Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 05 від 27.05.2010 р.

31.05.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ПРОТОКОЛ

27.05.2010                                    м. Київ                                                № 05

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова 

Члени Правління:

В. Гарбуз

О. Єлісєєв

М. Коміссарук

В. Кравченко

О. Ольшанський

І. Пєтухов

Е. Шнурко-Табакова

О. Фєдієнко

 

Запрошені:

О. Гудзь

Д. Костюк

Д. Кохманюк

Г. Карпов

С. Пархоменко

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Підсумки роботи 11 Конференції ІнАУ і ДП UA-IX. Затвердження Резолюції Конференції. Поточні завдання по виконанню рішень Конференції.

1.1 Щодо заохочення організаторів конференції.

2. Про проведення спільного круглого столу ІнАУ та УСПП по проблематиці у сфері ЕЦП і електронної комерції.

3. Про напрями діяльності Третейського суду ІнАУ в 2010 р.

4. Дії ІнАУ відносно заявки по Еnum.

5. Інші питання.

5.1. Дії ІнАУ відносно листів від компанії «Київстар» та Нац.комісію з питань захисту суспільної моралі щодо списку сайтів рекомендованих для перегляду дітьми;

5.2. Дії ІнАУ відносно листа від Нац.комісії з питань захисту суспільної моралі щодо результатів дослідження Інтернет-ресурсів;

5.3. Дії ІнАУ відносно листа «Техекспо» з проханням розміщення анонсу дослідження та банеру.

5.4. Стосовно ситуації з доменом NET.UA;

1. Підсумки роботи 11 Конференції ІнАУ і ДП UA-IX. Затвердження Резолюції Конференції. Поточні завдання по виконанню рішень Конференції.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

1.1  внести в п.3 резолюції визначення кабельної каналізації електрозв’язку;

1.2  внести в п.7 резолюції рекомендації щодо розробки методики взаємодії між ІнАУ, СБУ та МВС;

1.3  затвердити резолюцію 11 Конференції із зазначеними змінами;

1.4  висловити подяку та преміювати співробітників ІнАУ та UA-IX за організацію 11-ї конференції;

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Про проведення спільного круглого столу ІнАУ та УСПП по проблематиці у сфері ЕЦП і електронної комерції.

Слухали: І.Пєтухов

 

Ухвалили:

2.1. провести Круглий стіл 15.06.2010 р. (за згодою УСПП).

2.2. розширити тематику круглого столу та змінити назву на: Питання середньострокової та довгострокової стратегії розвитку України в галузі ІКТ, а також проблеми у сфері ЕЦП та електронної комерції. 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Про напрями діяльності Третейського суду ІнАУ в 2010 р.

Слухали: В.Кравченко

Ухвалили: обрати із складу третейських суддів ІнАУ В. Кравченко Головою Третейського суду ІнАУ;

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Дії ІнАУ відносно заявки по Еnum (запрошується Д.Кохманюк).

Слухали: І.Пєтухова, Д.Кохманюка

Ухвалили: доручити Т. Поповій з’ясувати ситуацію відносно заявки по Еnum.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Інші питання.

5.1. Дії ІнАУ відносно листів від компанії «Київстар» та Нац.комісії з питань захисту суспільної моралі щодо списку сайтів рекомендованих для перегляду дітьми

Слухали: Т.Попову

Ухвалили: доручити в.о. Виконавчого директора ІнАУ Д. Костюку підготувати листи до Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України з запитом щодо списку сайтів рекомендованих для перегляду дітьми.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.2. Дії ІнАУ відносно листа від Нац.комісії з питань захисту суспільної моралі щодо результатів дослідження Інтернет-ресурсів.

Слухали: Т.Попову

            Ухвалили: доручити в.о. Виконавчого директора ІнАУ Д. Костюку та юристу ІнАУ О. Гудзь підготувати проект листа Нац.комісії з питань захисту суспільної моралі з проханням надати аналітичну довідку про дотримання законодавства в сфері захисту суспільної моралі в мережі Інтернет та відповідні рішення суду про припинення роботи Інтернет-ресурсів.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.3. Дії ІнАУ відносно листа «Техекспо» з проханням розміщення анонсу дослідження та банеру.

Слухали: Д.Костюка

Ухвалили: розмістити анонс дослідження компанії «Техекспо» на тему: «Тенденції розвитку галузі телекомунікацій України в 2010 році» в новинах членів ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

           

5.4. Стосовно ситуації з доменом net.ua.

Слухали: Т. Попову, О. Ольшанського.

Ухвалили: провести робочу зустріч реєстраторів 02.06.2010 р. з даного питання;

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                       Т.В. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                       Т.В. Дацина