за» - Б. Борисов

                         В. Гарбуз

                         Д. Грищук

                         О. Єлісєєв

                         К. Козлов

                         В. Кравченко

                         О. Кульчицький

                         О. Ольшанський

«утримались» - Е. Шнурко-Табакова

 

1.3. Затвердити план роботи комітету ІнАУ з питань Свободи слова на період червень-серпень у відповідності до Протоколу засідання Комітету від 17.06.2009р.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

2. Затвердження рішень робочої групи ІнАУ з комунальної кабельної каналізації.

Слухали:

Керівника Робочої групи з питань розробки методики використання комунальної кабельної каналізації Д.Грищука щодо:

- рішень Робочої групи;

- переговорів з представником «Київтелесервіс»;

Виконавчого директора ІнАУ щодо:

- переговорів з керівниками науково-дослідних підприємств у сфері телекомунікацій з питань розробки методики;

- контактів з представниками МінЖКХ та Укртелеком з питань участі у робочій групі.

Ухвалили:

2.1. Затвердити рішення Робочої групи з питань розробки методики використання комунальної кабельної каналізації від 10.06.2009 р.

2.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ методом телефонного опитування дослідити можливість фінансування розробки методики членами ІнАУ шляхом надання добровільних разових цільових внесків на даний проект у сумі від 5 до 10 тис грн.

2.3. Написати листа до профільної комісії Київради с проханням направити від імені профільної комісії Київради інформаційні листи до КП «УЖХ» з пропозицією до вирішення питання з Методикою надати можливість операторам/провайдерам працювати за існуючими договорами сервітуту та не перешкоджати їм в забезпеченні доступу в житлові будинки для своєчасного та якісного обслуговування мешканців м. Києва.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

3. Обговорення шляхів реагування ІнАУ на ряд нормативних та регуляторних актів та законопроектів.

3.1 Щодо нових тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації Укртелекому.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ з інформацією про нові тарифи.

Членів ІнАУ з пропозиціями.

Ухвалили:

3.1. Виконавчому директору ІнАУ підготувати лист спільно з УСПП у відповідні органи державної влади щодо необхідності визнання Укртелекому монополістом на ринку послуг доступу до кабельної каналізації.

Виконавчому директору ІнАУ надати необхідну допомогу тим суб’єктам ринку-членам ІнАУ, які ініціюють від свого імені Заяви до АМКУ про порушення «Укртелекомом» антимонопольного законодавства та про визнання монополізму «Укртелекому» на ринку доступу до кабельної каналізації.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

3.2. Щодо рішення НКРЗ № 1563 про схвалення проекту змін до Постанови Кабміну «Про Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 9 серпня 2005 р. № 720.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ з інформацією про рішення НКРЗ № 1563.

Членів ІнАУ з пропозиціями.

Ухвалили:

3.2. Запропонувати керівнику компанії-члена ІнАУ Сороці О. написати листа до ІнАУ зі своїми пропозиціями щодо рішення НКРЗ № 1563 та відповідних змін до Постанови Кабміну «Про Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 9 серпня 2005 р. № 720.. Виконавчому директору ІнАУ підготувати відповідного листа на базі цих аргументів.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

3.3. Щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг"

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ з інформацією про законопроект 3420 (нар. Деп.. Корж, Мороко).

Членів Правління ІнАУ з пропозиціями.

Ухвалили:

3.3.1. Доручити Юридичному комітету ІнАУ провести аналіз змін до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг».

3.3.2. Доручити Голові Правління ІнАУ Поповій Т. провести зустрічі з учасниками ринку, вияснити їх позицію по даному питанню та по результатам зустрічі написати відповідні листи, провести прес-конференцію або ін.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

4. Про ситуацію з обговоренням змін до Концепції розвитку домену. UA, запропонованих під час X конференції ІнАУ - UA-IX. Завдання з підготовки та проведення Круглого столу з доменної тематики.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ з інформацією про хід обговорення змін до Концепції.

Заступника голови Правління ІнАУ Олександра Ольшанського про подальші дії щодо реформи домену .UA/.

Ухвалили:

4.1. Виконавчому директору ІнАУ по завершенню обговорення змін до «Концепції розвитку домену. UA» підбити підсумки обговорення та представити їх на наступне засідання Правління ІнАУ.

4.2. Провести круглий стіл «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA» з метою підведення підсумків обговоренням змін до «Концепції розвитку домену. UA» та висунення на громадське обговорення нової редакції «Правил домену .UA». До участі у круглому столі запросити представників компаній-реєстраторів, ООО «Хостмастер», Координаційної Ради домену .UA Об'єднання «Український мережевий інформаційний центр» (UANIC).

4.3. З метою визначення оптимальної дати проведення круглого столу доручити заст. голови Правління ІнАУ О. Ольшанському провести телефонні консультації з основними учасниками ринку.

Голосували:

«за» - одноголосно

 

5. Завдання з розвитку проекту Skarga.ua

Слухали:

Члена Правління ІнАУ Грищука Д. про перші підсумки функціонування проекту Skarga.ua.

Членів Правління ІнАУ з пропозиціями про розвиток проекту Skarga.ua.

Ухвалили:

5.1. Доручити члену Правління ІнАУ Д. Грищуку забезпечити розробку інструментів (кнопки, банерів) з посиланнями Skarga.ua.

5.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ запропонувати членам ІнАУ та іншим учасникам ринку ці інструменти для розміщення на своїх ресурсах.

Голосували:

«за» - одноголосно.


6. Прийом у асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком».

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського по суті питання.

Ухвалили:

6.1. Прийняти у асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком»..

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

7. Інші питання.

7.1. Про створення робочої групи з питань кіберзлочинності.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили:

7.1. Прийняти інформацію до відома.

Голосували:

«за» - одноголосно.

7.2. Обговорення процедури підключення до UA-IX.

Ухвалили:

7.2. Доручити директору ДП «УМОТ» Пархоменко С. підготувати статистику стосовно термінів голосування учасників мережі обміну трафіком.

Голосували:

«за» - одноголосно

 

Головуючий на Правлінні ІнАУ                             О. Ольшанський

 

Секретар ІнАУ                                                              Т. Дацина